Kansa-koulu 4.0 - sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen verkossa ja verkostoissa

Kansa-koulu 4.0 on järjestyksessään neljäs sosiaalihuollon kirjaamisosaamista vahvistava Kansa-koulu -hanke. Hankkeen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskukset.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta vuodelle 2022. Avustus on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Pikassoksen alueella aluekoordinaattorina toimii Anni Kuhalainen.

***

Kansa-koulu III - sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti

Kansa-koulu III -hankkeen päätavoitteena oli valmentaa sosiaalihuollon ammattilaisia valtakunnallisesti yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja järjestää myös kertaavaa valmennusta Kansa-koulu I ja II -hankkeiden (2015–19) aikana valmennetuille kirjaamisvalmentajille. Hanke toteutettiin ajalla 1.4.2019-31.12.2021.

Hankkeen hallinnoijana toimi Vasso ja täältä löydät hankkeen sivut: https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/

***

Kansa-koulu II - määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tukeminen

Kansa-koulu II -hanke tuki määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoa sosiaalialalla. Hanke oli valtakunnallinen ja se toteutettiin sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019. Pikassos toteutti hanketta yhdessä SONet BOTNIAn ja Vasson kanssa. Hankkeen valtionapuviranomaisena toimi THL ja hanketta hallinnoi Socom, jonka Kansa-koulu -hankkeen sivuilta löytyy kaikki hankkeen tuotokset.

***

Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa-koulu -hanke oli valtakunnallinen hanke, joka toteutettiin sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen. Hanke sai rahoituksen THL:lta ja toimi ajalla 1.8.2015 – 31.12.2017. Tarkoituksena oli (1) tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia, (2) kehittää sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja ja (3) tukea sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Pikassoksen alueella Kansa-koulu -hanke järjesti esim. kirjaamisvalmennuksia, pääkäyttäjäverkoston tapaamisia sekä koulutustilaisuuksia. Materiaalia pääkäyttäjäverkoston tapaamisista sekä koulutuksista löydät hankkeen aineistopankista.  Hankkeen tuotoksista voit lukea lisää Socomin sivuilta www.socom.fi/kansa-koulu