Sosiaalialan osaamiskeskukset Pikassos ja SONet BOTNIA järjestivät 26.5.2021 klo 13–15.30 webinaarin, jonka tavoitteena oli avata rakenteellista sosiaalityötä ja moniäänisen tiedon tuottamisen merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle. Teams-ympäristössä toteutettavaan webinaariin olivat tervetulleita sosiaali- ja terveydenhuollon, sivistystoimen henkilöstö, poliisi, Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden ja Rakenneuudistushankkeiden henkilöstö. Asiantuntijoina alustivat mm. kehittämispäällikkö Heidi Muurinen ja erityisasiantuntija Eeva Liukko THL:lta, professori Kati Närhi Jyväskylän yliopisto ja Helsingin aikuissosiaalityön päällikkö Henna Niiranen ja projektipäällikkö Kaisa Saarinen. Webinaarin materiaali kokonaisuudessaan löytyy nyt aineistokansiosta. Lämmin kiitos kaikille webinaariin osallistuneille!

Sosiaaliasiamies seuraa vuosittaisella selvityksellään sosiaalihuollon asiakkaiden aseman ja oikeuksien toteutumista. Vuoden 2020 selvityksen havaintoihin ja johtopäätöksiin voi tutustua dokumenttiin tästä. Lisätietoja tarvittaessa antaa Pikassoksen sosiaaliasiamies Satu Loippo.

Pikassos ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valmistelivat ja järjestivät yhteistyötilaisuuden ilmoitustenvaraisiin yksityisiin sosiaalipalveluihin liittyen 13.4.2021 klo 9.00-12.00. Tilaisuuden tavoitteena oli luoda ymmärrystä ja lisätä tietoa ilmoitustenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja rekisteröinnistä. Teams-yhteydellä toteutettava tilaisuus oli suunnattu Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan maakuntien toimijoille. Tilaisuuteen osallistui lähes sata osallistujaa, kiitos kaikille! Tilaisuuden materiaalit löydät tästä kansiosta.

Kiitos osallistumisesta ylimaakunnalliseen maksuttomaan sosiaalihuollon juridiikkaseminaariin 5.2.2021 klo 9.30-15.30! Tilaisuus oli suunnattu Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan toimijoille ja sen järjestämisestä vastasivat Pikassos ja Tampereen yliopisto. Aamupäivän asiantuntija-alustukset striimattiin osallistujille ja iltapäivän työpajatyöskentelyt toteuttiin etäyhteyksin maakunnittain tapauskuvausten äärellä työskennellen ja keskustellen. Aamupäivän materiaali on nyt ladattavissa täältä. Itse tilaisuudesta ei tehty jälkikäteen julkisesti katsottavaa tallennetta.

Juridiikkaseminaarin jatkumona toteutettiin etäyhteyksin erityisasiantuntijoiden paneelikeskustelu
17.2.2021 klo 12.00-14.00, missä tarkasteltiin syvemmin juridiikkaseminaarin pienryhmätyöskentelyissä esiin nousseisiin haastaviin lain soveltamisen tilanteisiin ja kysymyksiin. Tilaisuuksien ohjelma on tässä. Valmisteluryhmä: Seija Junno, Kaisa Bragge, Heli Toroska ja Satu Loippo, Pikassos sekä Laura Kalliomaa-Puha ja Lasse Rautniemi, Tampereen yliopisto. Suurkiitos kaikille tilaisuuksiin osallistuneille!