Pikassoksen uutiskirje 6/2020 on julkaistu, voit tutustua siihen tästä. Jos haluat lukea uutisistamme pdf-muotoisena dokumenttina tai ladata sen omalle koneelle, se löytyy tästä. Aiemmat uutiskirjeet löytyvät uutiskirjeiden kansiosta.

Pikassoksen laskutustiedot ovat muuttuneet 1.6.2020. Muutoksesta voit lukea tiedotteestamme ja meillä on myös ohjeet sähköpostilaskuja varten. Vanhat laskutustiedot eivät ole enää voimassa. Lisätietoja tarvittaessa antaa maanantaista keskiviikkoon uusi toimistosihteerimme Outi Kulo, jonka yhteystiedot löytyvät Tampereen toimiston yhteystietolistasta. Lisätietoja saat myös toimitusjohtaja Tuula Tuomiselta.

Pikassoksessa täydennetään vuosittain tiedostoa, joka sisältää sosiaalialaa koskevia, Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Tampereen yliopistossa valmistuneita opinnäytteitä. Voit ladata tiedoston tämän linkin takaa. Vuosina 2014-2019 valmistuneet opinnäytteet linkkeineen löydät seuraavista taulukoista: lapsia koskeva sosiaalityö, aikuissosiaalityö, vammaistyö, gerontologinen sosiaalityö ja muut sosiaalialaa koskevat työt.

Koosteen laatiminen ja julkaisu on osa Tampere Praksiksista, joka edistää sosiaalialan opetuksen, tutkimuksen ja asiakastyön vuoropuhelua.

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet, sosiaalialan osaamiskeskukset ja Sosiaalityön tutkimuksen seura vetoavat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sosiaalityön tutkimuksen vahvistamisen tärkeydestä. Olemme myös yhteisesti sitä mieltä, että laki Valtion tutkimusrahoituksen laajentamiseksi sosiaalityön tutkimukseen tulisi saattaa voimaan välittömästi. STM:lle osoitettu vetoomus löytyy tästä.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019 on valmistunut. Nykyisin suurin osa palautteista tulee asiakkaita edustavilta tahoilta, esimerkiksi huoltajilta, omaisilta tai järjestöjen edustajilta. Asiakkaat ottavat itse selvästi vähemmän yhteyttä. Tämä kertoo siitä, että haavoittuvassa asemassa olevat eivät itse kykene pitämään huolta oikeuksistaan.

Lisää artikkeleita...