Ketjulähettitoiminta Pirkanmaalla

Ketjulähettijakso on viikon mittainen tutustumis- ja oppimisjakso sosiaalipalveluissa, perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Pikassos kannustaa ammattilaisia hakeutumaan jaksoille sekä ylläpitää listaa ketjulähettijaksoja tarjoavista Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen työyhteisöistä.

Jakson aikana tutustutaan yhteistyökumppaneihin ja heidän työhönsä, sekä välitetään terveisiä omasta työyhteisöstä.Tavoitteena on lisätä ammattilaisten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Samalla opitaan uutta ja päivitetään tietoja ja taitoja. Tarkoituksena on asiakkaan palveluprosessin sujuvoittaminen.

Kiinnostaako Ketjulähetti-jakso?

Ketjulähettitoiminnan varaukset

Sosiaalihuollon ketjulähettitoimintaa on tällä hetkellä Pirkanmaalla. Ketjulähettitoiminta on mahdollista:

 • Sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja vice versa

 • Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon sisällä ja välillä yksiköstä toiseen  

 • Taysin erityisvastuualueen keskussairaaloiden jaksot yliopistolliseen sairaalaan

Ketjulähettitoiminnan tarjonta:

Tutustu sosiaalipalveluiden ja terveyskeskusten tarjontaan, joka on koottu Pirkanmaan hyvinvointialueen À la Carte -listalle (Tays-linkki josta latautuu pdf).

Tutustu erikoissairaanhoidon tarjontaan, joka on koottu Pirkanmaan hyvinvointialueen Pizza-listalle (Tays-linkki josta latautuu pdf). 

Jos hakeudut jaksolle sosiaalipalveluihin varaa viikkosi Pikassoksesta. Muut jaksot varataan Pirkanmaan hyvinvointialueen Jatkuvan kehittämisen kokonaisuuden vastuuyksiköstä.

Kerro varauksessasi seuraavat tiedot:

 • Ketjulähetin nimi, ammatti ja yhteystiedot

 • Mihin yksikköön ketjulähetti haluaa mennä (vaihtoehdot löytyvät À la carte -listalta ja Pizza-listalta)

 • Mitkä ovat mahdollisia jakson ajankohtia

 • Ketjulähetti saa täytettäväksi ennakkokyselylomakkeen (omat ja oman työyhteisön oppimis-/ yhteistyötavoitteet) sekä lomakkeen vaitiolositoumuksesta

Pikassos, lisätietoja ja varaukset sosiaalihuollon osalta: Marjo Kantola, marjo.kantola@pikassos.fi, p. 050 356 4226

Pirhan jatkuvan kehittämisen kokonaisuuden vastuuyksikkö, lisätietoja ja varaukset terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta: Tanja Volanen, etunimi.sukunimi@pirha.fi

 Käytännöt

 • Ketjulähettitoiminta koskee kaikkia hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Toiminta koskee vain hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuoltoa, ei yksityisiä palveluntuottajia (poikkeuksena erikseen sovitut kokonaisulkoistetut terveyskeskukset).

 • Ketjulähetin palkan ja mahdolliset matkakulut maksaa oma työnantaja, osallistumismaksua ei peritä – raha ei liiku organisaatioiden välillä.

 • Ketjulähetti on työsuhteessa omaan työnantajaan.

 • Ketjulähetti osallistuu yksikössä tehtävään työhön ohjaajan opastuksella. Varsinainen vastuu asiakastyöstä on vastaanottavalla yksiköllä. Ketjulähetti on ns. ylimääräinen työntekijä.

 • Ketjulähetin omat ja hänen työyhteisönsä tavoitteet huomioidaan jaksojen sisällössä, myös yhteistyökysymykset puolin ja toisin.

 • Ketjulähettijakson jälkeen kerätään palautetta jaksosta.

 • Ketjulähettijakso kestää aina täyden työviikon (5 pv).

 • Jaksolla on mahdollisuus ympäristöön ja puitteisiin tutustumisen lisäksi syventyä substanssiin, luoda yhteistyösuhteita, lisätä käsitystä yhteistyökumppanin toimintakäytännöistä, keskustella yhteistyöstä ja luoda ymmärrystä asiakkaan palvelun tai hoidon kokonaisprosessista ja palvelu- ja hoitoketjun toimivuudesta

 • Toimitaan systemaattisesti ja suunnitelmallisesti

Edellytykset lähtevältä/lähettävältä taholta:

Edellytykset vastaanottaja-yksiköltä:

 • Irrottautuminen omasta työstä viiden päivän eli viikon ajaksi.

 • Ei osallistumismaksua, mutta mahdollisesti matkakuluja tulee korvattavaksi oman talon käytännön mukaisesti

 • Jaksotavoitteiden miettiminen yhdessä esimiehen ja työyhteisön kanssa ja opittujen asioiden sekä yhteistyösuhteiden hyödyntäminen jakson jälkeen

 • Päätös toimintaan mukaan lähtemisestä (mallipohja päätöksestä word tai pdf).

 • Jakson sisältöalueiden kuvaaminen A la Carte-listalle.

 • Yhteyshenkilö, jonka kanssa jaksojen ajankohdasta sovitaan.

 • Pelisääntöihin sitoutuminen (viikon jakso, jaksojen keskitetty varaus, tavoitteiden huomiointi, fasiliteetit).

 • Ohjausresurssi: Ketjulähetin vastaanottavassa yksikössä on etukäteen sovittu kuka ottaa ketjulähetin vastaan ja kuka/ketkä toimivat hänen ohjaajinaan jakson aikana

 • Ketjulähetti saa kohdeyksiköstä tarvittavat työvaatteet, hän voi halutessaan käyttää henkilökuntaruokalaa henkilökuntahintaan

 Taustaa ja kokemuksia

Ketjulähetti on saanut nimensä DNA-ketjusta. Kuten DNA kopioituu solussa, myös tieto monistuu ketjulähettijakson aikana.

Solutasolla lähetti siirtää informaatiota paikasta toiseen, ketjulähetti puolestaan siirtää tietoa sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.

Ketjulähettitoiminta käynnistyi yhdeksän pirkanmaalaisen terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin yhteistyöhankkeena 2006-2007. Toiminta vakinaistettiin ja laajennettiin koko Pirkanmaalle vuoden 2008 alusta. Se koskee nykyisin kaikkia sote-ammattilaisia.

Ketjulähettitoimintaa on nykyisin myös muissa Taysin erityisvastuualueen sairaanhoitopiireissä ja muutamalla muulla alueella Suomessa.

Palaute jaksoilta on myönteistä:

”Jakso oli erittäin hyödyllinen, tiedollisesti rikastuttava ja yhteistyötä vahvistava.”

”Tiesin, että jaksosta on hyötyä työhöni, mutta en tiennyt, että näin paljon.”

”Antaa enemmän kuin moni, pitkä koulutus.”

Ketjulähettijaksoja vuosina 2006-2019 yhteensä 669 kpl:

 • Sairaanhoitaja 237, Lääkäri 145, Terveydenhoitaja 114,

 • Lähihoitaja 45, Fysioterapeutti 34, Hammaslääkäri 13

 • Muut (esim. sosionomi, sosiaaliohjaaja, psykologi) 81