Kansa-koulu 5

Valtakunnalliset Kansa-koulu-hankkeet ovat vahvistaneet sosiaalihuollon kirjaamisosaamista jo vuodesta 2015. Sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyöllä toteutetuissa hankkeissa on vuosien varrella tarjottu lukuisille organisaatioille tukea kirjaamisosaamisen kehittämiseen ja valmennettu tuhansia sosiaalialan kirjaamisasiantuntijoita työyhteisöihin ympäri Suomea.

Vuoden 2023 alussa käynnistyi järjestyksessään viides Kansa-koulu-hanke, jonka toiminta-aika jatkuu 31.3.2024 saakka. Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisrakenteiden muodostumista yhteistyössä kansallisten toimijoiden ja hyvinvointialueiden kanssa. Lisätietoa hankkeen etenemisestä saat hankkeen verkkosivuilta www.kirjaamisfoorumi.fi

Hankkeen toiminta jakautuu kahteen työpakettiin. Työtä tehdään sekä kansallisella, alueellisella että paikallisella hyvinvointialuetasolla.

  • Luodaan pysyviä kansallisia toimintamalleja kirjaamisen kehittämiseen.

  • Jalkautetaan kansallisia kirjaamisen ohjeita ja määräyksiä. Hyvinvointialueille muodostuu kirjaamisen kehittämisen rakenteita sekä kehittämistä ja oppimista tukevia verkostoja.

Pikassoksen alueella Kansa-koulun aluekoordinaattorina toimii Anni Kuhalainen. Yhteistyötä tehdään Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan hyvinvointialueiden kanssa pääosin paikallisten kirjaamiskoordinaattorien ja muiden sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämistä edistävien avainhenkilöiden kautta.

Anni Kuhalainen


Kehityspäällikkö
Aluekoordinaattori, Kansa-koulu 5
Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta
050 357 4432
anni.kuhalainen@pikassos.fi