Pikassoksen toimintaa Satakunnassa

Sote-uudistuksen kaaduttua on Pikassos jatkanut uudistuksen valmistelun aikana esiin nousseiden teemojen parissa yhdessä maakunnan kuntien kanssa. Yhteisissä työkokouksissa nousseita teemoja ovat muun muassa sosiaalityö erilaisissa toimintaympäristöissä. Toisena teemana on yhteistyö kunnan sosiaalityön, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sosiaalityön välillä. Kolmantena teemana maakunnallinen monialainen yhteistyö maahanmuuttajien palveluissa on lähtenyt alkuun ja hakee uusia muotoja ja rakenteita ja neljäntenä rikostaustaisten palvelupolkujen kehittäminen sosiaali- ja terveyspalveuissa ottaa ensimmäisiä askeliaan.

Rakenteellinen sosiaalityö ja siinä erityisesti sosiaalinen raportointi on pilotoitavana ensin Harjavallassa ja laajenee sen jälkeen yhteisen kehittämisen kautta kaikkien halukkaiden kuntien hyödynnettäväksi. Jatkamme myös yhteistyötä perusterveydenhuollon yksikön kanssa ja yhteisenä tavoitteenamme on tuoda sosiaalityö osaksi myös terveydenhuollon asiakaspolkuja silloin kun se on asiakkaan arjessa pärjäämisen kannalta tärkeää. 

Teemme yhteistyötä myös Porin yliopistokeskuksen hankkeiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena on lähentää kuntien ja kuntayhtymien sosiaalityötä ja yliopistojen tutkimusta ja koulutusta ja kehittää asuin- ja palvekuympäristöjä  osallisuuden ja monitieteisyyden avulla näkökuomista. 

Pikassos koordinoi myös Satakunnan varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden toimijoiden verkostoa, jossa on edustajia muun muassa kunnista, seurakunnasta, SAMKista, Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitokselta sekä MLLn Satakunnan piiristä. 

Pikassos toimii Satakunnassa yhteistyössä 18 kunnan kanssa. Satakunnassa on kolme seutukuntaa. Porin seutukunta on suurin ja siihen kuuluvat Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila. Pohjois-Satakunnan seutukuntaan kuuluvat Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen. Rauman seutukunnan kuntia ovat Eura, Eurajoki, Rauma ja Säkylä.