Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen kehittäminen on THL:n lakisääteinen tehtävä. THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivuilta löytyy runsaasti materiaalia tähän teemaan liittyen ja kehittämistyötä voi seurata liittymällä heidän postituslistalleen. Valtakunnallinen kehittämistyö tähtää kansallisen sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöönottoon osana Kanta-palveluja. Lue lisää Kanta-palveluista tästä linkistä.

Kansa-koulu III -hanke käynnistyi syksyllä 2020 ja järjestää kirjaamisvalmennuksia digitaalisesti Kirjaamisfoorumilla. Hanke on jatkumoa 2019 lopussa päättyneelle määrämuotoisen kirjaamisen edistämiseen tähtäävälle Kansa-koulu II -hanke, jota toteuttivat kaikki sosiaalialan osaamiskeskukset omalla alueellaan. Kansa-koulu II -hankkeen tuotokset on julkaistu Socomin sivuilla www.socom.fi/kansa-koulu.

Kanta-Hämeessä oli käynnissä 1.3.2014-28.2.2016 THL OPER-yksikön rahottama KiTi-hanke, jossa kehitettiin hankekuntien lastensuojelun alkuvaiheen ja aikuissosiaalityön palvelutehtävissä kirjaamista ja tilastointia. Pikassos koordinoi KiTi-hankkeen päätyttyä lasten ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden sekä aikuissosiaalityön indikaattorityötä koko Kanta-Hämeen maakunnan alueella yhteistyössä Oma Hämeen sote-valmistelun kanssa. Sisällöllisesti indikaattorityö käynnistettiin myös ikäihmisten palveluiden indikaattorien määrittämiseksi.

Pikassos selvitti vuonna 2015 Pirkanmaan sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilaa ja kehittämistarpeita etenkin kirjaamisen ja tilastoinnin osalta. Valmistunut raportti, johon on myös koottu kansallisen kehittämistyön nykytila ja lähikehityksen vaiheet sekä tehty kehittämisehdotukset maakunnallista jatkokehittämistä varten löytyy linkistä: