EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018 ja olemme päivittäneet tietosuojaehtomme asetuksen mukaisesti. Tarkempi tietosuojaselosteemme löytyy täältä: tietosuojaseloste.

PRO SOS -hanke on yhteistyössä Kelan, Kuntaliiton ja kuntien sosiaalityön kanssa valmistellut yhteistoimintamallin. Malli kuvaa Kelan ja kuntien sosiaalityön yhteistyötä perustoimeentulotukea hakevan asiakkaan palvelemiseksi laadukkaasti. Malli on suositus Kelan ja kuntien sosiaalityön yhteistyöstä ja se on tarkoitettu työvälineeksi kuntiin ja Kelaan. Mallissa on ennakoitu mahdollisen Sote-maakunta -uudistuksen vaikutuksia palvelujärjestelmiin. Yhteistoimintamallin kehittäminen jatkuu kokeiluin ja alueellisin työpajoin.

Kansa-koulu-II-hanke edistää määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on valmennettu kirjaamisvalmentajia erityisesti julkisiin sote-organisaatioihin. Kansa-koulu II -hankkeessa on kohderyhmää laajennettu ja hanke järjestää syksyllä kirjaamisvalmentajavalmennuksia yksityisille palveluntuottajille. Ilmoittautumisaikaa syksyn valmennuksiin on 31.5.2018 asti. Ilmoittautumislinkki ja lisätietoa valmennuksista saa tästä Kansa-koulu II -hankkeen tiedotteesta. Katso myös yksityisille palveluntuottajille osoitettu esittelyvideo.

Sosiaaliasiamiehen selvityksessä arvioidaan muun ohella ikäihmisiin tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa kohdistettavia rajoitustoimia, lastensuojelun ja kotipalveluiden resursseja sekä sosiaalihuollon ostopalveluyksiköihin liittyen tietosuojaa ja rekisterinpitoa. Selvityksessä vertaillaan myös alle 18-vuotiaiden vammaisten ja sairaiden lasten hoitoon tarkoitettua omaishoidon tukea eri sopimuskunnissa. Pikassoksen sosiaaliasiamies toimii koko Kanta-Hämeen ja Pirkanmaalta Akaan ja Urjalan asiamiehenä. Pääset uusimpaan selvitykseen tästä linkistä. Sosiaaliasiamiehen selvityksiä aiemmilta vuosilta löydät täältä.

Pikassos järjestää yhteistyössä Pirkanmaa2019 -, LAPE Pippuri - sekä PRO SOS -hankkeiden kanssa "Odotustilasta osallistumiseen" – Aikuisten, lasten ja perheiden palveluiden yhteistyöpajan Tampereella 28.5.2018 klo 9:00-15:30. Työpajaan ovat tervetulleita ensisijaisesti Pirkanmaan aikuisten, lasten ja perheiden palveluiden monialaiset toimijat, sote- ja maakuntavalmistelijat sekä kokemusasiantuntijat. Tilaisuuden kutsu ja ohjelma löytyvät täältä. Ilmoittautuminen tilaisuuteen 18.5. mennessä tästä linkistä. Lisätietoa: kehittämispäällikkö Heli Niemi, hankekoordinaattori Sirpa Karjalainen ja projektikoordinaattori Nanna Miettunen.