Talouden taitoja koko perheelle yhdessä (TALTU) -hanke sai rahoituksen!

Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos on saanut vuodelle 2024 Oikeusministeriöltä rahoituksen Talouden taitoja koko perheelle yhdessä (TALTU) -hankkeen toteuttamiseksi! 

TALTU -hankkeen tavoitteena on kehittää työskentelyote, jonka avulla voidaan: 

💰 parantaa lapsiperheiden taloustilannetta, 

💰 kohentaa perheiden taloudellisia toimintamahdollisuuksia, 

💰 lisätä perheen yhtenäisyyttä sekä 

💰 vahvistaa valintojen tekemisen mahdollisuutta. 

Painopiste on keinojen löytämisessä, jotka edistäisivät vanhempien ja lasten keskinäistä vuorovaikutusta talousasioissa niin, että talous voisi olla perheitä voimauttava ja perheenjäseniä yhdistävä tekijä. 

Hankkeessa isoon rooliin nousevat: 

❤ kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat, 

❤ lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet perheen sisällä, 

❤ suhdeperusteinen sosiaalityö ja systeemisen toimintamallin mukainen työ, 

❤ verkostomainen työskentely, 

❤ kokeilutyöskentely vapaaehtoisten lapsiperheiden kanssa, 

❤ käytäntötutkimuksen toteuttaminen osana hanketta. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat koko Pikassos-alueella sosiaalisesti ja taloudellisesti tukiverkottomat lapsiperheet sekä heidän kanssaan työskentelevät sosiaalityön ja lapsiperhepalveluiden ammattilaiset. On havaittu, että taloudellinen toimintakyky ja taloudelliset toimintamahdollisuudet saatavat herkästi jäädä sivuosaan lapsiperheiden kanssa työskenneltäessä. 

Hankkeessa taloutta lähestytään totutusta säästämispuheesta poikkeavasti. Keskiöön nostetaan talousasioista puhuminen sekä taloudellisen tiedon ja vastuun jakamisen mahdollisuudet eri-ikäisten perheenjäsenten kesken. Huomiota kiinnitetään rahan käyttöön liittyviin tunteisiin, talousasioiden käsittelyn vaikutuksiin ihmisten välisissä suhteissa ja talousasioista käytetyn kielen merkitykseen. Hankkeessa etsitään myös rakenteellisia tekijöitä ja ilmiöitä, joihin vaikuttamalla voitaisiin saavuttaa yksittäisiä perheitä laajempia vaikutuksia lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi ja ylisukupolvisten taloudellisen niukkuuden ketjujen katkaisemiseksi. 

Hankkeen tavoiteltu tulos on ammattilaisten käyttöön tarkoitettu työskentelyote ja suositukset, joilla pyritään parantamaan lapsiperheiden taloustilannetta ja taloudellisia toimintamahdollisuuksia sekä lisäämään perheen yhtenäisyyttä ja valintojen tekemisen mahdollisuutta.

Hanke käynnistyy vuoden 2024 alussa - seuraa siis meidän somea ja/tai sähköposteja! 

Täältä näet rahoituspäätöksen: https://oikeusministerio.fi/valtionavustukset-talousosaamisen-edistamiseen

sisään Ajankohtaista
Blogimme
Arkistoi
Talous- ja asumissosiaalisen työn Toivon Tasapaino -foorumi 7.11.2023
Talous- ja asumissosiaalisesta työstä kiinnostuneille!