Yhteinen kannanotto hallitusohjelmaan
Huoltaja-säätiö, Sosiaalialan osaamiskeskukset ja Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet tekivät yhteisen kannanoton hallitusohjelmaan

Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus tutkittuun tietoon perustuviin ja vaikuttaviin palveluihin. Jotta tämä toteutuisi, on hyvinvointi- ja yhteistyöalueille luotava sosiaalihuollon lähtökohdista selkeät tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen toteuttamisrakenteet. Niille on myös varattava riittävä ja pitkäjänteinen valtion rahoitus. Terveydenhuollossa vastaavat rakenteet jo ovat. 

Sosiaalihuolto koskee valtaosaa meistä jossakin elämäntilanteessa. Kun puhumme sosiaalihuollosta, puhumme mm. lapsiperheiden kotipalvelusta, kasvatus- ja perheneuvonnasta, lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvistä tehtävistä, lastensuojelusta, päihde- ja mielenterveystyöstä, vammaispalveluista, vanhuspalveluista sekä sosiaalityöstä ja sosiaaliohjauksesta.

Lue lisää: Sosiaalihuollon TKK-kannanotto 7.2.2023

sisään Ajankohtaista
Blogimme
Arkistoi
Sosiaalialan ajankohtaiskatsaukset jatkuvat keväällä 2023