Pikassos

 Kehittämistoiminnan asiantuntijaorganisaatio

 • verkostoi sosiaalialan toimijoita yhteiseen kehittämiseen

 • kehittää sosiaalialan palveluja yhteistyökumppanina hyvinvointialueiden kanssa

 • järjestää työkokouksia ja seminaareja

 • toimii asiantuntijana suunniteltaessa, toteutettaessa tai arvioitaessa kehittämisprosesseja ja -hankkeita

 • on siltana hyvinvointialueiden, ammattikorkeakoulujen ja yliopiston välillä

 • vaikuttaa toimillaan aktiivisesti asiakkaiden osallisuuden vahvistumiseen

 • toimii aktiivisesti hyvinvointialueiden palvelujen kehittämisessä

 • tuottaa asiantuntijapalveluita ja työnohjausta

  Pikassoksen toiminta 2023-2024

Pikassoksessa on laadittu reilussa kymmenessä vuodessa kaksi viisivuotisstrategiaa. Toimintasuunnitelmat tehdään joka vuosi.

Aiemmat toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja toimintakatsaukset löytyvät myös aineistopankistamme. Sieltä löydät myös säännöllisesti julkaisemamme uutiskirjeet.

 Tietoa Pikassoksesta

Pikassos Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka omistajat ovat Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan hyvinvointialueet. Yhtiö on perustettu 21.11.2001.

Sosiaalialan osaamiskeskuksia on maassamme kymmenen. Osaamiskeskukset muodostavat koko maan kattavan sosiaalialan kehittämistoiminnan alueellisen verkoston. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan perusrahoituksena on valtionavustus, mutta osan rahoituksesta muodostavat erilaiset hankerahoitukset sekä palvelujen myyntituotot.

Sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta. Osaamiskeskusten kehittämistä koordinoi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta. Lisätietoa sosiaalialan osaamiskeskuksista Posken sivuilla ja sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla.


Pikassoksen hallitus vuonna 2024-2025 (kevät)

 • Juhani Lehto, emeritusprofessori, aluehallituksen jäsen, Kanta-Hämeen hyvinvointialue (varalla Erja Hirviniemi)

 • Minna Kuusela, vastaava sosiaalihuollon johtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue (varalla Sari Mäkinen)

 • Kati Nordlund-Luoma, sosiaalityön professiojohtaja, Satakunnan hyvinvointialue (varalla Mari Levonen)

 • Merja Salminen, koulutuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu (varalla Satu Vaininen Satakunnan AMK)

 • Jenni-Mari Räsänen, yliopiston lehtori, Tampereen yliopisto (varalla Laura Kalliomaa-Puha)

 • Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2024-2025 valittiin Kati Nordlund-Luoma. Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii toimitusjohtaja Tuula Tuominen ja sihteerinä hallintoassistentti Marjo Kantola.

 Pikassoksen arvot ja toimintaperiaate

 

Työyhteisön jäsenet ovat tasa-arvoisia. Kaikilla työyhteisömme jäsenillä on tasaveroinen oikeus ja velvollisuus olla aktiivinen, aloitteellinen ja osallistuva jäsen työyhteisössämme.

Pyrimme omalla toiminnallamme hyvinvointialueiden ja kuntien tasapuoliseen kohteluun ja nostamme niiden ääntä esille, joilla näemme muuten olevan tähän heikommat mahdollisuudet.

Tiedotamme asioista siten, että tavoitamme mahdollisimman monet alueen toimijat. Olemme tasapuolisia oppilaitos- ja järjestöyhteistyössä.

Kuntalaisten tasa-arvoinen perusoikeus laadukkaisiin sosiaalipalveluihin on työmme peruslähtökohta. Työmme tavoitteena on tukea laadukkaiden palveluiden kehittymistä ja saatavuutta.

Toimimme tiiminä, sillä yhdessä olemme enemmän! Jaamme asioita, osaamista, tietoa ja taitoa. Tuomme lisäarvoa eri tahojen yhteistyöhön: olemme sillanrakentajia ja ammattilaisia tunnistamaan eri toimijoiden vahvuudet ja osaamisen.Kumppanuus yhdistää arvona tasa-arvon ja luottamuksen, sillä kumppanuus sisältää nämä molemmat. Kumppani toimii rinnalla.

Luomme ja pidämme yllä työilmapiiriä, jossa on tilaa ideoinnille ja luovuudelle. Tuemme toisiamme uusissa avauksissa. Suhteessa kuntakumppaneihin ja yhteistyötahoihin innostavuus merkitsee tilaisuuksien luomista toisin ajattelulle ja toisin tekemiselle, oppimisprosesseille.

Kehittämistoiminnassa Pikassos edustaa optimismia, tulevaisuuteen katsovaa toimijaa, joka pyrkii suhtautumaan asioihin myönteisesti. Ymmärrämme, että kehittäminen vie aikansa ja kysyy sinnikkyyttä.Vuorovaikutteisuus ja dialogisuus ovat avainsanoja. Kehittämistyön ammattilaisina luomme ilmapiiriä ja tilaa, jossa on edellytykset luovalle kehittämiselle. Innostavuus rakentuu osaamiselle ja ammattitaidolle sekä tapaan kohdata yhteistyökumppaneita.

Otamme aktiivisesti vastaan uusia ajatuksia ja toimintatapoja omassa työyhteisössä voidaksemme viedä niitä ennakkoluulottomasti yhteistyökumppaneidemme arvioitavaksi; uskaltaudumme hyödyntämään meille vieraita toiminta- ja ajattelutapoja.

Uskallamme kysyä ja kyseenalaistaa, niin työyhteisössä kuin sen ulkopuolella. Uskallamme luottaa osaamiseemme ja intuitioon ja katsoa asioita uusista näkökulmista ja murtaa totuttuja toimintatapoja.

Tuomme osaamiskeskuslaista näkökulmaa rohkeasti esiin. Rohkeutta on myös hakea tukea ja apua.

Luomme ja pidämme yllä työilmapiiriä, jossa jokaisen on turvallista työskennellä. Luottamus on sovitusta kiinnipitämistä yksittäisissä asioissa, laajemmin sitä, että hyvinvointialueilla ja kunnilla on luottamus siihen, että Pikassos on heidän tukenaan ja apunaan sovittaessa.

Luottamus toimii myös ihmisten välisissä suhteissa niin työyhteisössä kuin suhteessa yhteistyötyökumppaneihin. Olemme sanojemme mittaisia ja kunnioitamme muita.

Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat:

 • Hyvinvointialueiden ja kuntien tarpeet ovat työmme lähtökohta. Kehittämistoimet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä.

 • Osaamiskeskuksen erityinen rooli on koota eri toimijoita yhteen tunnistaen jokaisen toimijan tarpeet ja rooli kehittämistoiminnassa. Tätä kokonaisnäkemystä ja tietoa kertyy ainoastaan verkostolliselle toimijalle. Osaamiskeskus voi toimia eri rooleissa kuten kokoajan, koordinoijan, vastuunkantajan tai johtajan roolissa monitoimijaisessa verkostoissa.

 • Kehittämistyössä yhdistyy eri toimijoiden asiatuntemus synnyttäen uutta ja rikastaen jokaisen asiantuntijuutta. Toimintaamme ohjaa laki ja asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta.

Kukan muotoinen kokoelma palloja joissa lukevat Pikassoksen arvot Tasa-arvo, Luottamus, Kumppanuus, Innostavuus ja Rohkeus

 Toiminta-alue

Pikassoksen toiminta-alue koostuu kolmesta maakunnasta ja alueella asuu lähes miljoona ihmistä.

Pikassos toimii Pirkanmaalla yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Pirkanmaan 22 kunnan kanssa. Asukkaita maakunnassa on noin puoli miljoonaa ja heistä 220 000 asuu Pirkanmaan keskuskaupungissa Tampereella. Väestöennusteen mukaan alueen asukasluku kasvaa edelleen. Tampereen seutukuntaan kuuluvat Tampereen lisäksi Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Vesilahti ja Ylöjärvi. Ylä-Pirkanmaalla sijaitsevat Mänttä-Vilppula, Virrat, Ruovesi ja Juupajoki sekä Länsi-Pirkanmaalla Parkano, Ikaalinen ja Kihniö. Sastamalan seudun muodostavat Sastamala ja Punkalaidun. Etelä-Pirkanmaan seutukunta koostuu Akaasta, Urjalasta ja Valkeakoskesta. Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut tuottaa Pirkanmaan hyvinvointialue.

Kanta-Hämeen maakunta koostuu Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnista. Forssan seutukunta muodostuu Forssan kaupungista sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnista. Riihimäen seutukuntaan kuuluvat Riihimäen kaupunki sekä Hausjärven ja Lopen kunnat. Hämeenlinnan seutukunnan muodostavat Hämeenlinnan kaupunki sekä Hattulan ja Janakkalan kunnat. Kanta-Hämeen asukasluku on hieman yli 170 000 henkeä. Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut tuottaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Häme.

Satakunnan maakuntaan kuuluu 17 kuntaa vuonna 2017, jotka muodostavat kolme seutukuntaa. Porin seutukunta on suurin ja siihen kuuluvat Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila. Pohjois-Satakunnan seutukuntaan kuuluvat Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen. Rauman seutukunnan kuntia ovat Eura, Eurajoki, Rauma ja Säkylä. Satakunnan asukkaita on noin 222 000. Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut tuottaa Satakunnan hyvinvointialue.