Pikassos ja yhteistyökumppanit järjestävät maksuttomia sosiaalialan ajankohtaiskatsauksia perjantaisin kello 9.00-9.30. Katso kevätkauden ohjelma tästä. Katsaukset toteutetaan Teams-kokouksina. Lisätietoja saat Pikassoksen henkilöstöltä.

Sosiaalialan osaamiskeskukset ja Tampereen yliopisto saivat rahoituksen Lastensuojelu lapsen etuna? – Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla -tutkimushankkeelle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun valtion tutkimusrahoitusta myönnettiin sosiaalihuollon tutkimukselle. Tutkimusrahoituksessa painotettiin hankkeita, joiden tulokset hyödyttävät käytännön työn kehittämistä. Sosiaalialan osaamiskeskuksissa tutkimus tehdään tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun kehittämishankkeiden kanssa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaiseen tietoon ja ymmärrykseen pohjautuen tehdään tulkintoja lapsen hyvinvoinnista ja lastensuojelun tehtävästä, kun arvioidaan lapsen tarvetta lastensuojeluun. Kiinnostuksen kohteena ovat sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattilaisten arviot lapsen tilanteesta ja palvelujen tarpeesta lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla. Vastauksia etsitään kysymyksiin miten, missä ja kenen lasta ja perhettä tulee tukea. Tärkeitä näkökulmia ovat lapsen hyvinvointi ja osallisuus.

Tutkimuksessa ovat mukana neljän yhteistyöalueen sosiaalialan osaamiskeskukset ja Tampereen yliopisto.

Lue laajempi uutinen Soccan verkkosivuilta.

Sosiaali- ja terveysministeriön myönteinen valtionavustuspäätös MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022 -hankkeelle saatiin lokakuun alkupuolella. Rahoituspäätöksen mukaisesti hankeaika on 1.8.2020 – 31.12.2022, hanke käynnistyy nyt marraskuussa. MONNI-hankkeen hallinnoijana toimii Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos. Osatoteuttajina ovat myös Tampereen kaupunki sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella SONet BOTNIA. Hankkeessa ovat mukana yhteistoiminta-alueen maakuntien kaikki kunnat,  tai sosiaalipalveluita tuottavat yhteistoiminta-alueet/ kuntayhtymät. Hankealueella on yhteensä 168 214 lasta.

Tervetuloa ylimaakunnalliseen maksuttomaan sosiaalihuollon juridiikkaseminaariin 5.2.2021 klo 9.30-15.30!

Tilaisuus on suunnattu Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan toimijoille ja sen järjestämisestä vastaavat Pikassos ja Tampereen yliopisto. Aamupäivän asiantuntija-alustukset striimataan osallistujille ja iltapäivän työpajatyöskentelyt toteutetaan etäyhteyksin maakunnittain tapauskuvausten äärellä työskennellen ja keskustellen. Tilaisuuteen ovat tervetulleita sosiaalihuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden ohessa myös monialaiset yhteistyökumppanit esimerkiksi terveydenhuollosta, opetustoimesta, rikosseuraamusalalta ja Kelasta sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Juridiikkaseminaarin jatkumona toteutetaan etäyhteyksin erityisasiantuntijoiden paneelikeskustelu
17.2.2021 klo 12.00-14.00, missä tarkastellaan syvemmin juridiikkaseminaarin pienryhmätyöskentelyissä esiin nousseita haastavia lain soveltamisen tilanteita ja kysymyksiä. Tilaisuuksien ohjelma ilmoittautumislinkkeineen tässä. Ilmoittautumiset pyydetään 18.1.2021 mennessä. Valmisteluryhmä: Seija Junno, Kaisa Bragge, Heli Toroska ja Satu Loippo, Pikassos sekä Laura Kalliomaa-Puha ja Lasse Rautniemi, Tampereen yliopisto.