Terveisiä Gerontologisen sosiaalityön ensimmäisestä kansallisesta foorumista!

Terveisiä Gerontologisen sosiaalityön ensimmäisestä kansallisesta foorumista! Linjoille saapui noin 130 ammattilaista ja toimijaa eri puolilta maata.

 

Sosiaalityöntekijä Nanna Gisselberg puhui iltapäivän aiheesta erityisesti lähisuhdeväkivallan näkökulmasta. Nanna kertoi väkivallan muodoista ja niiden ilmenemisestä erityisesti ikääntyneiden keskuudessa. Käytännön neuvoina Nanna muistutti, että tehtävämme ammattilaisina on suhtautua ja puhua väkivallasta väkivaltana. Lopuksi Nanna vielä muistutti, ettemme saisi kyynistyä tai uuvuttaa itseämme näiden vaikeiden kysymysten äärellä.

Keskustelussa vaihdettiin tietoa ja ajatuksia eri toimijoiden tarjoamista palveluista väkivaltaa kokeville tai tekeville ikääntyneille, eri toimijoiden voimien yhdistäminen kannattaisi vaikeissa tilanteissa.

 

Hankekoordinaattori Mari Rautava saapui tuomaan näkökulmia yksinäisyyteen ja elämän merkityksellisyyden kysymyksiin. Ikäihmisten elettyjen elämän moninaisuus, monenlaiset elämänpolut ja erilaiset tavat elää elämää on olennaista tiedostaa.

Ikääntyneiden heterogeenisyys herätti keskustelua – kahta samanlaista elämää ja elämäntilannetta ei ole, eikä mitään yhtenäistä ikääntyneiden massaa.

 

Väitöskirjatutkija Mia Niemi puhui ikääntyneiden perhe-elämänkulkuun kytkeytyvät tuen tarpeet. Ikääntyneiden haastavat elämäntilanteet linkittyvät selvästi yhteiskunnan rakenteellisiin tekijöihin, kuten palvelujärjestelmän puutteisiin, jotka voivat näkyä vaikeuksina saada itselle tai perheenjäsenelle tukea tai eriarvoisuuteen ja ylisukupolviseen huono-osaisuuteen, jotka saattavat ilmentyä vaihtoehtojen puuttumisena.

Keskustelussa pohdittu sitä, miten ikääntyneiden parissa tehtävästä kehittämisestä ja hyvistä käytännöistä saataisiin enemmän yhteistä keskustelua kansallisesti. Lisäksi kommenteissa käsitelty luottamuksen rakentamisen ja kiireettömän kohtaamisen arvokkuutta suhteessa esimerkiksi sosiaalialan työn todellisuuteen, eli nk. tulipalojen sammutteluun.

 

Tilaisuudessa saatiin tutustumisen arvoisina vinkkeinä tietoa mm.

-            Turvallista ikääntymistä pirkanmaalaisille senioreille 2024-2026 -hanke, https://www.suvantopaikka.fi/ammattilaisille/tietoa-hankkeesta

-            Kätketyt Äänet -tilaisuusksista Pirkanmaalla, https://www.suvantory.fi/palvelut/tapahtumat/katketyt-aanet-2024

-            Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa (GERIT) 2021-2022 -tutkimushanke, https://blogs.helsinki.fi/gerit-hanke/

 

Lähes kaikki paikalla olleet äänestivät foorumille jatkoa. Seuraava foorumi pidetään ke 18.9.2024 klo 14-16, aiheena ikääntyneiden erityisen tuen tarpeet – tervetuloa! Lisäinfoa foorumista:
www.socca.fi/gersos-foorumi

sisään Ajankohtaista
Blogimme
Arkistoi
Terveisiä Etsivän ja löytävän sosiaalityön kansallisesta foorumista!