Kuopion hallinto-oikeus katsoi, ettei yhteydenpidon rajoittamista koskevaan päätökseen voitu yksipuolisesti asettaa vanhemmalle valvoitetta suorittaa puhalluskoetta ja /tai sylkitestiä ennen valvottuja tapaamisia.  Henkilönkatsastu merkitsee puuttumista henkilön perustuslain 7 §:ssä turvattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, eikä siihen saa puuttua ilman laissa säädettyä perustetta. Lisäksi on huomioitava asiakaslain 4 §, jossa säädetään asiakkaan oikeudesta hyvään kohteluun. ( Ratkaisu ei lainvoimainen). (13.1.2011)