Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiavastaavaan (ent. sosiaaliasiamies) kannattaa olla yhteydessä, kun jokin asia sosiaalihuollon palveluissa herättää sinussa epätietoisuutta.Huomaathan, että sosiaaliasiamiehemme Satu Loippo on siirtynyt Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelukseen ja nimike on vaihtunut sosiaaliasiavastaavaksi 1.1.2024. Satu Loippo ei toimi enää myöskään Akaan ja Urjalan sosiaaliasiamiehenä vaan näitä alueita palvelee Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaaliasiavastaavat 

 Sosiaaliasiavastaavat ovat sinua varten

Milloin sosiaaliasiavastaavaan kannattaa olla yhteydessä?

  • Olet epätietoinen, oletko saanut sellaisia sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen palveluja, jotka sinulle kuuluvat

  • Omaisena mietit, saako läheisesi tarvitsemiaan palveluita ja tukitoimia

  • Sosiaalihuollon työntekijä tai hänen esihenkilönsä on mielestäsi toiminut epäasiallisesti

  • Et ymmärrä sinulle tehtyjä päätöksiä, sopimuksia tai laskelmia

  • Käytät yksityisiä sosiaalipalveluja, ja pohdit omaa asemaasi

  • Haluat puolueetonta tietoa eri lakien soveltamisesta ja hyvinvointialueesi käytännöistä sosiaalihuollossa

  • Haluat tietää oikeuksistasi asiakkaana ja henkilötietojesi käsittelystä

Lain 8 §:n mukaan sosiaaliasiavastaavan tehtävänä on

1) neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000), jäljempänä sosiaalihuollon asiakaslaki, ja varhaiskasvatuslain (540/2018) soveltamiseen liittyvissä asioissa;

2) neuvoa ja tarvittaessa avustaa asiakasta tai asiakkaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä sosiaalihuollon asiakaslain 23 §:ssä tarkoitetun muistutuksen tekemisessä sekä neuvoa ja tarvittaessa avustaa varhaiskasvatuslain 54 §:ssä tarkoitetun muistutuksen tekemisessä;

3) neuvoa, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus tai muu asiakkaan sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa;

4) tiedottaa asiakkaan oikeuksista;

5) koota tietoa asiakkaiden yhteydenotoista ja seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä; sekä

6) toimia 1–5 kohdassa säädettyjen tehtäviensä lisäksi muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.


 

Sosiaaliasiavastaavan yhteystiedot

 

Sosiaaliasiavastaava Satu Loippo
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
satu.loippo@omahame.fi
Asiakaspuhelin 03 629 3210
Akaa ja Urjala: Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaaliasiavastaavat

 Sosiaaliasiavastaavan selvitykset

 

Sosiaaliasiavastaava laatii vuosittain selvityksen sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä. Selvitys annetaan hyvinvointialuehallitukselle.

Satu Loippo toimi vielä vuoden 2023 Pikassoksessa sosiaaliasiamiehenä ja tästä pääset lukemaan hänen selvityksensä viime vuotta koskien: sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2023

Lataa sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2022

Aikaisemmat sosiaaliasiamiehen selvitykset löydät aineistopankistamme.