Juridiikkaseminaarin tallenne on poistettu, mutta diat on saatavilla!

Monialaisuus vahvuutena – oikeudellisia näkökohtia erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden monialaiseen auttamiseen

Oletko miettinyt, keitä erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat sosiaalihuollossa oikeastaan ovat ja miksi heidän tunnistamisensa on tärkeää? Pohditko, mikä on roolisi sosiaaliohjaajana palvelutarpeiden arvioinnissa; entä jos olet sosiaalityöntekijä? Mietitkö sosiaalihuollon yhteistyökumppanina omaa rooliasi?

Pohditko, mitä haasteita kohtaat monialaisessa työssä ja keskinäisessä tiedonvaihdossa? Miten pitäisi toimia, jos asiakkaasi on haluton ottamaan tukea vastaan? Kaipaatko lainsäädännön kertausta ja kollegoiden tukea näihin pohdintoihin?

TALLENNE JA DIAT
Tallenne 27.9. järjestetystä seminaarista on poistettu, mutta diat löydät aineistopankistamme.

-----

sisään Ajankohtaista
Blogimme
Arkistoi
Tervetuloa Pikassos-alueen gerontologisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen käytäntö- ja kehittämisfoorumiin