Kansa-koulu III -hankkeen suositut verkkovalmennukset saavat jatkoa! Myönteisen rahoituspäätöksen saanut Kansa-koulu 4.0 -hanke valmentaa sosiaalihuollon ammattilaisista kirjaamisasiantuntijoita vuoden 2022 syksyllä. Neljän viikon mittainen valmennus suoritetaan itseopiskeluna digitaalisessa oppimisympäristössämme Kirjaamisfoorumissa.

Hae mukaan syksyn valmennuksiin 15.6. mennessä!
Syyskuun valmennusryhmät: 29.8.–30.9.2022
Lokakuun valmennusryhmät: 3.10–4.11.2022
Marraskuun valmennusryhmät: 7.11.–9.12.2022

Lue lisää ja hae mukaan!

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021 on valmistunut. Selvityksessä pureudutaan erityisesti lastensuojelun edunvalvontaan, sijoitetun lapsen itsenäistymisvarojen kerryttämiseen sekä lastensuojelun perhehoitoon liittyviin ilmiöihin. Lisäksi tarkemmin arvioidaan vanhuspalveluissa käytössä olevien tietojärjestelmien vaikutuksia sosiaalihuollon ammattilaisten työhön ja kirjaamiseen.  Selvitys nostaa esiin myös toistuvia, asiakkaiden oikeusturvaa heikentäviä puutteita asiakkaan hallintoasian prosessin hallinnassa, lomakkeissa ja ns. fraasi- eli valmisteksteissä. 

Lastensuojelun edunvalvonta sosiaalityöntekijän näkökulmasta - Koulutus lastensuojelun ammattilaisille, alan opiskelijoille ja muille kiinnostuneille! Koulutus on torstaina 8.9.2022 klo 9-12, etäyhteyksin tai livenä Porissa.

Koulutus tapahtuu Teams-alustalla. Mahdollisuus tulla seuraamaan koulutusta Porissa, Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 - Huomaa ilmoittautuminen. Kouluttajana toimii Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socomin toimitusjohtaja Marjukka Heikkilä, jolla on vuosien kokemus lastensuojelun edunvalvonnan koordinoimisesta ja kehittämisestä.

Pikassoksen harjoittelija Tuomas Waldén on koostanut sosiaalialaa koskevat Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston opinnäytteet substanssikohtaisesti (lapsia koskeva sosiaalityö, aikuissosiaalityö, gerontologinen sosiaalityö, vammaistyö ja muut sosiaalialaa koskevat) vuosilta 2020-2021. Tiedostossa mukana myös aiempien vuosien opinnäytteet.

Tässä suora linkki tiedostoon: https://pikassos.fi/aineistot/download/183-julkaisut/1396-opinnaeytteet-2014-2021

Ja Tampere Praksis -sivuille: https://pikassos.fi/kehittamistoiminta-3/verkostotyo/praksis

Pikassoksen uutiskirje 4 2022

Uutiskirje on avattavissa yllä olevasta kuvasta tai Sway-linkistä. Pikassoksen aiemmat uutiskirjeet löydät sivuiltamme uutiskirjeiden kansiosta.