Sosiaalinen raportti Perhepiste Nopean jäsennyksistä saavutettavuudesta ja vaikuttavuudesta on julkaistu

Pikassos toteutti yhdessä Pirkanmaan hyvinvointialueen Perhepiste Nopean kanssa vaikuttavuuden arvioinnin pilotin, jossa sekä Nopean asiakkaat että työntekijät arvioivat työskentelyn hyödyllisyyttä. Perhepiste Nopeassa asioineet asiakasperheet, jotka osallistuivat pilottiin, arvioivat Nopean vahvistaneen heidän pärjäämisen tunnettaan ja jaksamistaan vanhempana, parantaneen tyytyväisyyttä elämäntilanteeseen ja lisänneen tyytyväisyyttä sosiaalisiin suhteisiin.

Pilotin tulokset koottiin sosiaaliseen raporttiin, jonka avulla pyrittiin mallintamaan Nopeassa toteutettavaa varhaisen tuen perheohjausta. Raportissa pureuduttiin myös palveluiden saavutettavuuteen. Keskeinen havainto oli, että Perhepiste Nopean varhaisen tuen perheohjaus on notkea ja luova työskentelyn tapa, joka ei hahmotu tarkasti rajattujen reunaehtojen varaan, vaan työskentely räätälöidään perhekohtaisesti. Työskentelyn keskeinen elementti on hyvän huomaaminen, mikä tarkoittaa, ettei työskentely muodostu ongelmalähtöisesti, vaan voimavaroille ja myönteiselle herkistyen. 

 Sosiaaliseen raporttiin voit tutustua täällä

sisään Ajankohtaista
Blogimme
Arkistoi
Aikuissosiaalityön klubissa kiinnostavia aiheita vielä loppuvuonna!