Uutiskirje on avattavissa suoraan tästä linkistä.

Pikassoksen aiemmat uutiskirjeet löydät sivuiltamme uutiskirjeiden kansiosta.

Sosiaaliasiamiehen selvitys on valmistunut. Kunnissa tehdään paljon kehittämistyötä ja ponnisteluja laadukkaiden sosiaalipalveluiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Asiakas- ja omaispalautteista välittyy silti yhä, että monissa kunnissa asiakaspalvelu kärsii liian pienestä henkilöstömitoituksesta ja henkilöstön kuormituksesta. Esimerkiksi asiakkaille tai heitä edustaville ei ehditä vastata heidän tiedusteluihinsa, laatimaan asiakassuunnitelmia viivytyksettä, perustelemaan asiakkaille annettavia ratkaisuja lain vähimmäisvaatimusten mukaisesti, tekemään asiakkaan edun mukaisesti monialaista yhteistyötä tai muulla tavoin huomioimaan riittävästi hyvän hallinnon vaatimuksia. Henkilöstö ei aina tunnista, että riittämätön henkilöstömitoitus on myös peruste tehdä sosiaalihuoltolaissa säädetty ilmoitus epäkohdan uhasta viime kädessä aluehallintovirastoon. Vuoden 2018 selvitys painottaa sosiaalipalveluiden myöntämisen lainalaisuutta ja kuntien suurta vastuuta järjestää palvelut lain vähimmäisvaatimusten mukaisesti ja valvoa ostamiaan palveluita. Kunta ei voi siirtää valvontavastuutaan palvelua tarvitsevalle asiakkaalle tai palvelua tuottavalle yksityiselle yritykselle.

Sosiaaliasiamiehen vuotta 2018 koskeva selvitys on luettavissa tästä linkistä.

Asiakasraatien edustajat ovat toivoneet kunnilta selkeyttä aikuissosiaalityötä ja toimeentulotukea koskevien palvelujen viestintään. Pikassos selvitti, miten nämä palvelut näyttäytyvät käyttäjille kuntien verkkosivujen kautta Pirkanmaan alueen kunnissa sekä Huittisissa ja Riihimäellä. Tiedot kerättiin kuntien avoimilta verkkosivuilta vuoden 2019 alun tilanteen mukaisesti. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa käyttäjälähtöistä tietoa kunnille verkkosivujen kehittämisen tueksi. Selvityksestä löytyy esimerkkejä hyvin toimivista verkkosivuista ja innovatiivisista ratkaisuista, mutta myös kehittämistarpeista. Verkkosivujen sisällöillä, selkeydellä ja palvelujen saavutettavuudella on merkitystä. Nämä seikat vaikuttavat aikuissosiaalityön imagoon ja viestittävät asiakkaiden, työntekijöiden ja aikuissosiaalityön arvostuksesta.

Voit ladata kuntakohtaisesti kerätyn taulukkomuotoisen selvityksen tästä linkistä. Tuloksista kerätty pohdintaa sisältävä diakooste on ladattavissa tästä linkistä. Lisätietoja Sirpa Karjalaiselta ja Pirkko Jokiselta (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Pikassoksen tietoassistentti Pirkko Jokinen on päivittänyt koosteen, joka sisältää sosiaalialan kannalta keskeisiä Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opinnäytteitä. Julkaisut on jaoteltu viiteen substanssikohtaiseen taulukkoon: 1) Lapsia koskeva sosiaalityö, 2) aikuissosiaalityö, 3) gerontologinen sosiaalityö, 4) vammaispalvelut ja 5) muut sosiaalialan opinnäytteet. Kooste laaditaan vuosittain osana Tampere Praksis -toimintaa. Voit ladata julkaisun tästä

Pirkanmaata, Kanta-Hämettä ja Etelä-Pohjanmaata käsittelevässä raportissa esitellään sosiaalialan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tuoreen kartoituksen tuloksia. Esiselvitys laadittiin, jotta sosiaalialan sisällöt ja rakenteet tulevat tunnetuksi ja huomioon otetuksi yhteistyöalueen TKI&O-yksikön rakenteita ja toimintaa suunniteltaessa. Esiselvityksessä yksilöidään myös sosiaalialan tulevia kehittämistehtäviä. Selvitystyö tehtiin tiiviissä ylimaakunnallisessa yhteistyössä. Voit ladata julkaisun tästä. Lisätietoja Tuula Tuomiselta ja Minna Niemeltä (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).