TALTU-webinaarin tallenne katsottavissa

Historian ensimmäisessä TALTU-webinaarissa käsiteltiin lapsiperheiden koettuja toimeentulon vaikeuksia ja talouteen liittyviä tunteita lapsiperheiden arjessa ja kohtaamisissa. Linjoille saapui yli 50 aiheesta kiinnostunutta kuulijaa.

Tilaisuuden puheenvuorojen tallenteet ovat katsottavissa: https://youtu.be/kivMgzt_sEI?si=nDkWS2SFU5iNPh1e

TALTU-hankkeen hankekoordinaattori Sanna Ylistenniemi käynnisti tilaisuuden esittelemällä lyhyesti hankkeelle tärkeitä teemoja ja tavoitteita.

Professori Timo Toikko esitti tutkittua tietoa ja pohdintoja siitä, voiko toimeentulotuella ehkäistä lastensuojelun asiakkuuksia. Toimeentulotuki puskuroi lastensuojelun kysyntää ja toimii näin ennaltaehkäisevänä interventiona, Toikko totesi. Tutkimukseen perustuen Toikko ja tutkimusryhmä suosittelevat, että hyvinvointialueet yhdenmukaistavat täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiskäytäntöjään sekä panostavat suunnitelmalliseen lapsiperheiden harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen ja lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yhteistyön kehittämiseen. Toimeentulotuen hyödyntämisen lisäksi tulee kiinnittää huomiota toimiviin lapsiperheiden peruspalveluihin.

TALTU-hankkeessa toimiva Minka Leino-Holm esitteli hankkeen teemaan liittyvää tutkimustietoa. Lapsiperheköyhyyteen ajautumisen taustalla on tutkimuksen mukaan pitkittynyt heikko-osaisuus, vanhemman sairaus, vanhemman tai vanhempien työttömyys sekä vanhempien ero. TALTU-hankkeessa ollaan kiinnostuneita erityisesti lapsen näkökulmasta toimeentulovaikeuksiin sekä talouden herättämistä tunteista. Tunteista ja taloudesta puhuttaessa ei voida ohittaa häpeän käsitettä, jonka onkin todettu liittyvän olennaisesti talousvaikeuksiin.

Keskustelussa nousivat esiin mm. kohtaamisen merkitys, lasten näkökulma sekä toive siitä, että perheet saisivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukea.

sisään Ajankohtaista
Blogimme
Arkistoi
Huhtikuun -24 tilaisuuksia