Päättyneet hankkeet

Pikassos toimii sekä sosiaalialan osaamiskeskusten hallinnoimissa hankekokonaisuuksissa, että on mukana kuntien tai muiden yhteistyökumppaneiden hallinnoimissa hankkeissa.

Osassa hankkeita Pikassos toimii asiantuntijaroolissa tai tietyn sopimuksen mukaan toteuttaa esim. hankkeeseen liittyviä arvointeja tai kyselyjä. Pikassoksessa toimii myös määräaikaisia hanketyöntekijöitä, jotka työskentelevät hankkeeissa sopimuksen mukaan.

Hankkeiden materiaaleja löydät aineistopankistamme.

  Vuonna 2022-2023 päättyneet hankkeetOsaamis- ja tukikeskus (OT) on monialaista osaamista yhdistävä tukirakenne. 
Osaamis- ja tukikeskuksen tehtävänä on tarjota lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille täydentävää tukea vaativimmissa erityiskysymyksissä. 

OT-hanketta toteutettiin Pirkanmaan-, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla eli Sisä-Suomen yhteistyöalueella. OT-hanke oli osa Sisä-Suomen psykososiaaliset menetelmät ja tukirakenteet (PsySos)-hankekokonaisuutta. Pikassos toimi OT-hankkeen osatoteuttajana yhdessä SONet BOTNIAn ja Tays:n kanssa.  OT-hankkeen tuotokset löytyvät Innokylästä.


Pikassos toimi hallinnoijana ja kehittämistoiminnan johtajana marraskuussa 2020 käynnistyneessä MONNI - Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022 -hankkeessa. Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen osatoteuttajina olivat myös Tampereen kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella SONet BOTNIA. Hankkeessa olivat mukana yhteistoiminta-alueen maakuntien kaikki kunnat tai sosiaalipalveluita tuottavat yhteistoiminta-alueet/ kuntayhtymät. MONNI-hankkeen tuotokset löytyvät Innokylästä.
MONNIn sisarhankkeena toimi TOP Tuki oikeasta paikasta (TOP) - Stöd från rätt plats. Lastensuojelun monialainen vahvistaminen Länsi-Suomessa 2020-2022 - hanke. TOP-hankkeen hallinnoijana toimi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy Vasso Ab. Pikassos toimi Satakunnassa TOP-hankkeen osatoteuttajana ja hankkeessa työskentelevän lastensujelun erityisasiantuntijan työnantajana. TOP-hankkeen tuotokset löytyvät Innokylästä.
Sosiaalihuollon kirjaamista kehitettiin valtakunnallisessa Kansa-koulu 4.0 -hankkeessa, joka toimi 1.5.-31.12.2022. Hankkeen hallinnoijana toimi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso ja mukana toteutuksessa olivat kaikki sosiaalialan osaamiskeskukset.

Vuosina 2020-2021 päättyneet hankkeet

Kansa-koulu III -hankkeen päätavoitteena oli valmentaa sosiaalihuollon ammattilaisia valtakunnallisesti yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja järjestää kertaavaa valmennusta Kansa-koulu I ja II -hankkeiden (2015–19) aikana valmennetuille kirjaamisvalmentajille. Hanke päättyi 31.12.2021.

Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö, KEHYS -Kehitämme yhdessä! -hanke päättyi 30.9.2021.
Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja vahvistaa Pirkanmaan sote-alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja sitä kautta tuottaa asiakkaille parempia ja vaikuttavampia palveluita kustannustehokkaasti. Tarkoitus oli myös edistää uusien palvelutuotteiden syntymistä hyödyntämällä uusia innovaatioita asiakaskeskeisyys huomioiden. Pirkanmaan liitto myönsi hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston kautta. Hankeaika oli 1.3.2019 - 30.9.2021. Pikassos oli hankkeessa mukana ajallisesti 15% työntekijän työpanoksella. TAYS:n sivut KEHYS-hankkeesta ja loppuraportti.

Vuosina 2017-2019 päättyneet hankkeet

Kansa-koulu II -hanke tuki määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoa sosiaalialalla. Hanke oli valtakunnallinen ja se toteutettiin sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019. Pikassos toteutti hanketta yhdessä SONet BOTNIAn ja Vasson kanssa. THL toimi hankkeen valtionapuviranomaisena. Kansa-koulun Pikassoksen alueen toimintaa koskevia materiaaleja löydät aineistopankistamme. Ensimmäinen Kansa-koulu -hanke eli sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke oli valtakunnallinen ja se toteutettiin ajalla 1.8.2015 – 31.12.2017.

PRO SOS -hankekokonaisuuden päätavoite oli vahva ja asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Hanke toimi ESR-rahoituksella ajalla 1.8.2016-31.12.2018 ja se sai vielä jatkorahoitusta 31.7.2019 asti.  Hankkeen valtakunnallisilta sivuilta löydät kaikki hankkeen tuotokset.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanona toteutettiin Pirkanmaalla Pippuri-hanke. ajalla 1.1.2017-31.12.2018. Pippurissa ovat mukana kaikki Pirkanmaan kunnat, PSHP sekä joukko kolmannen sektorin, seurakunnan ja yksityisen sektorin toimijoita. Hanketta hallinnoi Tampereen kaupunki.

Parempi Arki oli Kaste-hanke, jossa kehitettiin sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnallista integraatiota Väli-Suomen alueella ajalla 1.3.2015 – 31.10.2017

    Vuosina 2015-2016 päättyneet hankkeet

    • KiTi-hanke - Kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen Kanta-Hämeen sosiaalipalveluissa 1.3.2014-28.2.2016

    • LasSe-hanke - Lastensuojelutarpeen selvittämisen kehittäminen Väli-Suomessa -hanke 1.4.-2013 – 31.10.2015

    • PPPR-hanke - Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille, Länsi-Suomen Kaste-ohjelma 1.8.2013-31.10.2015

    • SOS II - Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä 31.10.2013-30.10.2015

    • KASPERI II

    • IKÄKASTE - ÄLDRE-KASTE II