KANTA-HÄME

Kuntien lastensuojelun kehittämiseen osallistutaan asiakohtaisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Kunnallisten lastensuojelulaitosten verkosto

Maakunnan kunnalliset lastensuojelulaitosten esimiehet kokoontuvat säännöllisesti Pikassoksen koordinoimana. Mukana ovat Riihimäen Mäkikujan perhekeskus, Hämeenlinnan Pollentien nuorisokoti ja FSHKYn Kaarisillan lastenkoti Forssassa. Verkosto järjestää laitosten henkilöstölle vuosittain koulutusta ja kokoontuu esimiesverkostona 3-4 kertaa vuodessa. Yhteyshenkilönä on kehittämispäällikkö Seija Junno seija.junno(at)pikassos.fi

Lastensuojelun edunvalvonnan yhteistyöverkosto

Pikassos koordioin ja kutsuu koolle Kanta-Hämeessä lastensuojelun edunvalvonnan yhteistyöverkoston (kunnat, poliisi, käräjäoikeus, maistraatti, AVI) sekä lastensuojelun edunvalvojat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Lisätiedot: kehittämispäällikkö Seija Junno seija.junno(at)pikassos.fi

PIRKANMAA

Lasten edunvalvonta -yhteistyöverkosto

Pikassos on kehittänyt lasten edunvalvontaa Pirkanmaalla yhdessä Tampereen kaupungin kehittämishankkeen ja valtakunnallisen hankkeen kanssa keväästä 2009 alkaen. Koulutusiltapäivien lisäksi on järjestetty työkokouksia, jossa on työstetty maakunnalliseen yhteistyöhön käyttökelpoista mallia. Pikassos on ollut mukana myös valtakunnallisessa lastensuojelun edunvalvonnan kehittämistyössä ensin järjestöjen hankkeessa (ohjausryhmä, kehittämisverkosto) ja sittemmin THL:n koordinoimassa alueellisten kehittäjien verkostossa.

Lasten ja perheiden sosiaalipalvelut -työryhmä

Pikassoksen koollekutsumalle Pirkanmaan sosiaalialan kehittäjäryhmälle lasten ja perheiden sosiaalipalveluja koskevia kehittämistehtäviä valmistelee työryhmä, joissa on jäseniä lähes kaikista Pirkanmaan kunnista sekä Tampereen yliopistollisesta sairaalasta. Työrukkanen on perustettu helmikuussa 2016.

SATAKUNTA

Satakunnassa toimii lastensuojelun asiantuntijaverkosto, joka on luotu alun perin osaamiskeskuksen kehittämistyön verkostoksi. Pikassoksella on ollut alullepanijan ja kehittämiskumppanin rooli maakunnallisessa lastensuojelun kehittämisyksikköhankkeessa. Hankkeen aikana Pikassoksen asiantuntijaverkosto toimi hankkeen projektiryhmänä.

Vuoden 2009 alusta kehittämisyksikön vakiinnuttua pysyväksi lastensuojelun kehittämisrakenteeksi maakunnassa, tulee sen tueksi perustettava tukiryhmä toimimaan maakunnallisena asiantuntijaryhmänä. Pikassos toimii Satakunnassa kiinteässä yhteistyössä kehittämisyksikön ja sen tukena toimivan asiantuntijaverkoston kanssa.

VALTAKUNNALLISET

Lastensuojelun käsikirja

Lastensuojelun käsikirjalle on nimetty virallinen toimitusneuvosto, joka toimii THL:n alaisuudessa.