Pikassos Satakunnassa

Satakunnan alueella Pikassos toimii sosiaalialan ja –huollon kehittäjänä sekä “SO”-näkökulman esiin tuojana.

Teemme Satakunnassa tiiviisti töitä yhdessä hyvinvointialueen sosiaalityön professiojohdon kanssa. Olemme myös mukana alueen Tulevaisuuden sote-keskus – sekä Kestävän Kasvun Satakunta (RRP) -hankkeiden kehittämistyössä monella saralla, erityisesti rakenteellisen sosiaalityön kehittämisessä.

Olemme hyvinvointialueen käynnistämistyössä apuna siellä, missä osaamistamme tarvitaan. Kokoamme ja välitämme tietoa sosiaalialan ilmiöistä maakunnan eri toimijoille. Nostamme keskusteluun tarvittavia aiheita. Osallistumme erilaisten kehittämistoimien ja hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tärkeä tehtävämme on sosiaalihuollon vahvistaminen.

  Verkostot ja toiminta Satakunnassa

Koko Pikassos-alueen yhteisen toiminnan (esim. ajankohtaiskatsaukset, tutkimuskatsaukset, Muutokseen pyrkivä sosiaalityö -sarja sekä Taloussosiaalityön verkosto) lisäksi Satakunnassa pyörii useita maakunnallisia verkostoja ja ryhmiä. Lisäksi tulemme mielellämme mukaan uusiin verkostoihin, joissa osaamisestamme ja näkökulmistamme voisi olla hyötyä.

 • Kevään 2023 aikana Pikassos on ollut aktiivisesti mukana selvittämässä, missä Satakunnassa mennään sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen arvioinnissa. Aiheesta on julkaistu raportti ja toimenpidesuunnitelmaan tartutaan heti syksyllä!

 • Keväällä 2023 alkaneessa Aikuissosiaalityön Klubissa (ks.alla) käsitellään asiakastyön ammattilaisilta tulleita toiveaiheita ja verkostoidutaan aikuisten parissa työskentelevien kesken. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Satakunnan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa.

 • Työntekijämme vastaa Satakunnan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa rakenteellisen sosiaalityön kehittämiskokonaisuudesta, johon kuuluvat mm. sosiaalinen raportointi Satakunnassa, SO sotessa Satakunnassa -keskustelutilaisuudet ja Rakenteellisen sosiaalityön teemaviikot. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana Kestävän Kasvun Satakunta (RRP) -hankkeen luotsaamassa rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittämisessä. Rake-kokonaisuuteen kuuluu sekä maakunnallista että valtakunnallista verkostoitumista.

 • Lisäämme satakuntalaisten ammattilaisten ja toimijoiden asumis- ja taloussosiaalityöhön liittyvää osaamista, tietoutta sekä yhteistyötä Toivon Tasapaino -nimisten opintopiirien ja foorumien kautta. Toivon Tasapaino -tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä Fyffee! Matkalla omaan taloudenhallintaan -hankkeen sekä ASPU-hankkeen kanssa.

 • Länsirannikon YTA-alueen (= Varsinais-Suomi, Satakunta & Pohjanmaa) OT-keskus -hankkeen sekä Psykososiaaliset menetelmät -hankkeen tekemistä kokoavan Koordinaatiohankkeen ohjausryhmä. Tuomme ohjausryhmään sosiaalialan ja –huollon näkökulmaa OT-keskuksen kehittämistyöhön sekä psykososiaalisten menetelmien käytön vahvistamiseen.

 • Satakunnan tutkimus-, kehittämis-, innovaatio sekä osaamisen kehittämisen alojen toimijoita yhteen kokoavassa monitieteisessä TKIO-verkostossa edustamme erityisesti sosiaalialan kehittämistä.

 • Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön ohjausryhmässä olemme kuulemassa ja vaikuttamassa alueellamme tehtävään lastensuojelutyön kehittämiseen.

 • LAPE-yhteistyöryhmä kokoaa yhteen Satakunnassa lasten ja perheiden parissa toimivia ammattilaisia ja toimijoita yli sektorirajojen – olemme ryhmässä mukana tuomassa maakunnallisen kehittämisen näkökulmaa kokonaisuuteen.

 Aikuissosiaalityön Klubi

       Hei aikuisten parissa työskentelevä tai toimiva! 

       Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke & Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos ylpeinä esittävät:

       •   To 21.9.2023 klo 14:30 – 16: Riippuvuudesta ja siitä irtautumisesta – näkökulmana peliriippuvuus, Sanna Paala & Tomi Rosengren / Tiltti Satakunta

       • To 26.10. klo 14:30 – 16: Sukupuolen moninaisuus, sukupuoli-identiteetti, sukupuolen korjaaminen, itsemäärittelyoikeus ja yhdenvertaisuus, SETA

       • To 30.11. klo 14:30 – 16: Mittarit sosiaalityön arkea helpottamassa: Esittelyssä Aikuisväestön hyvinvointimittari, Rosa Hossain-Karhu / Sosiaalialan osaamiskeskus Socca

       • Joulukuun klubi tarkentuu lähempänä.

       Ohjelmassa asiaa & keskusteluja. Tervetuloa verkostoitumaan! Klubi toteutuu Teamsissa. 

       Klubiin ovat tervetulleita kaikki sen aiheista kiinnostuneet aikuisten parissa toimivat. 

       Ilmoittaudu mukaan:  https://link.webropolsurveys.com/S/F9CCDA59D61B37CE

       Minka Leino-Holm

       Kehityspäällikkö
       050 352 9953
       minka.leino-holm@pikassos.fi

       Niina Kuusinen

       Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
       044 901 7243
       niina.kuusinen@pikassos.fi