Pikassoksen avoimet tutkimuskatsaukset jatkuvat myös vuonna 2023. Keväällä 2023 keskitytään tutkimuskatsauksissa addiktiotematiikkaan. Liity kuulolle tutkimuskatsauksiin napsauttamalla tästä.

Kevään tutkimuskatsausten aikataulut ja alustajat:

 • 22.2.2023 klo 15 - 16, Arttu Salo, YTT, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto: Alkoholi ja miehisyys isyyden kulttuurisissa kuvastoissa: Kulttuurisen moraalikoodistomme mukaan isille sallitut miehisiksi määrittyvät alkoholinkäytön tavat eivät välttämättä ole lasten kasvun ja kehityksen tai isän ja lapsen välisen suhteen kannalta ongelmattomia.
 • 29.3.2023 klo 15 - 16, Marja Hekkala, YTM, tutkija, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto: Osallisuustyön osaaminen ja tieto: Osallisuustyössä tiedon ja toiminnan vuorovaikutus muodostavat tiedonmuodostuksen syklin, joka ilmenee maailmaa muuttavana praksiksena.
 • 26.4.2023 klo 15 - 16, Heidi Vanjusov, OTT, sosiaalioikeuden yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto: Päihdepalvelujen saavutettavuus: päihdepalveluiden asiakkaiden palvelutarpeisiin vastataan hänen oikeuksiensa toteutumisen näkökulmasta usein varsin näennäisesti ilman, että huomioidaan riittävän kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarpeita.
 • 31.5.2023 klo 15 - 16, alustaja täsmentyy myöhemmin.

 

*****

Vuoden 2022 tutkimuskatsaukset:

 • 16.3.2022 klo 15.00-16.00 Gerontologisen sosiaalityön käytännöt ja niihin kiinnittyvä tieto, Lapin yliopiston tutkijatohtori Eeva Rossi
 • 6.4.2022 klo 15.00-16.00 Gerontologisen sosiaalityön yhdyspinnoilla, Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kinni
 • 4.5.2022 klo 15.00-16.00 Ikääntyneiden taloudellinen huono-osaisuus, Helsingin yliopiston apulaisprofessori Minna Zechner
 • 28.9.2022 klo 15.00 - 16.00: Vakavasti sairastuneen ja vammaisen henkilön toimijuus elämänkulussa, Suvi-Maaria Tepora-Niemi, VTT, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu
 • 26.10.2022 klo 15.00 - 16.00: Vammaisten henkilöiden oikeudet ja digitaalisten palvelujen saavutettavuus. Eveliina Ignatius, OTM, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
 • 23.11.2022 klo 15.00 - 16.00: Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hallinta ja kansalaisuus, Aarno Kauppila, KT, tutkija, Helsingin yliopisto

Vuoden 2021 tutkimuskatsaukset: 

 • 5.5.2021 klo 15.00-15.45 YTT Anne-Mari Jaakola, Lapsen tilanteen arviointi sosiaalityössä
 • 19.5. klo 15.00-15.45 YTT Virve-Maria Toivonen, Lapsen oikeudet ja oikeusturva: lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa
 • 29.9.2021 klo 15.00-15.45 Milla Syrjänen: ADHD diagnoosin saaneet aikuiset ja heidän lapsensa – monitapaustutkimus kiintymyssuhteista. ADHD diagnoosin saaneiden vanhempien ja heidän lastensa itseä suojaavat strategiat sensitiivisyyden välittäminä
 •  13.10.2021 klo 15.00-15.45 Kirsi Peltonen: Väkivallan vaikutus lapseen – Kehityksellinen näkökulma
 •  3.11.2021 klo 15.00-15.45 Anna Kylmäluoma: Lastenpsykiatriseen osastohoitoon päätyneen lapsen polku sekä avun ja tuen tarpeiden tulkitseminen palvelujärjestelmässä