Pikassos Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeen alueella Pikassos koordinoi monitoimijaista verkostotyötä, toteuttaa omia kehittämis- ja tutkimushankkeita sekä toimii kumppanina Kanta-Hämeen hyvinvointialueen eli Oma Hämeen kehittämisen toimijoille ja johdolle.

Pikassos toimii sosiaalihuollon ja sen kehittämisen asiantuntijana. Nostamme esiin sosiaalipalveluiden ääntä ja roolia osana monialaista systeemistä palvelujärjestelmää. Osallistumme aktiivisesti myös mahdollisten tulevien kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toimeenpanoon.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on osa Sisä-Suomen yhteistyöaluetta. Pikassos on mukana valmistelemassa yhteistyöalueen suunnitelmia sosiaalipalveluiden tarpeisiin.

Olemme mukana Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen sosiaalipalveluiden kehittämisessä. Hankkeessa luodaan rakenteita ja sisältöjä matalan kynnyksen sosiaalityön palveluihin, rakenteelliseen sosiaalityöhön, sosiaalihuollon kirjaamiseen ja kirjaamiseen koordinaatioon.

Tuotamme ostopalveluna voimavarakeskeistä työnohjausta ja muita palveluja. Tällä hetkellä järjestämme työnohjausta myös lastensuojelun edunvalvojille. 

 Verkostot ja toiminta Kanta-Hämeessä

Koko Pikassos-alueen yhteisen toiminnan (esim. ajankohtaiskatsaukset, tutkimuskatsaukset, Muutokseen pyrkivä sosiaalityö -sarja sekä Taloussosiaalityön verkosto) lisäksi Kanta-Hämeessä pyörii useita maakunnallisia verkostoja ja ryhmiä. Lisäksi tulemme mielellämme mukaan uusiin verkostoihin, joissa osaamisestamme ja näkökulmistamme voisi olla hyötyä.
  • Koordinoimme Kanta-Hämeen varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden toimijoiden verkostoa 

  • Koordinoimme Kanta-Hämeen lastensuojelun edunvalvonnan toimijoiden ja edunvalvojien verkostoa

  • Vuoden 2023 aikana Pikassos käynnistää myös hyvinvointialueen, oppilaitosten ja järjestöjen sosiaalihuollon kehittämisen avaintoimijoita yhteen kokoavan monitoimijaisen Kanta-Hämeen sosiaalialan kehittäjäryhmän suunnittelun. Kehittäjäryhmän järjestäytymiskokous on alkuvuodesta 2024.

  • Pikassoksen edustus on mukana hyvinvointialueen strategisten kehittämishankkeiden ohjausryhmässä (Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hanke, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut –hanke sekä Suomen Kestävän kasvun ohjelma, RRP 2 Kanta-Hämeen Syli –hanke).

  • Pikassoksen edustaja osallistuu työikäisten sosiaalihuollon palveluiden johdon kokouksiin, sekä toimii toisena järjestäjätahona laajemmin ammattilaisia kokoavissa työikäisten sosiaalityön foorumeissa. Vuoden 2023 aikana Tampereen yliopiston ja Pikassoksen AISAPA-tutkimushankkeessa kerätään aineistoa aikuissosiaalityön paikasta ja saavutettavuudesta edellä mainituissa sosiaalityön johdon kokousrakenteissa ja ammattilaisten ajankohtaisfoorumeissa.

  Ilmapuntari

Pikassos jatkaa lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun ammattilaisten työhyvinvointia seuraavia Ilmapuntari-kyselyitä. Ilmapuntari-kyselyitä on tehty ennen hyvinvointialueiden aloitusta paikallisissa tiimirakenteissa.

Ilmapuntari otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta systemaattisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueella lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollossa, perhehoidossa sekä hyvinvointialueen omissa lastensuojelulaitoksissa.

Lue lisää Ilmapuntarista

Seija Junno

Kehittämispäällikkö
050 5996 415
seija.junno@pikassos.fi