AISAPA-tutkimushanke etenee
AISAPA - Sosiaalityöntekijöiden paikka ja saavutettavuus hyvinvointialueiden aikuissosiaalityössä

AISAPA-tutkimushankkeessa tutkitaan aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöille rakentuvaa paikkaa ja identiteettiä osana hyvinvointialueuudistusta. Tarkastelun kohteena ovat palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä se, miten rakantuvat erityisen tuen tarpeessa olevien aikuisten polut aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden asiakkaaksi uudessa erakenteessa.

Hankkeen tutkijat ovat tehneet haastatteluja tai tallentaneet verkostokokouksia runsaan vuoden ajan. Aineistonkeruu on suunnitelman mukaisesti saatu pääosin päätökseen joulukuussa 2023. Aineistonkeruu jatkuu osahankkeessa vankien palvelupolkujen selvittämiseksi Rikosseuraamuslaitoksen ja hyvinvointialuiden yhteistyönä (Pikassoksen tutkija YTT Lasse Rautniemi ja väitöskirjatutkija YTM Rosa Karjalainen).

Tallenteista on syntynyt tähän mennessä noin 1070 sivua litteroitua tekstiä seuraavasti: Etelä-Pohjanmaalta noin 300 sivua, Kanta-Hämeestä 273 sivua ja Pirkanmaalta 414 sivua.

Olemme aloittaneet aineistojen analyysin ja siitä on syntynyt julkaisuja vallankäytöstä ja saavutettavuudesta koronakriisissä, ihmisoikeuksien toteutumisesta ja moninaisuudesta suhteessa aikuissosiaalityön saavutettavuuteen, sekä strategioiden ja aikuissosiaalityön vaikeasta suhteesta.

Suunnitteilla on julkaisuja aikuissosiaalityön johtamisen kysymyksistä; integraatiokeskustelun kriittistä jäsentämistä; saavutettavuuden, integraation ja ihmisoikeuksien suhteesta; vaativasta kohtaamisesta; monialaisissa tiimeissä syntyvästä vuorovaikutuksesta; yhteisen asiakaskategorian ja toimintamallin rakentamisesta rikosseuraamuslaitoksen ja aikuissosiaalityön kohtaamisissa; aikuissosiaalityön kirjavasta käsitteistöstä hyvinvointialueiden verkkosivustoilla; saavutettavasta aikuissosiaalityöstä maahan muuttaneiden oikeuksien turvaajana sekä artikkeleja vapautuvien vankien palvelupoluista aikuissosiaalityön piiriin.

Lue lisää tutkimushankkeesta: https://research.tuni.fi/margi-fi/aisapa/

sisään Ajankohtaista
Blogimme
Arkistoi
TALTU-webinaarin tallenne katsottavissa