Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö, KEHYS - Kehitämme yhdessä! -hankkeessa ovat mukana Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä perusterveydenhuollon yksikkö ja TKI-keskus, Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos. Työssä ovat mukana myös alan palveluita tuottavat yritykset ja kolmas sektori sekä kuntayhteistyökumppanit. Pirkanmaan kunnista mukana ovat Tampere, Pirkkala-Vesilahti -yhteistoiminta-alue, Sastamala, Mänttä-Vilppula, Akaa-Urjala -yhteistoiminta-alue, Nokia sekä Virrat-Ruovesi -yhteistoiminta-alue.

Hankkeessa keskitytään keskeisten peruspalveluiden kehittämiseen. Kehittämistä tehdään käytännönläheisesti kahden palvelu- ja hoitoketjun kautta, nämä ovat päihdepalveluketju ja tyypin kaksi diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hoitoketju. Pikassos on mukana päihdepalveluketju -osiossa. Kehittäminen aloitetaan neljän työpajan sarjalla, näistä puolet toteutetaan kuntien omilla alueilla.

Kehys-hankkeen tavoitteet
• Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöä Pirkanmaalla
• Tukea keskeisten peruspalveluiden kehittämistä
• Tukea asiakaslähtöisten palvelu- ja hoitoketjujen käyttöönottoa

Pikassoksen kohdennetut tavoitteet ovat:
• Vahvistaa SOTETKI -toimijoiden yhteistyötä ja näkyvyyttä
• Vahvistaa palveluiden integraatiota
• Kehittää päihdepalveluketjun implementointia, jolloin myös asiakkaiden siirtyminen palveluista toiseen välillisesti paranee

Hankkeen uutuus- ja lisäarvo:
• SoteTKI -ekosysteemin yhteistyön tiivistyminen ja sosiaalialan toimijuuden vahvistuminen prosessissa
• Saadaan malli, miten palvelu- ja hoitoketjujen juurruttamisen menetelmiä kehitetään yhdessä näin monitoimijaisessa verkostossa

Kehittämistoiminta ja sen tuloksellisuus liittyy kiinteästi johtamiseen, ilman vahvaa johtamista ja koordinointia kehittämistä ei tapahdu eikä se implementoidu ja juurru käytäntöön. Tämän vuoksi hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota johtamisen käytäntöihin ja tiedonkulun saumattomuuteen sekä viestintään eri verkostojen välillä. Myös TKI-toimijoiden väliseen viestintään panostetaan ja tietoa toisten toiminnasta sekä osaamisesta parannetaan. Asiakkaita otetaan mukaan kehittämistyöhön ja he toimivat vahvana tiedon tuottajana ja kehittämistoiminnan parantamisen peilaajana. Hankkeessa tulee kiinnittää huomiota tiedon systemaattiseen ja yhteismitalliseen tuottamiseen, keräämiseen ja analysointiin.

Lisätietoja: KEHYS-hanke TAYS:n sivuilla sekä toimitusjohtaja Tuula Tuominen