MONNI-hankkeessa selkeytämme lastensuojelun monialaisen toiminnan yhteistyörakenteita ja konsultaatiomalleja sekä ulotamme niihin systeemisen lastensuojelun orientaation. Tuloksena lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen asiassa tarvittavat eri ammattilaiset kohtaavat lapsen, perheen ja toisensa yhteistyötilanteissa systeemisen työotteen asenteella ja menetelmillä. Lisäksi yhteistyön rakenteet ja käytännöt tukevat systeemistä työotetta.

Hankkeen aikana muun muassa:
- Teemme näkyviksi lastensuojelun kokemusasiantuntijatoimijat ja -verkostot sekä kokemusasiantuntijarakenteet ja edistämme niiden hyödyntämistä.
- Kehitämme ja tarjoamme yhteistyön tilanteisiin systeemistä työotetta tukevia käytäntöjä ja rakenteita sekä autamme niiden käyttöön ottamisessa. Prioriteetteinä ovat yhteistyötilanteet lastensuojelun asiakkaan asiassa sivistystoimen, mielenterveyspalveluiden ja päihdepalvelujen ammattilaisten kanssa.
- Koulutamme systeemiseen työotteeseen ja etsimme liittymäpintoja olemassa olevaan osaamiseen erityisesti sivistystoimen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisten, opiskelijoiden sekä johdon kanssa.
- Suunnittelemme sijaishuollon vaativaan laitostyöhön hybriditoimintaa psykiatrisen hoidon, päihdetyön, opetustoimen ja sijaishuollon kesken.

MONNI-hankkeessa osatoteuttajina ovat Tampereen kaupunki sekä Etelä-Pohjanmaan alueella sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA. Hankkeessa ovat mukana kaikki kunnat kolmen maakunnan alueelta, sekä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit. Yhteistyötahoina ovat alueen korkeakoulut, Pesäpuu ry sekä Tulevaisuuden sote-keskushankkeet, alueen Barnahus-hanke ja kehittämisen verkostot.

MONNIn tiimissä Pikassoksessa työskentelevät projektipäällikkö Kristiina Ruuskanen sekä koordinaattorit Eija Luodes (Kanta-Häme) ja Laura Nila (Pirkanmaa). Auli Romppainen ja Petta Porko toimivat SONet BOTNIAssa Etelä-Pohjanmaan alueen koordinaattoreina. Tampereen kaupungilla aloittaa alkuvuodesta 2021 vielä kaksi MONNI-projektityöntekijää.

Toivomme, että lähdet kanssamme MONNI-kehittämiseen! Jos omaat kosketuspintaa yhteistyön tekemiseen lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen asiassa, asiakkaana tai ammattilaisena, olet lämpimästi tervetullut mukaan! Lapsi, nuori, vanhempi, opettaja, sosiaaliohjaaja, lääkäri, kuraattori, sijaisvanhempi, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, kokemusasiantuntija, johtaja, päihdetyöntekijä, psykiatri, perhetyöntekijä, terapeutti... - lastensuojelun yhteistyö on hyvin monialaista. Lähetä yhteys- ja paikkakuntatietosi sähköpostilla Kristiina Ruuskaselle, niin olet heti osallisena verkostossamme. Odotamme innolla kohtaamisia ja yhteistyötä kanssanne!

Hankeväen yhteystiedot löydät Pikassoksen yhteystiedoista toimipisteiden listasta. Varsinaiset hankesivut löydät täältä.