Sosiaalihuollon ilmiöistä tarkastellaan esimerkiksi lapsen huoltajien kuoleman sekä yksityisen sijoituksen vaikutuksia sosiaaliviranomaisen velvollisuuksiin; vanhusten asiakasturvallisuutta ja oikeutta vahingonkorvaukseen sekä erittäin vanhojen asiakasasiakirjojen pyytämistä. Selvityksessä arvioidaan myös muistutuksen käsittelyä koskevia palautteita ja hyvinvointialueen järjestämisvastuuta sosiaalipalveluiden tuottamisessa. Varhaiskasvatuksen ilmiöistä tarkastellaan esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksiä ja palvelusetelin käyttöä.

Vuotta 2022 koskeva selvitys on viimeinen, joka sosiaalihuollon osalta annetaan kunnille.

Tutustu selvitykseen. 

Pikassos järjestää Muutokseen pyrkivä sosiaalityö -seminaarisarjan, joka alkaa perjantaina 14.4.2023 kello 13 - 14.30. Seminaarisarja järjestetään Microsoft Teamsilla, ja se on avoin kaikille kiinnostuineille.

Seminaarisarjassa käsitellään teemoja, sosiaalisia ja kulttuurisia taustatekijöitä sekä ilmiöitä, jotka voivat olla ammatillisesti haastavia tai herätellä yllättäviäkin tunteita. Seminaarisarjan avulla pyritään herättämään keskustelua ja pohdintaa esimerkiksi sosiaalityön ja yhteiskunnan muutostarpeista sekä paikoista ja rooleista, joita sosiaalityö voi ottaa. Sarjan taustalla kulkee kysymys siitä, kenen kokemuksella on väliä ja miksi sekä miksi toisten kokemukset ovat äänekkäämpiä kuin toisten. Seminaarikertojen rakenne on aina sama: ensin annetaan puheenvuoro käytännön asiantuntijalle, minkä jälkeen alustusta ja teemaa kommentoi tutkija.

Ajankohta: Joka toinen perjantai-iltapäivä kello 13.00 - 14.30. Seminaarisarja toteutuu keväällä 2023 joka toinen perjantai 14.4.2023 alkaen siten, että viimeinen seminaarikerta on 9.6.2023. Tallennamme seminaarit ja viemme Pikassoksen YouTube-kanavalle, mikäli puhujat antavat luvan. Tallenteet ovat saatavilla Pikassoksen YouTube-kanavalla koko vuoden 2023 ja kevään 2024. Seminaarisarja jatkuu syksyllä elokuun puolivälistä jouluun saakka.

 

Pikassoksen avoimet tutkimuskatsaukset jatkuvat myös vuonna 2023. Keväällä 2023 keskitytään tutkimuskatsauksissa addiktiotematiikkaan. Tutkimuskatsaukset järjestetään helmi - toukokuussa kunkin kuukauden viimeisenä keskiviikkona kello 15 - 16. Ohjelma löytyy myös tutkimuskatsausten sivuilta

Liity kuulolle tutkimuskatsauksiin napsauttamalla tästä (Teams-etätapaaminen).

 

Kevään 2023 ajankohtaiskatsaukset

Sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset järjestetään 20.1. - 5.5.2023 viikoittain perjantai-aamuisin kello 9 - 9.30 (pois lukien viikko 9 ja 14). Ohjelma löytyy myös ajankohtaiskatsausten sivuilta, jonne pääset klikkaamalla tästä.

Liity ajankohtaiskatsauksiin tästä linkistä (Microsoft Teams). 

Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus tutkittuun tietoon perustuviin ja vaikuttaviin palveluihin. Jotta tämä toteutuisi, on hyvinvointi- ja yhteistyöalueille luotava sosiaalihuollon lähtökohdista selkeät tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen toteuttamisrakenteet. Niille on myös varattava riittävä ja pitkäjänteinen valtion rahoitus. Terveydenhuollossa vastaavat rakenteet jo ovat. 

Sosiaalihuolto koskee valtaosaa meistä jossakin elämäntilanteessa. Kun puhumme sosiaalihuollosta, puhumme mm. lapsiperheiden kotipalvelusta, kasvatus- ja perheneuvonnasta, lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvistä tehtävistä, lastensuojelusta, päihde- ja mielenterveystyöstä, vammaispalveluista, vanhuspalveluista sekä sosiaalityöstä ja sosiaaliohjauksesta.

Lue lisää: Sosiaalihuollon TKK-kannanotto 7.2.2023