Pikassos - På Svenska

Pikassos - en brobyggare inom det sociala området

Pikassos är ett av de tionde kompetenscentren i Finland. Kompetenscentrumverksamheten inom det sociala området blev permanent i Finland i början av år 2002, Pikassos grundades i slutet av år 2001. Syftet är att skapa och upprätthålla en fungerande och permanent, riksomfattande samarbetsstruktur mellan forskning, undervisning och det praktiska arbetet i välfärdsområdena.

Enligt lagen ska ett kompetenscenter

 • utveckla och förmedla kompetens och sakkunskap inom det sociala området

 • utveckla bastjänster samt specialservice och specialisttjänster som kräver specialkompetens

 • trygga en mångsidig växelverkan mellan grundutbildningen, påbyggnadsutbildningen och fortbildningen samt det praktiska arbetet

 • genomföra forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamhet

 • driva samarbete för att producera regionala special- och specialisttjänster

Vi är ett allmännyttigt aktiebolag som ägs av välfärdsområdena i Kanta-Häme, Satakunta och Pirkanmaa. Verksamheten drivs i tre landskap. Den baserar sig på lag och förordning och Pikassos får statsunderstöd för att trygga basfunktioner.

Pikassos

 • skapar arenor och kontexter för att gemensamt utveckla service inom det sociala området

 • förstärker och ökar kunnandet genom att arrangera utvecklings- och fortbildningsprosesser

 • arrangerar regelbundna arbetsmöten och seminarier kring olika teman

 • planerar, stöder eller genomför utvecklingsprojekt

 • är ett link mellan praktik, undervisning och forskning

 • befrämjar utvecklingen av praktikforskning

Pikassos medverkar också till det regionala genomförandet av riksomfattande program: Social- och hälsovårdsministeriet

Kontakinformation

VD Tuula Tuominen
Gsm. +35850 5315 439
tuula.tuominen(at)pikassos.fi