Ketjulähettitoiminta Pirkanmaalla

Ketjulähettijakso on viikon mittainen tutustumis- ja oppimisjakso sosiaalipalveluissa, erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa.

Jakson aikana tutustutaan yhteistyökumppaneihin ja heidän työhönsä, sekä välitetään terveisiä omasta työyhteisöstä.

Tavoitteena on lisätä ammattilaisten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Samalla opitaan uutta ja päivitetään tietoja ja taitoja. Tarkoituksena on asiakkaan palveluprosessin sujuvoittaminen. Sosiaalihuollon ketjulähettitoimintaa on tällä hetkellä Pirkanmaalla.

Kiinnostaako Ketjulähetti-jakso?

Ketjulähettitoiminnan varaukset

Ketjulähettitoiminta on mahdollista:

 • Sosiaalihuollosta perusterveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoitoon

 • Sosiaalihuollon sisällä yksiköstä toiseen

 • Perustason sosiaali- ja terveyspalveluista erikoissairaanhoitoon

 • Erikoissairaanhoidosta perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin

 • Taysin erityisvastuualueen keskussairaaloiden jaksot yliopistolliseen sairaalaan

 • Terveyskeskusten välillä


Ketjulähettitoiminnan tarjonta:

Tutustu sosiaalipalveluiden ja terveyskeskusten tarjontaan, joka on koottu Pirkanmaan hyvinvointialueen À la Carte -listalle (Tays-linkki josta latautuu pdf). Tutustu erikoissairaanhoidon tarjontaan, joka on koottu Pirkanmaan hyvinvointialueen Pizza-listalle (Tays-linkki josta latautuu pdf). 

Viikot varataan keskitetysti sosiaalihuollon osalta Pikassoksesta ja terveydenhuollon osalta Pirkanmaan hyvinvointialueen Jatkuvan kehittämisen kokonaisuuden vastuuyksiköstä, kertomalla seuraavat tiedot:

 • Ketjulähetin nimi, ammatti ja yhteystiedot

 • Mihin yksikköön ketjulähetti haluaa mennä (vaihtoehdot löytyvät À la carte -listalta ja Pizza-listalta)

 • Mitkä ovat mahdollisia jakson ajankohtia

 • Ketjulähetti saa täytettäväksi ennakkokyselylomakkeen (omat ja oman työyhteisön oppimis-/ yhteistyötavoitteet) sekä vaitiolositoumuslomakkeet

Pikassos: Sosiaalihuollon erityisasiantuntija Kristiina Ruuskanen, kristiina.ruuskanen@pikassos.fi, p. 044 775 7940

Jatkuvan kehittämisen kokonaisuuden vastuuyksikkö: Koordinointipäällikkö Riitta Salunen, etunimi.sukunimi@pirha.fi ja p: 050 362 8298

 Käytännöt

 • Ketjulähettitoiminta koskee kaikkia hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Toiminta koskee vain hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuoltoa, ei yksityisiä palveluntuottajia (poikkeuksena erikseen sovitut kokonaisulkoistetut terveyskeskukset).

 • Ketjulähetin palkan ja mahdolliset matkakulut maksaa oma työnantaja, osallistumismaksua ei peritä – raha ei liiku organisaatioiden välillä.

 • Ketjulähetti on työsuhteessa omaan työnantajaan.

 • Ketjulähetti osallistuu yksikössä tehtävään työhön ohjaajan opastuksella. Varsinainen vastuu asiakastyöstä on vastaanottavalla yksiköllä. Ketjulähetti on ns. ylimääräinen työntekijä.

 • Ketjulähetin omat ja hänen työyhteisönsä tavoitteet huomioidaan jaksojen sisällössä, myös yhteistyökysymykset puolin ja toisin.

 • Ketjulähettijakson jälkeen kerätään palautetta jaksosta.

 • Ketjulähettijakso kestää aina täyden työviikon (5 pv).

 • Jaksolla on mahdollisuus ympäristöön ja puitteisiin tutustumisen lisäksi syventyä substanssiin, luoda yhteistyösuhteita, lisätä käsitystä yhteistyökumppanin toimintakäytännöistä, keskustella yhteistyöstä ja luoda ymmärrystä asiakkaan palvelun tai hoidon kokonaisprosessista ja palvelu- ja hoitoketjun toimivuudesta

 • Toimitaan systemaattisesti ja suunnitelmallisesti

Edellytykset lähtevältä/lähettävältä taholta:

Edellytykset vastaanottaja-yksiköltä:

 • Irrottautuminen omasta työstä viiden päivän eli viikon ajaksi.

 • Ei osallistumismaksua, mutta mahdollisesti matkakuluja tulee korvattavaksi oman talon käytännön mukaisesti

 • Jaksotavoitteiden miettiminen yhdessä esimiehen ja työyhteisön kanssa ja opittujen asioiden sekä yhteistyösuhteiden hyödyntäminen jakson jälkeen

 • Päätöstä toimintaan mukaan lähtemisestä (päätöspöytäkirja).

 • Jakson sisältöalueiden kuvaamista Pizza-listaa vastaavalle listalle.

 • Yhteyshenkilöä, jonka kanssa jaksojen ajankohdasta sovitaan.

 • Pelisääntöihin sitoutumista (viikon jakso, jaksojen keskitetty varaus, tavoitteiden huomiointi, fasiliteetit jne.).

 • Ohjausresurssia: Ketjulähetin vastaanottavassa yksikössä on etukäteen sovittu kuka ottaa ketjulähetin vastaan ja kuka/ketkä toimivat hänen ohjaajinaan jakson aikana

 • Ketjulähetti saa kohdeyksiköstä tarvittavat työvaatteet, hän voi halutessaan käyttää henkilökuntaruokalaa henkilökuntahintaan

 Taustaa ja kokemuksia

Ketjulähetti on saanut nimensä DNA-ketjusta. Kuten DNA kopioituu solussa, myös tieto monistuu ketjulähettijakson aikana.

Solutasolla lähetti siirtää informaatiota paikasta toiseen, ketjulähetti puolestaan siirtää tietoa sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.

Ketjulähettitoiminta käynnistyi yhdeksän pirkanmaalaisen terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin yhteistyöhankkeena 2006-2007. Toiminta vakinaistettiin ja laajennettiin koko Pirkanmaalle vuoden 2008 alusta. Se koskee nykyisin kaikkia sote-ammattilaisia.

Ketjulähettitoimintaa on nykyisin myös muissa Taysin erityisvastuualueen sairaanhoitopiireissä ja muutamalla muulla alueella Suomessa.

Palaute jaksoilta on myönteistä:

”Jakso oli erittäin hyödyllinen, tiedollisesti rikastuttava ja yhteistyötä vahvistava.”

”Tiesin, että jaksosta on hyötyä työhöni, mutta en tiennyt, että näin paljon.”

”Antaa enemmän kuin moni, pitkä koulutus.”

Ketjulähettijaksoja vuosina 2006-2019 yhteensä 669 kpl:

 • Sairaanhoitaja 237, Lääkäri 145, Terveydenhoitaja 114,

 • Lähihoitaja 45, Fysioterapeutti 34, Hammaslääkäri 13

 • Muut (esim. sosionomi, sosiaaliohjaaja, psykologi) 81