Kansa-koulu-hankkeen tiedote 3/2017 on julkaistu. Tiedote löytyy Kansa-koulu-hankkeen internetsivuilta sekä suomeksi että ruotsiksi. Tiedote on hankkeen viimeinen, sillä tämä osaamiskeskusverkoston kautta toteutettu hanke päättyy 31.12.2017. Kansa-koulu II -hankkeelle haettiin lokakuussa valtionavustusta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta ja 18.12. tuli tieto, että hankkeelle on myönnetty hakemuksen mukaisesti rahoitus.

Parempi Arki oli Kaste-hanke, jossa kehitettiin sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnallista integraatiota Väli-Suomen alueella ajalla 1.3.2015 – 31.10.2017. Hankkeen maakuntien loppuraportit, koko hankkeen loppuraportti sekä tuotos Tiekartta on nyt julkaistu. Raportit löytyvät Innokylästä, mutta myös Pikassoksen sivuilta Parempi Arki -hankkeen aineistokansiosta. HUOM! Jotta kyseisten dokumenttien hyperlinkit toimivat oikein, tallenna dokumentit omalle koneellesi.

Pikassos kutsuu Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan toimijoita Sosiaalityön klubiin, joka järjestetään Tampereella Metso-kirjaston Pihlaja-salissa 15.11.2017 klo 13.00-15.30. 

Klubin teemana on "Taloussosiaalityö ja toimintamahdollisuuksien näkökulma - uusia ideoita sosiaalityön kehittämiseen?". Keskustelua alustaa VTL Katri Viitasalo Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta, joka on tutkinut väitöskirjassaan äitien suhdetta talouteen. Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Ilmoittautuminen klubitilaisuuteen on päättynyt, mutta mikäli haluat vielä osallistua tilaisuuteen, otathan yhteyttä Heli Niemeen.

Kansa-koulu -hanke jatkaa kirjaamisvalmentajien valmennuksia Pikassoksen alueella. Tähän mennessä on valmennettu yli 100 kirjaamivalmentajaa kolmen maakunnan alueella. Keväällä alkaneessa toisessa vaiheessa valmennetaan kirjaamisvalmentajat asumispalveluihin, kotihoitoon, päivätoimintaan, erityishuoltopiireihin, päihdehuollon yksiköihin ja laajemmin yksityisiin palveluntuottajaorganisaatioihin. Ilmoittautuminen syksyn valmennuksiin on jo päättynyt ja aikataulut voit tarkistaa kansa-koulu -hankkeen sivuilta. Aluekoordinaattorina toiminut Matti Karvonen siirtyy 1.9. OmaHämeen palvelukseen ja Matin töitä Pikassoksella jatkaa suunnittelija Anni Kuhalainen.

Sosiaali- ja terveydenhuolto on kehittyvä toimiala. Kehitystä on hyvä visioida, tukea ja ohjata – TKI (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) on pitkälti joukkuelaji. Sosiaalialan osaamiskeskusten johto osallistuu dialogiin: Oheisella diasetillä kannustamme keskustelemaan yhteisen kehittämisvastuun tulevaisuuden linjauksista: näillä arvoilla, tätä tavoittelemaan, näin sen yhdessä toteutamme!