Asiakasraatien edustajat ovat toivoneet kunnilta selkeyttä aikuissosiaalityötä ja toimeentulotukea koskevien palvelujen viestintään. Pikassos selvitti, miten nämä palvelut näyttäytyvät käyttäjille kuntien verkkosivujen kautta Pirkanmaan alueen kunnissa sekä Huittisissa ja Riihimäellä. Tiedot kerättiin kuntien avoimilta verkkosivuilta vuoden 2019 alun tilanteen mukaisesti. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa käyttäjälähtöistä tietoa kunnille verkkosivujen kehittämisen tueksi. Selvityksestä löytyy esimerkkejä hyvin toimivista verkkosivuista ja innovatiivisista ratkaisuista, mutta myös kehittämistarpeista. Verkkosivujen sisällöillä, selkeydellä ja palvelujen saavutettavuudella on merkitystä. Nämä seikat vaikuttavat aikuissosiaalityön imagoon ja viestittävät asiakkaiden, työntekijöiden ja aikuissosiaalityön arvostuksesta.

Voit ladata kuntakohtaisesti kerätyn taulukkomuotoisen selvityksen tästä linkistä. Tuloksista kerätty pohdintaa sisältävä diakooste on ladattavissa tästä linkistä. Lisätietoja Sirpa Karjalaiselta ja Pirkko Jokiselta (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Pikassoksen tietoassistentti Pirkko Jokinen on päivittänyt koosteen, joka sisältää sosiaalialan kannalta keskeisiä Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opinnäytteitä. Julkaisut on jaoteltu viiteen substanssikohtaiseen taulukkoon: 1) Lapsia koskeva sosiaalityö, 2) aikuissosiaalityö, 3) gerontologinen sosiaalityö, 4) vammaispalvelut ja 5) muut sosiaalialan opinnäytteet. Kooste laaditaan vuosittain osana Tampere Praksis -toimintaa. Voit ladata julkaisun tästä

Pikassos ja Vanhempi vankilan portilla -hanke järjestävät yhteistyössä Kanta-Hämeen maakunnallisen teemapajasarjan 'Kuka kuulee vangin lasta? - Rikosseuraamusasiakasvanhemmat ja heidän lapsensa palvelujärjestelmässämme' maalis-toukokuussa Hämeenlinnassa. Kolmen iltapäivän pajakokonaisuus on suunnattu lapsi- ja perhepalveluiden toimijoille kunnissa ja kuntayhtymissä, järjestöjen ja seurakuntien edustajille, alan kouluttajille sekä rikosseuraamusalan toimijaverkostolle. Mukaan mahtuu noin 60 osallistujaa. Teemapajasarjan kutsu, ajankohdat, ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät täältä.

Lisätietoja teemapajasarjasta antaa kehittämispäällikkö Seija Junno, seija.junno(at)pikassos.fi

Pirkanmaata, Kanta-Hämettä ja Etelä-Pohjanmaata käsittelevässä raportissa esitellään sosiaalialan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tuoreen kartoituksen tuloksia. Esiselvitys laadittiin, jotta sosiaalialan sisällöt ja rakenteet tulevat tunnetuksi ja huomioon otetuksi yhteistyöalueen TKI&O-yksikön rakenteita ja toimintaa suunniteltaessa. Esiselvityksessä yksilöidään myös sosiaalialan tulevia kehittämistehtäviä. Selvitystyö tehtiin tiiviissä ylimaakunnallisessa yhteistyössä. Voit ladata julkaisun tästä. Lisätietoja Tuula Tuomiselta ja Minna Niemeltä (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö ja sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos kutsuvat kuntien sosiaalipalveluiden työntekijöitä osallistumaan ketjulähettitoimintaan. Toiminta perustuu ketjulähettijaksoon, joka on viikon mittainen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tutustumis- ja oppimisjakso erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa. Toiminnan tavoitteena on lisätä eri toimintayksiköiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä vahvistaa työntekijöiden osaamista.