Osa osaamiskeskusverkostoa

Sosiaalialan osaamiskeskuksia on maassamme 11. Osaamiskeskukset muodostavat koko maan kattavan sosiaalialan kehittämistoiminnan alueellisen verkoston. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan perusrahoituksena on valtionavustus, mutta osan rahoituksesta muodostavat erilaiset hankerahoitukset sekä palvelujen myyntituotot.

Sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta. Osaamiskeskusten kehittämistä koordinoi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta. Lisätietoa sosiaalialan osaamiskeskuksista STM:n sivuilla.

Osaamiskeskusten tehtävänä on toimivan ja pysyvän yhteistyörakenteen luominen tutkimus- ja opetustoiminnan ja kuntien käytännön työn välille. Osaamiskeskukset ovat avoimia, alueellisen yhteistyön tarpeista lähteviä verkostoja.

Mitä Pikassos tekee?

  • verkostoi sosiaalialan toimijoita yhteiseen kehittämiseen
  • kehittää sosiaalialan palveluja yhteistyökumppanina kuntien kanssa
  • järjestää työkokouksia ja seminaareja
  • toimii asiantuntijana suunniteltaessa, toteutettaessa tai arvioitaessa kehittämisprosesseja ja -hankkeita
  • on linkkinä kuntien, ammattikorkeakoulujen ja yliopiston välillä
  • vaikuttaa toimillaan aktiivisesti asiakkaiden osallisuuden vahvistumiseen
  • omaa vahvaa sosiaalihuollon asiantuntemusta
  • tuottaa sosiaaliasiamiehen palveluja
  • toimi aktiivisesti sote- ja maakuntauudistuksessa

Tästä näet tämän vuoden ydinprosessit ja strategiset keihäänkärjet. Vuoden 2021 toimintakatsaus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 löydät toimintalinjauksista kertovalta sivulta. Tästä voit ladata Pikassoksen tietosuojaselosteen.

Pikassos Oy:n omistajat

Pikassos Oy:n omistavat Hämeenlinnan, Tampereen ja Porin kaupungit. Yhtiö on perustettu 21.11.2001.

Hallitus vuonna 2022

Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen (pj), Porin kaupunki (varalla Matti Järvinen)

Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Paasikoski-Junninen (varapj) Hämeenlinnan kaupunki (varajäsen Taija Ylätalo)

Kehittämisjohtaja Anniina Tirronen, Tampereen kaupunki (varalla Jarkko Lumio)

Aikuissosiaalityön palvelualueen johtaja Jaana Paasikangas, FSHKY (varalla Seija Mustajärvi)

Terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen, Parkanon kaupunki (varalla Saila Hohtari)

Ylilääkäri Sari Mäkinen, PSHP (varalla Susanne Andersson-Tapio)

Osaamispäällikkö Outi Wallin, Tampereen ammattikorkeakoulu (varalla Satu Vaininen)

Yliopistonlehtori Jenni-Mari Räsänen, Tampereen yliopisto (varalla Laura Kalliomaa-Puha)

Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii toimitusjohtaja Tuula Tuominen ja

sihteerinä hallintoassistentti Marjo Kantola