Kantelija arvosteli kantelussaan Tampereen kaupungin menettelyä erityishuolto-ohjelman laatimisessa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsoi, että Tampereen kaupunki oli laiminlyönyt velvollisuutensa laatia kantelijan lapselle erityishuolto-ohjelma hänen huoltonsa yksilölliseksi toteuttamiseksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 34 §:n mukaisesti.

Lisäksi apulaisoikeusasiamies totesi kannanotossaan, että palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästään. Palvelusuunnitelma olisi hyvä tehdä jo ennen palvelun muuttumista, jolloin siina voitaisiin ennakoida tuleva palveluntarve. Palvelusuunnitelma ei kuitenkaan ole sellainen asiakirja, jolla asiakkaalle syntyy oikeus saada suunnitelmaan sisältyviä palveluja ja tukitoimia, vaan niitä tulee hakea erikseen hakemuksella. Viranomainen on velvollinen antamaan hakemukseen kirjallisen päätöksen ja muutoksenhakuohjauksen.(28.12.2010)