Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2022 on valmistunut
Artikkelin alaotsikko

Sosiaalihuollon ilmiöistä tarkastellaan esimerkiksi lapsen huoltajien kuoleman sekä yksityisen sijoituksen vaikutuksia sosiaaliviranomaisen velvollisuuksiin; vanhusten asiakasturvallisuutta ja oikeutta vahingonkorvaukseen sekä erittäin vanhojen asiakasasiakirjojen pyytämistä. Selvityksessä arvioidaan myös muistutuksen käsittelyä koskevia palautteita ja hyvinvointialueen järjestämisvastuuta sosiaalipalveluiden tuottamisessa. Varhaiskasvatuksen ilmiöistä tarkastellaan esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksiä ja palvelusetelin käyttöä.

Vuotta 2022 koskeva selvitys on viimeinen, joka sosiaalihuollon osalta annetaan kunnille.

Tutustu selvitykseen.

sisään Ajankohtaista
Blogimme
Arkistoi
Kerran väkivaltainen, aina väkivaltainen?