Pikassoksen toimintaa Satakunnassa

Pikassos toimii Satakunnassa sosiaalialan kehittämisen asiantuntijana.

Vuonna 2022 Pikassos panostaa Satakunnassa hyvinvointialueen valmisteluun, maakunnalliseen sote-kehittämiseen, ja sosiaalihuollon eli ”SO:n” esille tuomiseen monipuolisesti eri yhteyksissä.

Pikassos muun muassa toimii kumppanina Satakunnassa tapahtuvissa sote-kehittämishankkeissa, on aktiivisesti mukana hyvinvointialueen suunnittelutyössä, tuottaa ja välittää tietoa sosiaalialan ilmiöistä ja tapahtumista maakunnan sote-toimijoille, ottaa osaa maakunnassa tapahtuvaan hankesuunnitteluun, sekä tukee maakunnan sote-alan ja kehittämishankkeiden toimijoita sosiaalihuollon kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Pikassos tekee Satakunnassa laajasti yhteistyötä mm. kuntien ammattilaisten, johdon ja päättäjien, erikoissairaanhoidon edustajien, monenlaisten kehittämishankkeiden, korkeakoulujen, järjestötoimijoiden, yksityisen sektorin väen sekä monipuolisesti eri verkostojen kanssa. Maakuntarajat ylittävää yhteistyötä tehdään mm. muiden osaamiskeskusten, THL:n ja STM:n kanssa. Tiedämme, että yhdessä tekemisessä on voimaa.

Pikassos on vahvasti mukana Satakunnan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa, suunnittelijamme vastaa sosiaalihuollon kehittämisestä hanketiimissä. Kehittämisessä isoina teemoina on mm. sosiaalihuollon ja sosiaalityön sisältöjen kehittäminen, rakenteellisen sosiaalityön edistäminen, yhteisösosiaalityön tukeminen sekä eri-ikäisten sosiaalityön vahvistaminen.

Pikassos on Tuki oikeasta paikasta (TOP) – Stöd från rätt plats. Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen vahvistaminen 2020-2022 -hankkeen osatoteuttaja. Hanke on yksi STM:n rahoittamista lastensuojelun monialaisen kehittämisen hankkeista, ja osa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa.

Pikassos koordinoi Satakunnassa lastensuojelun edunvalvontaa, eli hankkii alueen kuntien sosiaalityöntekijöille edunvalvojat, toimii linkkinä edunvalvojien ja kuntien viranhaltijoiden välillä sekä tukee edunvalvojia heidän toiminnassaan.

Pikassos toimii Satakunnassa yhteistyössä sen 18 kunnan kanssa (Pori, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Ulvila, Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Siikainen, Rauma, Eura, Eurajoki, Rauma ja Säkylä) sekä alueella toimivien kuntayhtymien kanssa (Satasairaala, Porin YTA, Kessote, POSA). Satakunnan väkiluku on 215 300 asukasta ja sen nimikkokala on nahkiainen.