Uutiskirje 6 2022

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun tietoon pohjautuvaan palveluun, ja sen vuoksi kaikilla hyvinvointialueilla on turvattava sosiaalihuollon TKKI-toiminnan järjestelmälliset ja resursoidut rakenteet, vaativat useat sosiaalihuollon korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimijat kannanotossaan.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet, sosiaalialan osaamiskeskusten verkosto ja sosiaalityön koulutusta tarjoavat yliopistot. Sosiaalityön korkeakoulutusta tarjoavat maassamme Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

Kansa-koulu III -hankkeen suositut verkkovalmennukset saavat jatkoa! Myönteisen rahoituspäätöksen saanut Kansa-koulu 4.0 -hanke valmentaa sosiaalihuollon ammattilaisista kirjaamisasiantuntijoita vuoden 2022 syksyllä. Neljän viikon mittainen valmennus suoritetaan itseopiskeluna digitaalisessa oppimisympäristössämme Kirjaamisfoorumissa. Suomenkielisiin valmennusryhmiin on nyt valinnat tehty. Jos hait mukaan, tarkista sähköpostisi (myös roskaposti). Ruotsinkieliseen valmennukseen voi vielä hakea mukaan!

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021 on valmistunut. Selvityksessä pureudutaan erityisesti lastensuojelun edunvalvontaan, sijoitetun lapsen itsenäistymisvarojen kerryttämiseen sekä lastensuojelun perhehoitoon liittyviin ilmiöihin. Lisäksi tarkemmin arvioidaan vanhuspalveluissa käytössä olevien tietojärjestelmien vaikutuksia sosiaalihuollon ammattilaisten työhön ja kirjaamiseen.  Selvitys nostaa esiin myös toistuvia, asiakkaiden oikeusturvaa heikentäviä puutteita asiakkaan hallintoasian prosessin hallinnassa, lomakkeissa ja ns. fraasi- eli valmisteksteissä. 

Lastensuojelun edunvalvonta sosiaalityöntekijän näkökulmasta - Koulutus lastensuojelun ammattilaisille, alan opiskelijoille ja muille kiinnostuneille! Koulutus on torstaina 8.9.2022 klo 9-12, etäyhteyksin tai livenä Porissa.

Koulutus tapahtuu Teams-alustalla. Mahdollisuus tulla seuraamaan koulutusta Porissa, Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 - Huomaa ilmoittautuminen. Kouluttajana toimii Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socomin toimitusjohtaja Marjukka Heikkilä, jolla on vuosien kokemus lastensuojelun edunvalvonnan koordinoimisesta ja kehittämisestä.