Pikassoksen yksi merkittävimmistä kehittämistoiminnan muodoista on verkostotyö. Pikassos järjestää esimerkiksi Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan aikuissosiaalityön käytännön toimijoiden ja kehittäjien sekä koulutuksen ja tutkimuksen edustajille klubikokoontumisia, joiden tarkoitus on edesauttaa dialogia sosiaalityön tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön välillä ja eri alueiden välillä.  Tämä sosiaalityön klubi kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja kokouspaikkana on yleensä Tampere tai Hämeenlinna.

Eri sosiaalityön sektorien verkostoja on Pikassoksen alueella useita. Esimerkiksi lastensuojeluun liittyviä verkostoja on kuvattu tällä sivulla. Osa verkostoista toimii Pikassoksen alueella maakunnallisesti tai sektorikohtaisesti laajemminkin.