Tampere Praksis -verkostotoiminnalla tarkoitetaan toimijoiden vastavuoroista oppimis-, kehittämis- ja tutkimusympäristöä. Toiminnalla edistetään sosiaalialan ja sosiaalityön opetuksen, tutkimuksen ja käytännön yhteistyötä ja yhteistyömuotojen kehittämistä. Toimintaa toteutetaan Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön tutkinto-ohjelman, Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaalialan ja Pikassoksen yhteistyönä. 

Toiminnan painopisteet ovat: 1) opetus, 2) tutkimus ja 3) täydentävä kehittämistoiminta. Keskeisin opetusyhteistyön muoto on käytännönopetuksen ja harjoittelujen toteuttaminen. Tutkimusyhteistyö liittyy pääasiassa opinnäytetöiden laatimiseen, jota tuetaan Tutkimustoiminnan käsikirjalla. Kehittämistyö kytkeytyy kaikkeen Praksis-toimintaan ja yhteistyötä tehdään käynnissä olevien hankkeiden kanssa.

Kehittämistyötä ohjaavat ja suunnittelevat ohjausryhmä sekä opetuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä (OTU). Tampereen kaupungin aikuisten sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa kokoontuvat kehittämistyötä tukevat Praksis-tiimit ja tutkimusyhteistyötä edistävät Praksis-kahvilat. Työskentelyä ohjaavat lukuvuosittain laadittava Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma sekä oppilaitosten ja kaupungin toimijoiden väliset vuosikellot. Tampere Praksisen nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä arvioitiin syyskaudella 2018 ja tulokset koottiin tiiviiksi raportiksi. Toimintaa esitellään myös posterissa, joka valmistui keväällä 2019. Sosiaalialaa koskevat Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston opinnäytteet koostetaan ja julkaistaan substanssikohtaisesti vuosittain.

Praksis-tiimit

Praksistiimin ydintoimintoihin kuuluu käydä keskustelua osallistuvien organisaatioiden vuosikellojen mukaisista toiminnoista, tehdä vuosikellojen pohjalta suunnitelmia, ideointia ja yhteistyön sopimuksia. Kokouksissa arvioidaan säännöllisesti vuosikellon mukaisia toimia ja tehdään uusia avauksia, mikäli tarpeen. Tiimissä käydään läpi kaupungilta koottuja tutkimusteemoja, keskustellaan tarvittaessa käynnissä olevasta kehittämistyöstä ja suunnitellaan erilaisia yhteistyön muotoja. Praksistiimin kokoukset ovat avoimia myös opiskelijoille ja heidän tutkimusteemojaan ja suunnitelmiaan on mahdollista kommentoida Praksistiimissä.

Praksis-kahvilat

Praksis-kahvilat ovat osa Tampereen kaupungin ja oppilaitosten välistä tutkimusyhteistyötä, jossa tavoitteena on tutkitun tiedon palauttaminen käytännön tasolle. Tutkimuksen tekoon ja aineistonkeruuseen osallistuvat työntekijät saavat Praksis-kahviloissa tietoa tutkimustuloksista ja pääsevät keskustelemaan tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä.

 

Työskentelyä ohjaavat keskeisesti oppilaitosten ja kaupungin toimijoiden väliset vuosikellot, jotka on saatu yhtenäistettyä alkuvuodesta. Tutkimustoimintaa on vahvistettu laatimalla yhteinen aineistonkeruusuunnitelma sekä kooste valmistuneista sosiaalialaa koskevista opinnäytteistä vuosilta 2014-2016.  Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE