MONNI - Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020 - 2022 on ollut osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE) kuuluvaa Lastensuojelun monialainen kehittäminen valtionavustushanketta.

MONNI-hanke täytti palvelulupauksensa:
1. Työkaluja asiakkaan osallistumisen vahvistamiseen itseään koskevassa lastensuojelun työskentelyssä: 3X10D Lastensuojelu -elämäntilannemittarin levittäminen (ks. esim. video)
2. Maakunnallisten lastensuojelun kokemusasiantuntijarakenteiden mallintaminen hyvinvointialueiden käyttöön
3. Systeemistä ajattelua hyödyntäviä monialaisia kehittämisen tiimejä lastensuojelun ja yhteistyökumppaneiden ammattilaisille ja johdolle (tuotoksina kahdeksan toimintamallia, joista yksi kisaa Sosiaalialan Hyvät käytännöt-palkinnosta)
4. Mallinnus vaativan sijaishuollon ja erikoissairaanhoidon (nuorisopsykiatrian) yhteisasiakkuusosastosta
5. Koulutukset lastensuojelun yhteistyökumppaneille ja lastensuojelulle (osallistujia yhteensä 1 113 ja koulutustallenteet katsottu 996 kertaa)

Löydät kaikki MONNI-hankkeen tuotokset sekä loppuraportin Innokylästä.

Hankkeen hallinnoijana toimi Pikassos Oy Sosiaalialan osaamiskeskus. Osatoteuttajat olivat Tampereen kaupunki, SONet BOTNIA Sosiaalialan osaamiskeskus sekä omarahoitusosuuden kattamiseksi työpanoksella Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Yhteistoiminta-alueen kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit ovat osallistuneet toteutukseen myös omarahoitusosuudella (20%).

Yhteistyökumppaneita olivat Pesäpuu ry, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeet Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Sisä-Suomen OT (Osaamis- ja tuki) -keskushanke. Yhteistyötä tehtiin Lastensuojelu lapsen etuna (ETU) -tutkimushankkeen sekä Länsirannikon ja Itä-Suomen OT-hankkeen kanssa, samoin kuin VIP-verkoston ja vertaislastensuojeluhankkeiden kanssa.