Kiitos osallistumisesta ylimaakunnalliseen maksuttomaan sosiaalihuollon juridiikkaseminaariin 5.2.2021 klo 9.30-15.30! Tilaisuus oli suunnattu Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan toimijoille ja sen järjestämisestä vastasivat Pikassos ja Tampereen yliopisto. Aamupäivän asiantuntija-alustukset striimattiin osallistujille ja iltapäivän työpajatyöskentelyt toteuttiin etäyhteyksin maakunnittain tapauskuvausten äärellä työskennellen ja keskustellen. Aamupäivän materiaali on nyt ladattavissa täältä. Itse tilaisuudesta ei tehty jälkikäteen julkisesti katsottavaa tallennetta.

Juridiikkaseminaarin jatkumona toteutettiin etäyhteyksin erityisasiantuntijoiden paneelikeskustelu
17.2.2021 klo 12.00-14.00, missä tarkasteltiin syvemmin juridiikkaseminaarin pienryhmätyöskentelyissä esiin nousseisiin haastaviin lain soveltamisen tilanteisiin ja kysymyksiin. Tilaisuuksien ohjelma on tässä. Valmisteluryhmä: Seija Junno, Kaisa Bragge, Heli Toroska ja Satu Loippo, Pikassos sekä Laura Kalliomaa-Puha ja Lasse Rautniemi, Tampereen yliopisto. Suurkiitos kaikille tilaisuuksiin osallistuneille!

Kansa-koulu III -hankkeessa järjestetään kirjaamisvalmennuksia nyt kolmelle kohderyhmälle. Julkisiin organisaatioihin on otettu hankkeen tai aluekoordinaattorin taholta yhteyttä ja tarjottu tiettyä paikkamäärää uusille kirjaamisasiantuntijoille. Jos oman kuntasi tilanne mietityttää, ota yhteyttä Anni Kuhalaiseen.

Jo aiemmin valmennetuille kirjaamisvalmentajille, uudella termillä kirjaamisasiantuntijoille, järjestetään kertaavaa kirjaamisvalmennusta. Näitä paikkoja on myös rajatusti tarjolla ja niistä on viestitty hankkeen kirjaamisasiantuntijaverkoston kautta. Kolmantena kohderyhmänä ovat yksityiset palveluntuottajat, joille tarjotaan nyt uusia kirjaamisvalmennuksia kevätkaudelle 2021.

Kaikista näistä saat lisätietoa hankkeen sivuilta ja kirjaamisfoorumi-sivustolta. Myös Pikassoksen alueella toimiva aluekoordinaattori Anni Kuhalainen auttaa tarvittaessa. 

Sosiaalialan osaamiskeskukset ja Tampereen yliopisto saivat rahoituksen Lastensuojelu lapsen etuna? – Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla -tutkimushankkeelle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun valtion tutkimusrahoitusta myönnettiin sosiaalihuollon tutkimukselle. Tutkimusrahoituksessa painotettiin hankkeita, joiden tulokset hyödyttävät käytännön työn kehittämistä. Sosiaalialan osaamiskeskuksissa tutkimus tehdään tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun kehittämishankkeiden kanssa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaiseen tietoon ja ymmärrykseen pohjautuen tehdään tulkintoja lapsen hyvinvoinnista ja lastensuojelun tehtävästä, kun arvioidaan lapsen tarvetta lastensuojeluun. Kiinnostuksen kohteena ovat sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattilaisten arviot lapsen tilanteesta ja palvelujen tarpeesta lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla. Vastauksia etsitään kysymyksiin miten, missä ja kenen lasta ja perhettä tulee tukea. Tärkeitä näkökulmia ovat lapsen hyvinvointi ja osallisuus.

Tutkimuksessa ovat mukana neljän yhteistyöalueen sosiaalialan osaamiskeskukset ja Tampereen yliopisto.

Lue laajempi uutinen Soccan verkkosivuilta.

Sosiaali- ja terveysministeriön myönteinen valtionavustuspäätös MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022 -hankkeelle saatiin lokakuun alkupuolella. Rahoituspäätöksen mukaisesti hankeaika on 1.8.2020 – 31.12.2022, hanke käynnistyy nyt marraskuussa. MONNI-hankkeen hallinnoijana toimii Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos. Osatoteuttajina ovat myös Tampereen kaupunki sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella SONet BOTNIA. Hankkeessa ovat mukana yhteistoiminta-alueen maakuntien kaikki kunnat,  tai sosiaalipalveluita tuottavat yhteistoiminta-alueet/ kuntayhtymät. Hankealueella on yhteensä 168 214 lasta.