Pikassos ja yhteistyökumppanit järjestävät maksuttomia sosiaalialan ajankohtaiskatsauksia perjantaisin kello 9:00-9:30. Ajankohtauskatsaukset toteutetaan Teams-kokouksina, Teams-liittymislinkki löytyy tästä.

Ajankohtaiskatsausten syksyn ohjelma:

 • 2.9.2022 Mikä ihmeen OT-keskus? Katsaus vaativan erityistason lapsiperhepalveluiden rakentumiseen. Projektikoordinaattori Sanna Ylistenniemi ja kehittämisasiantuntija Mimosa Koskimies, Osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke, Pikassos 
 • 9.9.2022 Huumeita käyttävien henkilöiden haasteet palvelupoluilla. Kehittämiskoordinaattori Anne Ovaska ja projektikoordinaattori Minna Saari, A-Klinikkasäätiö
 • 16.9.2022 Hyvän hallinnon periaatteet sosiaalihuollossa, sosiaaliasiamies Satu Loippo, Pikassos
 • 23.9.2022 Arjen toimijuus haavoittuvissa olosuhteissa elävien mielenterveyskuntoutujien elämässä. Katsaus sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kelan kuntoutuspalvelujen yhdyspinnoilla -hankkeeseen. Kehittäjä-sosiaalityöntekijä Vesa Hänninen, Tampereen kaupunki 
 • 30.9.2022  Miten tähän on tultu ja mitä on odotettavissa (sote-uudistuksessa)? Pitkän linjan sote-muutosjohtaja (emeritus) Jaakko Herrala
 • 7.10.2022 Teemana vaativat huoltoriidat. Yliopistonlehtori, dosentti Aino Ritala-Koskinen, Tampereen yliopisto/ INSOTE-tutkimushanke ja perhe- ja paripsykoterapeutti Kirsi Joronen, Keusote
 • 14.10.2022 Hyvinvointialueiden rakentuminen: Satakunta. Satakunnan hyvinvointialueen muutosjohtaja Anneli Lehtimäki 
 • 28.10.2022 Kotoutuminen pakolaisen näkökulmasta - mitä se vaatii? Miten uudistuva lainsäädäntö pystyy siihen vastaamaan? Puhujana vuoden 2021 pakolaismies Ahmed Mesaedy, Suomen Pakolaisapu ry
 • 4.11.2022 Osallisuustyö Lissu Social Clubissa. Marja Hekkala ja Lissu Social Club. (Huom. ohjelmamuutos)
 • 11.11.2022 Kokemuksia digiselleistä Hämeenlinnan vankilassa. Sosiaalityön erityisohjaaja Elina Eis, Hämeenlinnan vankila
 • 18.11.2022 Lastensuojelun monialaisen kehittämisen MONNI-hankkeen tulokset, projektipäällikkö Kristiina Ruuskanen, Pikassos
 • 25.11.2022 Verkostofoorumi kirjaamiskäytäntöjen kehittämisen oppimisympäristönä. Aluekoordinaattori Anni Kuhalainen, Kansa-koulu 4.0 -hanke  HUOM.! Ajankohtaiskatsaus on peruttu alustajan estymisen vuoksi.
 • 2.12.2022 TOP-hankkeen päätösvaiheen puheenvuoro, lastensuojelun erityisasiantuntija Niina Kuusinen, Pikassos/TOP-hanke ja lasten mielenterveyden erityissuunnittelija Minna Paaer, Vasso/TOP-hanke

Ohjelma on nähtävillä myös ajankohtaiskatsausten sivuilla, josta löytyy myös katsausten Teams-kokouksen linkki sekä aikaisempien katsausten materiaalit.

Syyskauden alustukset tallennetaan Pikassoksen YouTube -kanavalle. Tallenteita säilytetään tietty aika ja viime kevään tallenteet eivät valitettavasti näy kanavalla enää.

Uutiskirje 6 2022

Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun tietoon pohjautuvaan palveluun, ja sen vuoksi kaikilla hyvinvointialueilla on turvattava sosiaalihuollon TKKI-toiminnan järjestelmälliset ja resursoidut rakenteet, vaativat useat sosiaalihuollon korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimijat kannanotossaan.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet, sosiaalialan osaamiskeskusten verkosto ja sosiaalityön koulutusta tarjoavat yliopistot. Sosiaalityön korkeakoulutusta tarjoavat maassamme Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

Kansa-koulu III -hankkeen suositut verkkovalmennukset saavat jatkoa! Myönteisen rahoituspäätöksen saanut Kansa-koulu 4.0 -hanke valmentaa sosiaalihuollon ammattilaisista kirjaamisasiantuntijoita vuoden 2022 syksyllä. Neljän viikon mittainen valmennus suoritetaan itseopiskeluna digitaalisessa oppimisympäristössämme Kirjaamisfoorumissa. Suomenkielisiin valmennusryhmiin on nyt valinnat tehty. Jos hait mukaan, tarkista sähköpostisi (myös roskaposti). Ruotsinkieliseen valmennukseen voi vielä hakea mukaan!

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021 on valmistunut. Selvityksessä pureudutaan erityisesti lastensuojelun edunvalvontaan, sijoitetun lapsen itsenäistymisvarojen kerryttämiseen sekä lastensuojelun perhehoitoon liittyviin ilmiöihin. Lisäksi tarkemmin arvioidaan vanhuspalveluissa käytössä olevien tietojärjestelmien vaikutuksia sosiaalihuollon ammattilaisten työhön ja kirjaamiseen.  Selvitys nostaa esiin myös toistuvia, asiakkaiden oikeusturvaa heikentäviä puutteita asiakkaan hallintoasian prosessin hallinnassa, lomakkeissa ja ns. fraasi- eli valmisteksteissä.