Sosiaalihuollon laatu ja vaikuttavuus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla (SULAVA)


RRP3-vaikuttavuustutkimushankkeen sosiaalihuoltoon pureutuvassa osatutkimuksessa tutkitaan sosiaalihuollon laatua ja vaikuttavuutta Sisä-Suomen YTA-alueella Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja EteläPohjanmaalla. Tutkimuksen kohteena on sosiaalihuollon sosiaalityö ja sosiaaliohjaus lapsiperheiden, työikäisten ja ikääntyneiden palveluissa.

Pikassos ja Etelä-Pohjanmaalla toimiva SONet BOTNIA toteuttavat kyseistä tutkimushanketta ajalla 1.1.2024 - 31.12.2025. Tutkimus on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman tutkimushankkeita ja sitä koordinoi Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Hanketta hallinnoi Pirkanmaan hyvinvointialue ja toisena osatoteuttajana on Kanta-Hämeen hyvinvointialue. Kanta-Hämeen tutkimuksen teemana on Systeemitasoinen vaikuttavuuden arviointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa hyvinvointialueella.

Pikassoksen johtamassa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita Sisä-Suomen YTA:n tasoisesti siitä:

➢ Millaiset mekanismit sosiaalityön vuorovaikutustilanteissa edistävät vaikuttavuutta asiakkaiden elämäntilanteissa

➢ Millainen tuen sisältö vahvistaa asiakkaan pärjäämistä

➢ Millainen vuorovaikutus edistää muutosten syntymistä asiakkaiden elämäntilanteissa

➢ Kuinka sosiaalihuollon sääntely ja normit vaikuttavat sosiaalityön laatuun ja vaikuttavuuteen paikallisesti Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Sisä-Suomessa

➢ Kuinka lainsäädäntö, paikalliset tulkinnat, palvelujen myöntämisen kriteerit, soveltamisohjeet, vakiintuneet käytännöt, laatukäsikirjat ja esim. prosessikuvaukset vaikuttavat sosiaalityön laatuun

➢ Millaiset ammatilliseen työkulttuuriin liittyvät kontekstit edistävät laadukasta sosiaalityötä

Tutkimus kohdentuu sosiaalihuollon sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen työikäisten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden palveluissa. Tutkimushankkeeseen palkataan myös hyvinvointialueilla työskenteleviä käytäntötutkijoita. Tarkoituksena on vahvistaa käytännön, tutkimuksen ja kehittämisen vuoropuhelua sekä rakentaa laajasti tietopohjaa sosiaalityön  vaikuttavuutta edistävistä ja jarruttavista tekijöistä.


Yhteystiedot:
Anne Puuronen
Tutkimuspäällikkö, Sulava-hanke
044 242 5643
anne.puuronen@pikassos.fi