Pikassos on järjestänyt Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan aikuissosiaalityön käytännön toimijoiden ja kehittäjien sekä koulutuksen ja tutkimuksen edustajille klubikokoontumisia, joiden tarkoitus on edesauttaa dialogia sosiaalityön tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön välillä ja eri alueiden välillä. Kokouspaikkana on ollut yleensä Tampere tai Hämeenlinna. Tässä alla on listattuna sosiaalityön klubi-tilaisuuksien teemoja ja materiaaleja. Toistaiseksi Sosiaalityön klubit ovat tauolla korona-tilanteen takia. Tervetuloa sen sijaan ajankohtaiskatsauksiin, jotka pidetään etäkokouksina.

10.1.2020 Kaksoisdiagnosoitujen sankarimatka

Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen sekä Oy Apotti Ab:n projektipäällikkö Pia Pulkkinen kuvasi lisensiaatin tutkimukseensa perustuen kovan jätkän, kiltin tytön, eroottisen tanssijan, aviomiehen, muukalaisen ja puolijulkkiksen päihde- ja mielenterveysongelmasta toipumisen tarinan. Alustus herätti miettimään sosiaalityön mahdollisuuksia päihde- ja mielenterveystyössä. Ks. Pia Pulkkisen lisensiaattityö ja alustuksen diat.

23.9.2019 Asiakkaan kokemukset hoidosta ja kohtelusta erikoissairaanhoidossa

Alustajana oli YTT Susanna Palomäki, joka kertoi väitöstutkimuksestaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin, mihin asiakkaat ovat tyytymättömiä hoidossa ja kohtelussa ja miten asiakkaiden tyytymättömyys huomioidaan yliopistollisen sairaalan ja erikoissairaanhoidon kontekstissa. Väitöskirjan voit ladata tästä linkistä ja esitysdiat tästä linkistä.

23.5.2019 Aikuisasiakkaiden asema sosiaalityön palveluissa sosiaaliasiamiehen silmin

Pikassoksen sosiaaliasiamies Satu Loippo alusti teemaa asiakas- ja omaispalautteiden perusteella ja kertoi, millaisena sosiaalityön palvelut asiakkaille näyttäytyvät.

6.9.2018 Hallinnan rajoilla - Monialainen koordinaatio vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämisessä

Alustajana oli THL:n erikoistutkija VTT Peppi Saikku ja hänen alustuksensa pohjautui hänen omaan väitöskirjaansa. Ks. lisää myös Helsingin yliopiston tiedotteesta. Peppi Saikun alustuksen diat voit ladata tästä linkistä.

8.3.2018 Vastuut ja vastuullistaminen kuntouttavassa aikuissosiaalityössä

Aiheesta alusti professori Kirsi Juhila Tampereen yliopistosta. Aihetta lähestyttiin sekä hyvinvointivaltion politiikkatason että sosiaalityön asiakasvuorovaikutuksen tason kysymyksenä empiirisiä esimerkkejä hyödyntäen.

15.11.2017 Taloussosiaalityö ja toimintamahdollisuuksien näkökulma - uusia ideoita sosiaalityön kehittämiseen?

Keskustelua alusti VTL Katri Viitasalo, joka on tutkinut väitöskirjassaan äitien suhdetta talouteen. Tilaisuuden materiaali on luettavissa Pikassoksen aineistopankissa

30.11.2016 Sosiaalityöntekijöiden kokema moraalinen ahdinko

YTT Maija Mänttäri-van der Kuip vieraili sosiaalityön klubissa Tampereella 30.11.2016 klo 9:15-11:45. Tuolloin aiheena oli julkisen sektorin sosiaalityöntekijöiden toimintamahdollisuudet ja työhyvinvointi tiukan talouden oloissa (ks. väitöstiedote). Näkökulmana oli erityisesti työntekijöiden kokema moraalinen ahdinko.

22.3.2016 Maahanmuutto ja luottamuksen muodostuminen

YTT, yliopistonlehtori Kati Turtiainen alusti maaliskuun klubikeskustelua maahanmuuttoa ja luottamuksen muodostumista koskevan väitöskirjansa pohjalta. Lisäksi Kati puhui selvityksestä, joka käsittelee esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä.

20.10.2015 Asiakas-työntekijäsuhde rikosseuraamusalalla sekä dialoginen arviointi

YTT, kehityspäällikkö Minna-Kaisa Järvinen alusti lokakuun klubikeskustelua tammikuussa 2015 julkaistun väitöskirjansa pohjalta. Pikassos järjesti lokakuun klubin yhteistyössä SOS II -hankkeen kanssa. Minna-Kaisa Järvisen tutkimus on luettavissa Tampereen yliopiston www-sivuilla: "Asiakas-työntekijä-suhde rikosseuraamusalalla. Dialoginen arviointi tiedontuotannon tapana".

 8.9.2015 Asunnottomien naisten asiakkuudet ja kohtaamiset aikuissosiaalityön arjessa

YTT, vastuusosiaalityöntekijä Riikka Haahtela alusti syyskuun klubikeskustelua helmikuussa 2015 julkaistun väitöskirjansa pohjalta. Pikassos järjesti syyskuun klubin yhteistyössä SOS II -hankkeen kanssa. Riikka Haahtelan tutkimus on luettavissa Tampereen yliopiston www-sivuilla: "Asiakkuuksien rakentuminen asunnottomille suunnatussa naistyössä".

21.10.2014 Aikuissosiaalityö yhteiskunnallisena toimijana

Alustajana toimi Lahden sosiaalityön päällikkö, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Leila Kankainen. Kankaisen lisensiaatintyö Aikuissosiaalityön haasteet - Institutionaalinen näkökulma kehittämishankkeiden kuvaamaan sosiaalityöhön hyväksyttiin Tampereen yliopiston YKYn sosiaalityön tutkimuksen laitoksella helmikuussa 2012.

26.5.2014 Osallisuutta ja uusia rooleja asiakkuuteen

Klubissa alustajana oli hoitotieteen tohtori, ylihoitaja Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Minna Laitila on toiminut Väli-Suomen Välittäjä-Kaste-hankkeen projektipäällikkönä ja hänen väitöskirjansa käsittelee tuoreesti asiakkaan osallisuutta.

26.3.2014 Kehittäminen kehittyy - Asiakkuuden muuttuvat roolit

Aikuissosiaalityön klubeissa on viime vuosina käsitelty asiakkaan roolia palveluissa eri näkökulmista. Kantavina teemoina ovat olleet asiakaskeskeisyys, asiakaslähtöisyys, osallisuus, ja kokemusasiantuntijuus. Ymmärrys palvelun käyttäjän merkityksestä kehittämisprosesseissa lisääntyy ja monissa kunnissa on jo kokemuksia asiakkaiden mukaan ottamisesta arviointiin ja suunnitteluun. Tällä kertaa klubilaisten keskustelua viritti professori Petri Virtanen Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulusta.

16.5.2013 Minkälaisia kertomuksia syntyy sosiaalityössä?

9.10.2012: Aikuissosiaalityön klubi kokoontui 9.10. Tampereella - jo 15. kerran. Klubissa keskusteltiin parinkymmenen sosiaalialan ammattilaisen kesken siitä, miten toimeentulotuella tai toimeentulotukityöllä edistetään sosiaalista osallisuutta. Alustukset voit ladata Aikuissosiaalityön klubin materiaalikansiosta

6.3.2012: ONKO HYVIN SUUNNITELTU PUOLIKSI TEHTY? Asiakassuunnitelma asiakaslähtöistä auttamista tavoitteellistamassa.

Klubin vieraana ja alustajana oli tällä kertaa VTT Ritva Poikela, joka väitteli syksyllä 2010 sosiaalityöstä.

Poikelan väitöskirjaan "Asiakassuunnitelma asiakaslähtöistä auttamista tavoitteellistamassa : Kohteen rakentumisen moniääninen menetelmä" liittyvä artikkeli, ks. Sosiaalitieto

Väitöskirja netissä

Poikelan väitöstutkimuksessa asiakassuunnitelmaa tutkitaan moniammatillisen lapsiperhetyön välineenä tarkastelemalla suunnitelman ja asiakastyön käytännön suhdetta. Siinä tarkennetaan asiakaslähtöisen ja asiakaskeskeisen työtavan eroa sekä muotoillaan toimintalähtöinen työtapa. Toimintalähtöisyydessä ovat keskeisiä asiakkaan arjen konstruoituminen, erilaisten merkitysten tunnistaminen ja analysointi yhdessä asiakkaan kanssa sekä huomion kohdistaminen asiakkaan sosiaalisen toimijuuden kehittymisen edellytyksiin asiakasyhteistyössä. Tutkimuksessa esitetään rakennusainekset toimintalähtöisen asiakassuunnitelman tekemiseksi.

19.10.2011 klo 12.30-15.30. Teemana : Onko kohtaava ja osaalistava asiakkuus mahdollista?

Tampereen aikuisosiaalityön sosiaalisemalla, Kanta-Sarvis 2, kokoustila Peräkamari. Vieraana oli YTT Tuija Nummela.

27.4.2011 klo 13.00- 15.30: "Ehkäistä ennalta vai korjata?"

Siinäkö sosiaalityön ikuisuuskysymys? Klubin vieraana oli Dr Paul Stepney  Wolverhamptonin yliopistosta Iso- Britanniasta. Paikkana Tampereen yliopiston päätalo LS A32.

23.03.2011: "Rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon  tutkimustoiminta Suomessa ja Pohjoismaissa"

Klubin vieraana oli Tuula-Leena Raiski THL:stä. Tuula-Leena Raiskin diat 

29.09.2010: "Kokemusasiantuntijuus sosiaalityössä"

Tampereen Kris ry:stä asiantuntijoina toiminnanjohtaja Jari Ihalainen ja projektityöntekijä Sami Nieminen.

25.5.2010: "OSATTOMASTA OSALLISEKSI - Asiakkaiden osallisuus ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen aikuissosiaalityön kehittämisessä"

Aihetta avasi tutkimuksen näkökulmasta Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkimuksen laitoksen lehtori Anna Metteri, joka on myös sosiaalityöntekijä, tutkija, kouluttaja ja työnohjaaja.

23.2.2010: "Aktivoinnin paradoksit"

Aktivoinnin paradokseista keskusteltiin vilkkaasti 17 osallistujan voimin kehittämispäällikkö, VTT Tuija Kotirannan, Thl, alustuksen pohjalta. Paikalla oli useita sosiaalityöntekijöitä kuntien sosiaalitoimistoista ja työvoiman palvelukeskuksista.

Pekka Karjalainen ja Tuija Kotiranta tekevät parhaillaan Thl:ssa selvitystyötä aikuissosiaalityön vaikuttavuusarviointiin liittyen - ks. lukuvinkit.

Klubissa käytiin keskustelua mm. Sata-komitean työn ja Tuija Kotirannan väitöskirjan pohjalta. Teemassa nousivat esiin vaikeat moraaliset kysymykset, kuten esim. itsemäärääminen ja vapaus. Tuija kysyi mm. onko aktivointityön lähtökohtana epäillä vai luottaa ihmisiin? Ihminen ei aktivoidu, jos häneen ei luoteta. Keskustelijat pohtivat myös, mistä tietää, että aktivointityö on onnistunut. Tuijan mukaan aktivointi on onnistunutta, kun asiakkaalle alkaa tulla tavoitteita. Joskus ihmiset eivät itse oivalla avun tarvetta. Olennaista on pohtia, missä määrin itsemäärääminen on mahdollista.

Ohjelma (sis. lukuvinkkejä)

Muut Tuija Kotirannan lukuvinkit:

Pekka Karjalainen & Tuija Kotiranta: Alustava kartoitus Suomessa aikuissosiaalityössä käytettävistä vaikutusten arvioinnin menettelytavoista -niminen verkkojulkaisu:

http://groups.stakes.fi/FINSOC/FI/julkaisut/index.htm

Anne-Mari Ulfvesin gradu:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201002281294

Tuija Kotirannan väitöskirja:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3250-3

Marina Bergman-Pyykkösen sos.työn palkittu gradu: "...för jag berättar ju det här också för mig själv." Aktionsforskning om livsberättelser som redskap i arbete med arbetslösa.

http://www.fskompetenscentret.fi/page105_sv.html

24.9.2009: "Yhteisösosiaalityö aikuissosiaalityön mahdollisuutena ja haasteena"

Tutkijan puheenvuoron käytti sosiaalityön professori, YTT Irene Roivainen.

Irene Roivaisen alustus

Lukuvinkkejä: Roivainen Irene, Nylund Marianne, Korkiamäki Riikka & Raitakari Suvi (toim.) ( 2008) Yhteisöt ja sosiaalityö – kansalaisen vai asiakkaan asialla? Jyväskylä: PS-kustannus. Roivainen Irene (2008) Yhteisölähtöisen otteen paikka aikuissosiaalityössä. Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila (toim.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 253-281.

20.5.2009: "Sosiaalityö ja osaamisen kehittäminen"

Tutkijavieraana Tuula Kostiainen. Koko otsikko:"Sosiaalityö ja osaamisen kehittäminen. Tunnista eriytyneet osaamisen kehittämisen tilat ja niiden jännitteet kehittämistyössä".

19.2.2009: "Sosiaalinen muutostyö ja narratiivit sosiaalityössä"

Vierailevina alustajina tutkija-sosiaalityöntekijä Anna-Kaisa Tukiala Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA:sta ja Heikki Waris-instituutista ja sosiaalityöntekijä Tarya Thomasén Helsingin Eteläiseltä sosiaaliasemalta.

Lukuvinkkejä: Thomasen,Tarya ja Koskinen Anna-Kaisa (2007) Parina parempaan muutokseen. Artikkeli Ratkes -lehdessä 2/2007 s. 6-9 ja Koskinen, Anna-Kaisa (2007) "Vaihtoehtoinen tarina". Mitä on sosiaalinen muutostyö? SOCCA:n ja Heikki Waris –instituutin julkaisusarja, julkaisu nro 14.Helsinki.

17.11.08: "Palveluohjaus - vanha sosiaalityön menetelmä, uusi sosionomin (AMK)työtehtävä vai ...? "

Vierailijoina olivat YTT Heli Valokivi Tampereen yliopistosta ja sosiaalityöntekijä Sini Seppälä Hervannan sosiaaliasemalta Tampereelta. Valokivi on perehtynyt palveluohjaukseen tutkijana, ja Seppälä on ollut mukana keväällä 2008 päättyneessä Työ ja tekijä -projektissa, jossa kehitettiin palveluohjausta Hervannan sosiaaliasemalla ja työvoiman palvelukeskuksessa.

1.9.08: "Oman työn arviointi ihmisiä varten ja ihmisten kanssa".

Tutkijavieraana oli YTL suunnittelija Minna-Kaisa Järvinen Pikassoksesta. Hänen aiheensa oli dialoginen arviointi, jossa asiakas, työntekijä ja ulkopuolinen arvioija (tutkija) arvioivat yhdessä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yhteistyöprosessia. Puheenvuoro perustui Järvisen lisensiaatintutkimukseen, joka kuuluu marginalisaatiososiaalityön erikoisalaan sekä hänen menossa olevaan, samaan aihepiiriin kuuluvaan väitöskirjatutkimukseensa.

17.4.08: "Tutkitaan eikä hutkita"

Tutkijan puheenvuoron piti YTL Hanna Heinonen lisensiaatintutkimuksensa pohjalta otsikolla "Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityön kehittämisen lähtökohtana". Heinosen lisensiaattitutkimus kuuluu yhteisösosiaalityön erikoistumisalaan.

31.1.08:"Etiikkaa vai etikkaa?"

Vierailijoina olivat YTM Outi Välimaa Tampereen yliopistosta ja johtaja Risto Jokinen Hämeenlinnan seudun työvoiman palvelukeskusta. Välimaan puheenvuoron otsikkona oli: "Pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden kategorisointi sosiaalityössä asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta" ja Jokisen " Jos kuluttaja on kuningas, niin mikä on asiakas? Ajatuksia asiakkaan asemasta aikuissosiaalityössä". Välimaa kuuluu Tampereen yliopiston tutkijatyöryhmään, jotka tutkivat aikuissosiaalityön kysymyksiä.