Pikassos Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeen alueella Pikassos koordinoi monitoimijaista verkostotyötä, toteuttaa omia kehittämis- ja tutkimushankkeita sekä toimii kumppanina Kanta-Hämeen hyvinvointialueen eli Oma Hämeen kehittämisen toimijoille ja johdolle.

Pikassos toimii sosiaalihuollon ja sen kehittämisen asiantuntijana. Nostamme esiin sosiaalipalveluiden ääntä ja roolia osana monialaista systeemistä palvelujärjestelmää. Osallistumme aktiivisesti myös mahdollisten tulevien kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toimeenpanoon.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on osa Sisä-Suomen yhteistyöaluetta. Pikassos on mukana valmistelemassa yhteistyöalueen suunnitelmia sosiaalipalveluiden tarpeisiin.

Olemme mukana Suomen Kestävän kasvun ohjelman rahoitusten toimeenpanossa Kanta-Hämeen alueella. Hankekumppanuudessa luodaan rakenteita ja sisältöjä etenkin rakenteelliseen sosiaalityöhön,  sosiaalihuollon kirjaamiseen ja kirjaamiseen koordinaatioon. Pikassoksen koordinoima Sisä-Suomen alueen SULAVA-tutkimushanke kohdentuu myös Oma Hämeeseen.

Tuotamme ostopalveluna voimavarakeskeistä työnohjausta ja muita palveluja. Tällä hetkellä järjestämme työnohjausta myös lastensuojelun edunvalvojille. 

 Verkostot ja toiminta Kanta-Hämeessä

Koko Pikassos-alueen yhteisen toiminnan (esim. ajankohtaiskatsaukset, tutkimuskatsaukset, Muutokseen pyrkivä sosiaalityö -sarjaTaloussosiaalityön verkosto, Sosiaalisen kuntoutuksen käytäntö- ja kehittämisfoorumi, sekä Geriatrisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen käytäntö- ja kehittämisfoorumi) Kanta-Hämeessä pyörii useita maakunnallisia verkostoja ja ryhmiä. Lisäksi tulemme mielellämme mukaan uusiin verkostoihin, joissa osaamisestamme ja näkökulmistamme voisi olla hyötyä.
  • Koordinoimme Kanta-Hämeen varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden toimijoiden verkostoa.

  • Koordinoimme Kanta-Hämeen lasten ja lastensuojelun edunvalvonnan toimijoiden ja edunvalvojien verkostoa.

  • Vuoden 2024 aikana Pikassos käynnistää myös hyvinvointialueen, oppilaitosten ja järjestöjen sosiaalihuollon kehittämisen avaintoimijoita yhteen kokoavan monitoimijaisen Kanta-Hämeen sosiaalialan kehittäjäryhmän toiminnan. Kehittäjäryhmän järjestäytymiskokous on kevään 2024 aikana.

  • Pikassoksen edustus on mukana hyvinvointialueen strategisten kehittämishankkeiden ohjausryhmässä (Suomen Kestävän kasvun ohjelman hankkeet kuten RRP 2 Kanta-Hämeen Syli –hanke).

  • Pikassoksen edustaja osallistuu työikäisten sosiaalihuollon palveluiden johdon kokouksiin, sekä toimii toisena järjestäjätahona laajemmin ammattilaisia kokoavissa sosiaalityön foorumeissa.

  • Toimeenpanemme VTR-rahoitteisia AISAPA- ja NUPPU -tutkimushankkeita yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa myös Kanta-Hämeessä.

  • Toteutamme Talouden taitoja koko perheelle yhdessä (TALTU) -hanketta myös Kanta-Hämeessä. 

  Ilmapuntari

Pikassos jatkaa lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun ammattilaisten työhyvinvointia seuraavia Ilmapuntari-kyselyitä. Ilmapuntari-kyselyitä on tehty ennen hyvinvointialueiden aloitusta paikallisissa tiimirakenteissa.

Ilmapuntari otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta systemaattisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueella lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollossa, perhehoidossa sekä hyvinvointialueen omissa lastensuojelulaitoksissa. Lisäksi lähijohto ja palvelusihteerit vastaavat Ilmapuntari-kyselyyn omina tiimeinään.

Lue lisää Ilmapuntarista

Seija Junno

Kehittämispäällikkö
050 5996 415
seija.junno@pikassos.fi