TALTU-hanke

(Talouden taitoja koko perheelle yhdessä) 

Pikassos toteuttaa TALTU (Talouden taitoja koko perheelle yhdessä) - hankkeen Oikeusministeriön rahoituksella vuonna 2024.

TALTU -hankkeen tavoitteena on kehittää työskentelyotetta, jonka avulla voidaan:

  • parantaa lapsiperheiden taloustilannetta,

  • kohentaa perheiden taloudellisia toimintamahdollisuuksia,

  • lisätä perheen yhtenäisyyttä sekä

  • vahvistaa valintojen tekemisen mahdollisuutta.

Painopiste on keinojen löytämisessä, jotka edistäisivät vanhempien ja lasten keskinäistä vuorovaikutusta talousasioissa niin, että talous voisi olla perheitä voimauttava ja perheenjäseniä yhdistävä tekijä.

Hankkeessa isoon rooliin nousevat:

  • kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat,

  • lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet perheen sisällä,

  • suhdeperusteinen sosiaalityö ja systeemisen toimintamallin mukainen työ,

  • verkostomainen työskentely,

  • kokeilutyöskentely vapaaehtoisten lapsiperheiden kanssa,

  • käytäntötutkimuksen toteuttaminen osana hanketta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat koko Pikassos-alueella sosiaalisesti ja taloudellisesti tukiverkottomat lapsiperheet sekä heidän kanssaan työskentelevät sosiaalityön ja lapsiperhepalveluiden ammattilaiset. On havaittu, että taloudellinen toimintakyky ja taloudelliset toimintamahdollisuudet saatavat herkästi jäädä sivuosaan lapsiperheiden kanssa työskenneltäessä.

Hankkeessa taloutta lähestytään totutusta säästämispuheesta poikkeavasti ja huomiota kiinnitetään rahan käyttöön liittyviin tunteisiin, talousasioiden käsittelyn vaikutuksiin ihmisten välisissä suhteissa ja talousasioista käytetyn kielen merkitykseen. Hankkeessa etsitään myös rakenteellisia tekijöitä ja ilmiöitä, joihin vaikuttamalla voitaisiin saavuttaa yksittäisiä perheitä laajempia vaikutuksia lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi ja ylisukupolvisten taloudellisen niukkuuden ketjujen katkaisemiseksi.

Hankkeen tavoiteltu tulos on ammattilaisten käyttöön tarkoitettu työskentelyote ja suositukset, joilla pyritään parantamaan lapsiperheiden taloustilannetta ja taloudellisia toimintamahdollisuuksia sekä lisäämään perheen yhtenäisyyttä ja valintojen tekemisen mahdollisuutta.


Tulevat tapahtumat

Tervetuloa Talouden taitoja koko perheelle yhdessä (TALTU) -hankkeen ensimmäiseen webinaariin torstaina 4.4.2024 kello 8.30 - 10 Microsoft Teamsissa

Koetut toimeentulon vaikeudet ja talouteen liittyvät tunteet lapsiperheiden arjessa ja kohtaamisissa -webinaari

Webinaarissa kuulemme TALTU-hankkeesta, professori Timo Toikon puheenvuoron ”Voiko toimeentulotuki ehkäistä lastensuojelun tarvetta?” sekä kokemusasiantuntijan pohdintoja aiheesta.

Liity webinaariin tästä linkistä: Liity tilaisuuteen tästä

Työnohjaukselliset TALTU-foorumit Pirkanmaalla lapsiperheiden kanssa työskenteleville kokoontuvat 21.3., 18.4. ja 16.5. kello 9 - 11 Microsoft Teamsissa

Foorumeissa pohditaan muun muassa, miten taloudellinen näkyy työssäsi ja mikä asiakkaiden taloudellisissa olosuhteissa kuormittaa sekä pysähdytään asioihin, joihin toivot tiedollista tai konkreettista tukea. Mukaan mahtuu kahdeksan osallistujaa. 

Ilmoittaudu projektikoordinaattori  Sanna Ylistenniemelle (sanna.ylistenniemi@pikassos.fi) tai kehittämispäällikkö Anna Pekkariselle (anna.pekkarinen@pikassos.fi).

Sanna Ylistenniemi, projektikoordinaattori

Talouden taitoja koko perheelle yhdessä
(TALTU) - hanke
041 311 7341
sanna.ylistenniemi@pikassos.fi