LasSe kuva

LasSe -lastensuojelutarpeen selvittämisen kehittäminen Väli-Suomessa -hanke 1.4.-2013 – 31.10.2015 oli osa KASTE-ohjelman Lasten Kaste -osaohjelmaa.

LasSe-hankkeessa keskityttiin lakisääteiseen (Ls-laki 417/2007,26§ ja 27§) lastensuojelutarpeen selvitysvaiheeseen. Kehittämistyössä paneuduttiin lastensuojelutarpeen selvityksessä toteutuviin monialaisen työskentelyn, palveluohjauksen sekä lapsen kohtaamisen ja kuuntelemisen kysymyksiin.

LasSe -hankkeen tavoitteena oli, että hankkeen päättyessä

A) Lasten kohtaaminen ja kuuleminen lastensuojeluprosessin yhteydessä on vahvistunut ja asiakasperheiden osallistumista lastensuojelutarpeen selvitysprosessiin on mahdollista arvioida.

B) Sosiaalityön sisäiset menettelytavat lastensuojelutarpeen selvittämisessä ovat tarkentuneet sekä päätöksenteko lastensuojeluasiakkuuden aloittamisesta ja palveluohjauksesta on selkiytynyt.

C) Ammatillisen (moniammatillisen) yhteistyöverkoston roolit ja toimintatavat ennen lastensuojelutarpeen selvityksen käynnistymistä, selvityksenteon aikana ja selvityksen jälkeen ovat kehittyneet ja kirkastuneet. Sosiaalityöntekijöiden ja lastensuojelun muiden asiantuntijoiden vuoropuhelu on vahvistunut hankkeen aikana syntyneen tukirakenteen myötä.

LasSe-hankekunnat (59) muodostivat viiden maakunnan kokoisen Väli-Suomen KASTE-alueen, jolla asuu n. 1 miljoona suomalaista. Hankkeessa mukana olevat maakunnat olivat Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Päijät-Häme.

LasSe-hankkeen seminaareista, koulutuksista ja tapaamisista tiedotettiin hankeaikana Pikassoksen etusivulla sekä muiden hankkeessa mukana olevien osaamiskeskusten SONet BOTNIAn ja VERSOn sivuilla.

Lasse-hankkeessa tuotetiin erilaisia ja eri laajuisia selvityksiä, raportteja ja yhteenvetoja kehittämisen eri osa-alueilta. Valmiisiin tuotoksiin voit tutustua LasSen aineistokansiosta. Hankkeen koulutusten ja seminaarien aineistot, lopulliset tuotokset sekä loppuraportti löytyvät myös aineistokansiosta.