Eduskunnan oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamies katsoivat Turun ja Jyväskylän menetelleen vanhusten hoidon uudelleenjärjestämisessä virheellisesti, kun ne eivät tiedottaneet hoitoyksikön lakkauttamisesta ja hoitopaikan vaihdoksista tarpeeksi ajoissa potilailla, omaisille ja henkilökunnalle.

Hoidon järjestämisessä tapahtuvilla muutoksilla on asukkaille ja heidän omaisilleen suuri merkitys. Heillä on sen vuoksi oltava todellinen, ei vain muodollinen mahdollisuus vaikuttaa päätökseen. Mikäli vanhus tai omainen ei voi vaikuttaa päätöksentekoon, menettely loukkaa vanhuksen ihmisarvoa. 

Turun kaupungin kohdalla kunta toimi lainvastaisesti myös siinä, etteivät kaikki vanmhukset saaneet kirjallista, muutoksenhakukelpoisia päätöksiä uudesta sijoituspaikasta ja uusista asiakasmaksuista.

Ratkaisut dnro 3577/10 ja dnro 658/10. (tiedote annettu 23.4.2012)