Laatu ja vaikuttavuus sosiaalisessa kuntoutuksessa -teema kokosi väkeä yhteen pohtimaan

Tänään valtakunnallisilla sosku-kahveilla teemana laatu ja vaikuttavuus sosiaalisessa kuntoutuksessa. Linjoille purjehti noin 60 sosiaalisen kuntoutuksen teemoista kiinnostunutta kuulijaa eri puolilta maata.

Aamun aloitti Minna Kivipelto, sosiaalityön työelämäprofessori Jyväskylän yliopistosta. Minna saapui tuomaan näkökulmia laatuun ja vaikuttavuuteen sosiaalisessa kuntoutuksessa. Kivipelto palasi puheenvuorossaan vaikuttavuuden juurille: Mikä on ”todellista” ja miten siitä voi saada luotettavaa tietoa? Kivipelto avasi kriittisen realismin näkökulmaa, jota hän kuvasi helpottavana; meillä on mahdollisuus erehtyä, emme voi havaita kaikkea oikein ja käsityksemme todellisuudesta voi muuttua. Minna Kivipelto kiteyttää hyvin: Vaikuttavuus = menetelmät + konteksti + mekanismit.

Kivipelto avasi Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallia, jota aiemmilla sosku-kahveilla on avattu tarkemmin. Toimintamallin taustalla on ohjelmateoria. Toimintamalli huomioi toimintaympäristön ja toimijat, resurssit, ydinelementit eli menetelmät ja palvelun muodot, mekanismit sekä haetut tulokset. Ohjelmateorian mukainen toimintamalli on ikään kuin hypoteesi siitä, millainen kokonaisuus voisi toimia – vaikuttavuuden arvioimisen voi aloittaa tämänkaltaisen taulukon hahmottamisesta!

Minna Kivipelto avasi konkreettisesti, miten ohjelmateorian rakentaminen onnistuu. Ohjelmateoria edellyttää kriittisen realismin perusperiaatteiden tuntemista. Sitä seuraa eri osa-alueiden (toimijat, konteksti, interventiot, tavoitellut tulokset) tunnistaminen sekä mekanismien hahmottaminen päättelemällä. Tietoa voi kerätä mm. asiakaskirjauksista sekä valitulla mittarilla. Kivipelto muistutti, että asiakastietojärjestelmien kautta on mahdollista kerätä kansallisesti yhdenmukaista tietoa – näin ollen myös siellä pitäisi olla vaikuttavuuden näkökulma huomioituna. Tähän tosin on vielä pitkä tie sosiaalityössä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa. Avoimissa tekstikentissä eli asiakaskirjauksissa on paljon tietoa mekanismeista ja konteksteista, jota ei saa irti määrällisestä tilastotiedosta. Kehittämisryhmien kokoaminen kannattaa tässä vaiheessa, vinkkaa Minna Kivipelto.

Padlet-alustalla pohdittiin ja kuvattiin, miten sosiaalisen kuntoutuksen laatu ja vaikuttavuus tällä hetkellä toteutuvat eri hyvinvointialueilla.

Aamupäivän aihetta käsittelevässä paneelikeskustelussa osallistujina olivat:
•    Katriina Nyman, tutkija Pikassoksen Sulava-tutkimushankkeesta,
•    Sanna Vähä-Vahe, projektipäällikkö Kestävän kasvun Satakunta -hankkeesta,
•    Rosa Hossain-Karhu, erikoissuunnittelija, Soccasta sekä
•    Minna Kivipelto, sosiaalityön työelämäprofessori Jyväskylän yliopistosta.

Paneelissa keskusteltiin siitä, mitä asioita kuuluu laadukkaaseen ja vaikuttavaan sosiaaliseen kuntoutukseen. Panelistien mukaan ainakin sopivasti raameja mutta riittävää joustavuutta, ihannetilan hahmottaminen ja sitä kohti pyrkiminen, lainsäädännön asettamien velvollisuuksien ja sen tarjoamien mahdollisuuksien sovittaminen asiakkaiden arkea palvelevaan toimintaan.

Keskustelussa pohdittiin sitä, mikä vaikuttavuustieto kiinnostaa, ja ketä. Euro- ja asiakasmäärät kertovat omaa kieltään, laadullinen tieto vaikutuksista asiakkaan arkeen toista kieltä – vaikkakin käsitelty asia on lopulta sama. Vaikuttavuus tarvitsee monia eri näkökulmia.

Mitä sosiaalinen kuntoutus seuraavaksi kaipaa edetäkseen kohti vaikuttavuutta ja laatua? Panelistien mukaan muiden muassa mekanismien saaminen kiinni ja näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen, tietojärjestelmien kehittäminen tukemaan tiedon tuottamista ja hyödyntämistä, mittarien ottamista käyttöön asiakastyössä ja laissa olevan seurantavelvollisuuden (sis. mittarit, asiakaspalaute ja -tyytyväisyys, tiedon palauttaminen sitä tuottaneille) toteuttamisen vaatimista johdolta, sosiaalisen kuntoutuksen ja siellä tehtävän työ näkyväksi ja tunnetuksi tekemistä ylpeydellä sekä verkostoitumista ja hyvien ideoiden jakamista.

Jatketaan sosiaalisen kuntoutuksen äärellä syksyllä! Seuraavat valtakunnalliset sosku-kahvit pidetään pe 4.10. klo 8.30-10, aiheena tuolloin etiikka sosiaalisessa kuntoutuksessa.

sisään Ajankohtaista
Blogimme
Arkistoi
AISAPA-hankkeen analyysivaihe on tuottanut hurjan määrän uutta tietoa!