Seuraavat valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät järjestää Pikassos teemalla ”Aikuissosiaalityö muuttuvassa ajassamme”. Ajankohta on 30.-31.1.2020 ja paikkana on Tampere talo. Päivillä kuullaan professori, YTT, Aila-Leena Matthies alustusta aiheesta Ympäristöoikeudenmukaisuus ja ekososiaalinen työ, apulaisprofessori, YTT Laura Kalliomaa-Puhan alustusta Ihmisoikeuksien huomioon ottamisesta sosiaalityön arjessa sekä yliopiston opettaja, YTT Katri Viitasalon luentoa aiheesta Taloussosiaalityö taloudellisen toimintakyvyn vahvistajana ja rakenteellisen sosiaalityön välineenä sekä projektin johtaja, VTT Camilla Granholm alustusta aiheesta Mitä, miten ja miksi digi-sovelluksia sosiaalityöhön?

Lisää esityksiä on tulossa, tässä tällä hetkellä varmistuneet. Työpajoissa sukellamme aikuissosiaalityön arkeen ja uusiin toimintamuotoihin, eettisyyteen ja eri asiakasryhmien moninaisiin tilanteisiin sekä uudenlaisiin auttamisareenoihin.

Uutiskirje on avattavissa suoraan tästä linkistä. Pikassoksen aiemmat uutiskirjeet löydät sivuiltamme uutiskirjeiden kansiosta.

Aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon sosiaalityön kehittämistä Satakunnassa

Satakunnassa on ryhdytty parantamaan yhteistyötä sosiaalityön erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kuntien niin kutsutun yleisen sosiaalityön välillä. Työn alla tällä kertaa on aikuissosiaalityön näkökulma. Miten sosiaalityön erilaisilla orientaatioilla ja toimintakentillä mahdollistetaan paras mahdollinen tuki asiakkaalle silloin kun asiakkuuteen liittyy joko psyykkisen tai somaattisen terveydentilan haasteet. Asiakkaan polulla voi olla useita siirtymiä palvelujen toteuttajien välillä mutta huoli, hätä ja sosiaalityön tarve ovat asiakkaalle usein kokonaisvaltainen kokemus. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa kevääna aikana asian tiimoilta. Tarkempaa tarkastelua vaativia kohtia on löytynyt ja työ jatkuu syksyllä. Tulimme kuitenkin lopputulokseen, että erilaisista toimintaympäristöistä ja "kotipesistä" huolimatta sosiaalityöllä on aina enemmän yhteistä kuin näistä taustaoista johtuvia eroja.

Pikassos ja Vanhempi vankilan portilla -hanke järjestivät yhteistyössä Kanta-Hämeen maakunnallisen teemapajasarjan 'Kuka kuulee vangin lasta? - Rikosseuraamusasiakasvanhemmat ja heidän lapsensa palvelujärjestelmässämme' maalis-toukokuussa Hämeenlinnassa. Kolmen iltapäivän pajakokonaisuus oli suunnattu lapsi- ja perhepalveluiden toimijoille kunnissa ja kuntayhtymissä, järjestöjen ja seurakuntien edustajille, alan kouluttajille sekä rikosseuraamusalan toimijaverkostolle. Teemapajan materiaalit voit ladata tästä aineistokansiosta.  Lisätietoja teemapajasarjasta antaa kehittämispäällikkö Seija Junno, seija.junno(at)pikassos.fi

"Viime hallituskauden kärkihankkeista lapsi- ja perhepalvelujen LAPE-hankkeessa ehdotettiin, että yhteistyöalueille (5) perustettaisiin verkostoperiaatteella toimivia osaamis- ja tukikeskuksia.Työ jatkuu valtakunnallisen OT-työryhmän ehdottamien linjausten mukaisesti, mutta edellyttää tuekseen alueellisia ja valtakunnallisia resursseja – koko maassa." Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien kannanoton kokonaisuudessaan voit lukea tämän linkin kautta.

Lisää artikkeleita...