ProSOS 300dpi CMYK  ESR Vipuvoimaa samassa kuvassa 2

PRO SOS -hankekokonaisuuden päätavoite on vahva ja asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Hanke on saanut ESR-rahoituksen ajalle 1.8.2016-31.12.2018. Rahoitus on kokonaisuudessaan 2,4 miljoonaa euroa, josta Pikassoksen alueen osahankkeen osuus on 215 000€. Hanke on saanut jatkorahoitusta kevääksi 2019.

Hankekokonaisuutta hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu/sosiaalialan osaamiskeskus SONetBotnia. Osahankkeet on organisoitu seitsemän sosiaalialan osaamiskeskuksen alueelle ja kuntia on mukana 95. Mukana hankkeessa ovat myös Suomen Kuntaliitto, Jyväskylän yliopisto/ Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Pikassoksen alueen osatoteutuksessa on mukana 17 kuntaa: Pirkanmaalta Tampere, Orivesi, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Ikaalinen Parkano, Kihniö, Sastamala, Punkalaidun Kangasala ja Pälkäne. Satakunnasta mukana on Huittinen ja Kanta-Hämeestä Riihimäki.

Hankekokonaisuuden osatavoitteet on määritelty seuraavasti:

 1. Luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja ja -käytäntöjä sosiaalityöhön osana sote-uudistusta ja perustoimeentulotuen Kela-siirtoa. 
 2. Edistää sosiaalityön orientaatiomuutosta suorite- ja järjestelmäkeskeisyydestä kohti vahvaa asiakkaan osallisuutta ja yhteistä työskentelyä.
 3. Vahvistaa erilaisten toiminnallisten lähestymistapojen ja ryhmätoimintojen tavoitteellista hyödyntämistä
  sosiaalityössä.
 4. Luodaan hyvät toimintamallit jatkuvan asiakaspalautteen arvioinnille. 

 

Pikassoksen osahankkeen tavoitteet ja toiminta:  

Tavoite 1. Luodaan selkeät yhteistyörakenteet ja yhteistoimintamalli kuntien/maakunnan ja Kelan välille 

Kela-kunta yhteistoimintamallia on työstetty PRO SOS -hankealueen välisenä yhteistyönä. Monitoimijaisessa verkostossa on ollut mukana eri alueiden kuntien ja Kelan esimiehiä, työntekijöitä, asiakkaita sekä Kuntaliiton ja hankkeen toimijoita. Mallissa kuvataan perustoimeentulotukea hakevan asiakkaan palveluprosessi ja siinä esiin nousseita kehittämiskohteita. Mallin ensimmäinen versio valmistuu tammikuussa 2018.

Toiminta Pirkanmaalla:

 • Monitoimijaisen verkoston kehittämistyöhön osallistuminen
 • Kelan asiakas- ja kumppanuusraatien toteuttamisen edistäminen
 • Paikalliset asiakkaiden ja työntekijöiden yhteiset työpajat
 • Pirkanmaan pilotin työryhmäkokoukset ja työntekijöiden väliset vuorovaikutteiset teematapaamiset

Tavoite 2. Uudistetaan sosiaalityön toteutusmuotoja, joita hyödyntäen taloudellisesti ja sosiaalisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevat asiakkaat voivat nykyistä useammin päästä asettamiinsa tavoitteisiin

Sosiaalityön työmuotojen uudistamista toteutetaan tarjoamalla kuntien työntekijöille tukea kehittämiseen toteuttamalla työpajasarjoja sekä kehittämällä taloussosiaalityötä.

Työpajasarjat:

 • Moniammatillista yhteistyötä tukeva työpajasarja
 • Ryhmämuotoisen sosiaalityön ja matalan kynnyksen toimintaa ja jalkautuvaa sosiaalityötä tukeva työpajasarja

Taloussosiaalityön kehittäminen:

 • Teematyöpajasarjan toteuttaminen
 • Materiaalipankin kokoaminen
 • Osaamisen vahvistaminen
 • Verkoston ja toimintamallin luominen
 • Yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttaminen

Tavoite3. Vakiinnutetaan yhteiskehittäjyys osaksi osaksi asiakastyötä ja kehittämistoimintaa

Yhteiskehittämistä edistetään asiakastyössä, kuntien välisessä työssä, maakunnallisessa työssä sekä maakuntien välisessä työssä.

 • Kehittämistoimintaa toteutetaan yhteiskehittämisen viitekehyksessä
 • Painopisteenä on kuntien välinen työntekijöiden ja esimiesten yhteistyö sekä asiakkaan osallisuus
 • Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöhön osallistuminen
 • Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -verkoston toimintaan osallistuminen

Hankkeen työntekijät

Pikassoksen osahankkeessa toimii hankekoordinaattorina Sirpa Karjalainen. Lisätietoa ja materiaalia Pikassoksen osahankkeesta löydät aineistopankista.