Gerontologisen sosiaalityön kansallinen foorumi to 6.6.2024 klo 14-16
UUTTA! 🤩🥳

To 6.6.2024 klo 14-16, Teams
GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KANSALLINEN FOORUMI

Pitkään odotetun kansallisen foorumin aiheena Ikääntyneiden moninaiset perhesuhteet. Tule kuulemaan kiinnostavia alustuksia ja vaihtamaan ajatuksia

Foorumi on tarkoitettu gerontologisessa sosiaalityössä työskenteleville sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille, gerontologisen sosiaalityön tutkijoille ja kehittäjille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Ei ennakkoilmoittautumista, liity vaan mukaan*.

Voit merkitä kalenteriisi valmiiksi foorumin seuraavat kokoontumiset:
-Ke 18.9.2024 klo 14-16, aiheena ikääntyneiden erityisen tuen tarpeet
-Ke 4.12.2024 klo 14-16, aiheena systeeminen toimintamalli ikääntyneiden palveluissa

Foorumin järjestävät Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Socca sekä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos.

Lisätietoja antaa anna.pekkarinen@pikassos.fi tai tiina.lauhde@hus.fi.

*) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ5YzQxZjQtOWU4NS00MDA1LWI5ZWMtYWE0OWUzNmUwOGUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220531ce19-6564-4af7-b7b4-9bc3ca8a722e%22%2c%22Oid%22%3a%22a79607bf-39d0-4d95-9d8c-8e177c6e7afb%22%7d

sisään Ajankohtaista
Blogimme
Arkistoi
Sosiaalisen kuntoutuksen käytäntö- ja kehittämisfoorumi 22.4.2024