Sosiaalialan tutkimuskatsaukset

Pikassoksen avoimet tutkimuskatsaukset ovat tauolla syksyn 2023. Löydät tutkimuskatsausten diaesityksiä aineistopankistamme.

 Kevään 2023 tutkimuskatsaukset

22.2.2023 klo 15 - 16, Arttu Salo, YTT, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto: Alkoholi ja miehisyys isyyden kulttuurisissa kuvastoissa: Kulttuurisen moraalikoodistomme mukaan isille sallitut miehisiksi määrittyvät alkoholinkäytön tavat eivät välttämättä ole lasten kasvun ja kehityksen tai isän ja lapsen välisen suhteen kannalta ongelmattomia. Klikkaa tästä katsoaksesi tallenteen.

29.3.2023 klo 15 - 16, Marja Hekkala, YTM, tutkija, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto: Osallisuustyön osaaminen ja tieto: Osallisuustyössä tiedon ja toiminnan vuorovaikutus muodostavat tiedonmuodostuksen syklin, joka ilmenee maailmaa muuttavana praksiksena.

26.4.2023 klo 15 - 16, Heidi Vanjusov, OTT, sosiaalioikeuden yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto: Päihdepalvelujen saavutettavuus: Päihdepalveluiden asiakkaiden palvelutarpeisiin vastataan hänen oikeuksiensa toteutumisen näkökulmasta usein varsin näennäisesti ilman, että huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarpeita. Klikkaa tästä katsoaksesi tallenteen. 

Vuoden 2022 tutkimuskatsaukset

16.3.2022 klo 15.00-16.00 Gerontologisen sosiaalityön käytännöt ja niihin kiinnittyvä tieto, Lapin yliopiston tutkijatohtori Eeva Rossi

6.4.2022 klo 15.00-16.00 Gerontologisen sosiaalityön yhdyspinnoilla, Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kinni

4.5.2022 klo 15.00-16.00 Ikääntyneiden taloudellinen huono-osaisuus, Helsingin yliopiston apulaisprofessori Minna Zechner

28.9.2022 klo 15.00 - 16.00: Vakavasti sairastuneen ja vammaisen henkilön toimijuus elämänkulussa, Suvi-Maaria Tepora-Niemi, VTT, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu

26.10.2022 klo 15.00 - 16.00: Vammaisten henkilöiden oikeudet ja digitaalisten palvelujen saavutettavuus. Eveliina Ignatius, OTM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto.

23.11.2022 klo 15.00 - 16.00: Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hallinta ja kansalaisuus, Aarno Kauppila, KT, tutkija, Helsingin yliopisto

Vuoden 2021 tutkimuskatsaukset

5.5.2021 klo 15.00-15.45 YTT Anne-Mari Jaakola, Lapsen tilanteen arviointi sosiaalityössä

19.5. klo 15.00-15.45 YTT Virve-Maria Toivonen, Lapsen oikeudet ja oikeusturva: Lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa

29.9.2021 klo 15.00-15.45 Milla Syrjänen: ADHD diagnoosin saaneet aikuiset ja heidän lapsensa – monitapaustutkimus kiintymyssuhteista. ADHD diagnoosin saaneiden vanhempien ja heidän lastensa itseä suojaavat strategiat sensitiivisyyden välittäminä

13.10.2021 klo 15.00-15.45 Kirsi Peltonen: Väkivallan vaikutus lapseen – Kehityksellinen näkökulma

3.11.2021 klo 15.00-15.45 Anna Kylmäluoma: Lastenpsykiatriseen osastohoitoon päätyneen lapsen polku sekä avun ja tuen tarpeiden tulkitseminen palvelujärjestelmässä