Pikassos Satakunnassa

Satakunnan alueella Pikassos toimii sosiaalialan ja –huollon kehittäjänä sekä “SO”-näkökulman esiin tuojana.

Teemme Satakunnassa tiiviisti töitä yhdessä hyvinvointialueen sosiaalityön professiojohdon ja eri toimialueiden kanssa. Olemme myös mukana Kestävän Kasvun Satakunta (RRP) -hankkeen kehittämistyössä, erityisesti rakenteellisen sosiaalityön kehittämisessä. Hyvinvointialueen lisäksi muiden sektorien toimijat, kuten järjestöt, ovat olennaisia yhteistyökumppaneitamme.

Olemme sosiaalialan kehittämistyössä apuna siellä, missä osaamistamme tarvitaan. Kokoamme ja välitämme tietoa sosiaalialan ilmiöistä maakunnan eri toimijoille. Nostamme keskusteluun tarvittavia aiheita sekä osallistumme erilaisten kehittämistoimien ja hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tärkeä tehtävämme on sosiaalihuollon vahvistaminen.

  Verkostot ja toiminta Satakunnassa

Koko Pikassos-alueen yhteisen toiminnan (esim. ajankohtaiskatsaukset, tutkimuskatsaukset, Muutokseen pyrkivä sosiaalityö -sarja sekä Taloussosiaalityön verkosto) lisäksi Satakunnassa pyörii useita maakunnallisia verkostoja ja ryhmiä. Lisäksi tulemme mielellämme mukaan uusiin verkostoihin, joissa osaamisestamme ja näkökulmistamme voisi olla hyötyä.

 • Olemme aktiivisesti mukana Kestävän Kasvun Satakunta (RRP) -hankkeen luotsaamassa rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittämisessä. Rake-kokonaisuuteen kuuluu sekä maakunnallista että valtakunnallista verkostoitumista.

 • Satakunnassa meillä on pitkät perinteet ammattilaisten ja muiden toimijoiden asumis- ja taloussosiaalityöhön liittyvän osaamisen, tietouden sekä yhteistyön lisäämisessä Toivon Tasapaino -nimisen yhteistoiminnan kautta. Toivon Tasapaino -tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä Leader Karhuseudun Fyffee! Matkalla omaan taloudenhallintaan -toiminnan kanssa. Lisäksi Talouden taitoja koko perheelle yhdessä eli TALTU -hanke toimii vuonna 2024 myös Satakunnan alueella.

 • Edustamme erityisesti sosiaalialan kehittämistä erilaisissa Satakunnan alueen tutkimus-, kehittämis-, innovaatio sekä osaamisen kehittämisen alojen toimijoita yhteen kokoavissa monitieteisessä verkostoissa sekä monissa muissa eri teemoihin keskittyvissä kehittämisverkostoissa (mm. sosiaalityön asiantuntijuus ja saatavuus -työskentely, lastensuojelun jälkihuollon kehittämistyö, gerontologisen sosiaalityön kehittäminen).

       Minka Leino-Holm

       Kehityspäällikkö
       050 352 9953
       minka.leino-holm@pikassos.fi