Kunta oli laskuttanut pariskuntaa kotihoidossa yhteislaskulla. Laskusta eivät ilmenneet hoitoon käytetyt tunnit tai päivät eikä laskun perusteella voitu kontrolloida sitä, mistä pariskuntaa laskutettiin. Kotihoidon maksu oli peritty myös toisen puolison sairaalassaoloajalta.

Apulaisoikeusasiamies katsoi, että silloin kun kyseessä on ytheistaloudessa avioliitossa elävien henkilöiden asiakasmaksujen yhteislaskutus, tulisi tämän selvyyden vuoksi ilmetä selkeästi laskusta. Kun otetaan huomioon se, että maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon muun muassa palvelun määrä, olisi apulaisoikeusasiamiehen mielestä hyvän hallinnon mukaista myös se, että laskusta selvästi ilmenisi kummankin käyttäjän laskutus kuukaudessa, toteutunut kotona annetun palvelun määrä ja siitä peritty maksu. Mikäli puolisoista on ollut kunnallisessa laitoshoidossa jonakin aikana, ei samalta ajalta oli tullut periä kotihoidosta asiakasmaksua. (17.12.2010)