Pikassos Pirkanmaalla

Pirkanmaalla Pikassoksella on rooli sosiaalialan ja sosiaalihuollon kehittäjänä ja sosiaalisen puolestapuhujana. Keskeisiä kehittämisteemoja vuonna 2024 ovat rakenteellinen sosiaalityö, tutkimusperustainen kehittäminen ja sosiaalihuollon vaikuttavuus.

Tuemme hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden kehittämistä ja olemme taustatukena erilaisille hankkeille - niin omillemme kuin verkostoissa oleville. Tarjoamme myös asiantuntija-apua palvelumyynnin muodossa, tästä esimerkkinä Tampereen kaupungin Kestävä asuminen ja rakentaminen -yksikön Asukas ensin-hankkeen tukeminen. 

Olemme mukana yhteistyöalueen sopimuksen valmistelutyössä, Kaupin yliopistollista sote-keskusta mallintavassa verkostofoorumissa ja Praksis-verkostossa. 

Pikassos on Pirkanmaalla keskeisenä toimijana tutkimusperustaisessa kehittämisessä. Olemme toteuttaneet käytäntötutkimuksia ja sosiaalista raportointia, johon voi tutustua tarkemmin täällä. Pikassos toteuttaa ja koordinoi yhdessä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa sosiaalihuollon vaikuttavuuden mittaamisen ja arvioinnin kokeiluja ja pilotteja.

Lisäksi Pikassos on Pirkanmaalla mukana asumissosiaalisen työn ja asumisneuvonnan kehittämisessä. Pikassos vastaa Tampereen kaupungin asuntotoimeen sijoittuvan Asukas ensin -asumisneuvontahankkeen ammatillisesta tuesta ja mallintaa hankkeessa tehtävää kehittämistyötä. Lisäksi Pikassos osallistuu Pirkanmaan asunnottomuuden vähentämisen yhteistyöryhmään.

  Verkostot ja toiminta Pirkanmaalla

Koko Pikassos-alueen yhteisen toiminnan (esim. ajankohtaiskatsaukset, tutkimuskatsaukset, Muutokseen pyrkivä sosiaalityö -sarja sekä Taloussosiaalityön verkosto) lisäksi Pirkanmaalla koordinoimme useita maakunnallisia verkostoja ja ryhmiä. Lisäksi tulemme mielellämme mukaan uusiin verkostoihin, joissa osaamisestamme ja näkökulmistamme voisi olla hyötyä.
 • Pirkanmaan sosiaalialan kehittäjäryhmä kokoaa yhteen Pirkanmaan sosiaalipalvelujen sisällöllistä kehittämistyötä. Kehittäjäryhmässä käsitellään ja työstetään ajankohtaisia paikallisia sekä kansallisia sosiaalityön asioita ja ilmiöitä. Kehittäjäryhmien tapaamisten rakenne koostuu informaatio- ja työstämisosuuksista. Työryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Osallistujat on koottu kaikista hyvinvointialueen palvelulinjoilta, Tampereen korkeakouluyhteisöstä ja kolmannelta sektorilta.

 • Gerontologisen sosiaalityön kehittäjäryhmä koostuu Pirkanmaan hyvinvointialueen gerontologisen sosiaalityön sosiaalityöntekijöistä ja sosiaaliohjaajista sekä esihenkilöistä. Työryhmä kokoontuu kuukausittain. Kehittäjäryhmässä työstetään gerontologisen sosiaalityön sisältöjä.  paikkaa ja asemaa hyvinvointialueen sosiaalihuollossa. Kevään aikana laaditaan sosiaalista raporttia gerontologisesta sosiaalityöstä. 

 • Aikuissosiaalityön verkoston tarkoituksena on koota Pirkanmaan aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia hyvinvointialueen aikuissosiaalityöhön liittyvien teemojen äärelle. Verkostossa rakennetaan näköalaa tulevaisuuden aikuissosiaalityöhön. Lisäksi verkostossa tarkastellaan toimintaympäristön muutoksia (esimerkiksi lainsäädäntöön liittyvät muutokset, sosiaalihuollon kansallinen kehittämistyö, rakenteellinen sosiaalityö). Aikuissosiaalityön verkostosta kerätään tutkimusaineistoa AISAPA-tutkimukseen. 

 • Rakenteellisen sosiaalityön työryhmä kokoaa yhteen Pirkanmaan sosiaalialan toimijoita rakenteellisen sosiaalityön näkökulmasta. Verkoston edustus rakentuu hyvinvointialueen palvelulinjojen ja alueiden käytännön sosiaalityön toimijoista, Tampereen korkeakouluyhteisöstä, kokemustoimijoista ja kolmannen sektorin toimijoista. Verkostossa työstetään prosessimaisesti rakenteellisia, haavoittuvuutta tuottavia ilmiöitä sekä jäsennetään rakenteellisen sosiaalityön toimintamahdollisuuksia.

 Ketjulähettitoiminta

Ketjulähettijakso on viikon mittainen tutustumis- ja oppimisjakso sosiaalipalveluissa, erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa. Jakson aikana tutustutaan yhteistyökumppaneihin ja heidän työhönsä, sekä välitetään terveisiä omasta työyhteisöstä.

Ketjulähettijaksot varataan sosiaalihuollon osalta keskitetysti Pikassoksesta.


Lue lisää Ketjulähettitoiminnasta

 Ilmapuntari

Ilmapuntari on Pikassoksen ylläpitämä ja edistämä lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityön työhyvinvoinnin ja toimintaedellytysten mittari.


Lue lisää Ilmapuntarista

       Anna Pekkarinen

       Kehittämispäällikkö
       050 361 9500
       anna.pekkarinen@pikassos.fi