Milloin sosiaaliasiamieheen kannattaa olla yhteydessä?

 • Olet epätietoinen, oletko saanut sellaisia sosiaalihuollon palveluja, jotka sinulle kuuluvat
 • Omaisena mietit, saako läheisesi tarvitsemiaan palveluita ja tukitoimia
 • Sosiaalihuollon työntekijä tai hänen esimiehensä on mielestäsi toiminut epäasiallisesti
 • Et ymmärrä sinulle tehtyjä päätöksiä, sopimuksia tai laskelmia
 • Käytät yksityisiä sosiaalipalveluja, ja pohdit omaa asemaasi
 • Haluat puolueetonta tietoa eri lakien soveltamisesta ja asuinkuntasi käytännöistä sosiaalihuollossa
 • Haluat tietää oikeuksistasi asiakkaana

Lain 24 §:n mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

 1. Neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 2. Avustaa muistutuksen teossa
 3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista;
 4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi; sekä
 5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle