Osaamis- ja tukikeskus (OT) on uusi monialaista osaamista yhdistävä verkostomainen tukirakenne. Osaamis- ja tukikeskuksen tehtävänä on tarjota lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille tukea ja konsultaatiota kaikkein vaativimmissa erityiskysymyksissä. OT-keskuksen toiminta pohjautuu ajankohtaiseen tutkimus- ja menetelmätietoon. Sisä-Suomen yhteistyöalueen (Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa) OT-keskus on yksi viidestä kehitteillä olevasta OT-keskuksesta ja osa STM:n koordinoimaa kansallista osaamis- ja tukikeskusverkostoa.

OT-hanke 2022–2023 on kolmen maakunnan yhteinen hanke, jota hallinnoi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri osana Sote-keskusten psykososiaaliset menetelmät ja tukirakenteet (PsySos) – hankekokonaisuutta. Pikassos toimii OT-hankkeen osatoteuttajana yhdessä SONet BOTNIAn ja TAYS:n kanssa. Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä hyvinvointialuevalmistelun, kehittämistoiminnan ja järjestöjen kanssa.

OT-kehittämisessä:
- Jatkamme aiemmin tehdyn perustamissuunnitelman pohjalta OT-verkostorakenteen suunnittelua ja konkretisoimista Sisä-Suomen yhteistyöalueella.
- Kartoitamme ja selkeytämme konsultaatioprosesseja erityisen vaativissa monitoimijaisissa (sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelut) asiakastilanteissa.
- Kokoamme vaativien kysymysten asiantuntijoiden verkostoa, jotta ammattilaiset löytävät avun ja tuen yhdestä paikasta.
- Pilotoimme yhteistoiminta-alueelta nousevien teemojen pohjalta monialaista konsultaatiota vaativissa tilanteissa (esimerkiksi vaativimmat erotilanteet).
- Toteutamme dialogisia tilaisuuksia, joissa kokoonnutaan kehittämään erityisesti yhteisasiakkuuteen liittyviä kysymyksiä.
- Kiinnitymme Monni-hankkeen (lastensuojelun monialainen kehittäminen) vaativan sijaishuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisasiakkuusmallinnuksen kehittämiseen

OT- keskus hanketiimissä Pikassoksessa työskentelevät projektikoordinaattori Sanna Ylistenniemi ja kehittämisasiantuntija Mimosa Koskimies. SONet BOTNIA kehittämisasiantuntijoina toimivat Noora Aarnio ja Henna Sapir.

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan kehittämään merkityksellistä uutta verkostorakennetta lapsille, nuorille ja perheille!

OT logo

Yhteistyöllä tukea ja osaamista kaikkein vaativimpiin tilanteisiin

-          Osaamis- ja tukikeskus (OT)-hanke 2022–2023

Osaamis- ja tukikeskus (OT) on uusi monialaista osaamista yhdistävä verkostomainen tukirakenne.