Hallinto-oikeuden ratkaistavana on kysymys, voitiinko kahden eri lukuvuoden nostamatonta opintolainaa ottaa toimeentulotukilaskelmassa jälkikäteen huomioon.

Hallinto-oikeus totesi, että opiskelijalle valtion lainan muodossa suoritettava tuki opiskeluun on ensisijainen toimeentulotukeen nähden. Henkilö on ollut tietoinen opintolainan ensisijaisuudesta, mutta ei ole pitänyt huolta elatuksestaan jättämällä lainan nostamatta. Henkilön tietoisesta menettelystä huolimatta kunta ei voinut ottaa nostamatta jääneen opintolainon laskennallista ylijäämää ratkaisusta tarkemmin ilmenneillä tavoilla tulona huomioon. (24.2.2011).