Pikassoksen toimintaa Satakunnassa

Pikassos toimii Satakunnassa sosiaalialan kehittämisen asiantuntijana. Vuonna 2021 Pikassos on Satakunnassa panostanut maakunnalliseen sote-kehittämiseen, ja sosiaalihuollon eli ”SO:n” esille tuomiseen monipuolisesti eri yhteyksissä.

Pikassos muun muassa toimii kumppanina Satakunnassa tapahtuvissa sote-kehittämishankkeissa, on aktiivisesti mukana sote-uudistustyössä eli Satasoten toteutuksessa, tuottaa ja välittää tietoa sosiaalialan ilmiöistä ja tapahtumista maakunnan sote-toimijoille, ottaa osaa maakunnassa tapahtuvaan hankesuunnitteluun, sekä tukee maakunnan sote-alan ja kehittämishankkeiden toimijoita sosiaalihuollon kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Pikassos tekee Satakunnassa laajasti yhteistyötä mm. kuntien ammattilaisten, johdon ja päättäjien, erikoissairaanhoidon edustajien, monenlaisten kehittämishankkeiden, korkeakoulujen, järjestötoimijoiden, yksityisen sektorin väen sekä monipuolisesti eri verkostojen kanssa. Maakuntarajat ylittävää yhteistyötä tehdään mm. muiden osaamiskeskusten, THL:n ja STM:n kanssa. Tiedämme, että yhdessä tekemisessä on voimaa.

Pikassos on vahvasti mukana Satakunnan sote-uudistuksen, Satasoten, toteutuksessa. Pikassos on mukana Satasoten palvelurakennetyöryhmässä ja työvaliokunnassa. Lisäksi toimimme tarvittaessa muissa ryhmissä tuoden keskusteluihin mukaan sosiaalialan näkökulmaa. Pikassos on myös mukana konkreettisessa Satasoten rakennustyössä; Pikassos vastaa Sote-ammattilaisten kokemustiedon raportointikäytäntöihin liittyvän osahankkeen toteutuksesta, joka on osa Rakenneuudistushanketta. Osahanketta koordinoivat Porin perusturva ja Eura, jotka ovat ostaneet Pikassoksen työpanosta toteutukseen. Osahankkeessa on luotu kokemustiedon raportointityökalu, joka on syksyllä 2021 pilotoitavana eri puolilla Satakuntaa. Pikassos on Satakunnan tulevaisuuden sote-keskushankkeessa hankeväen aktiivinen kumppani.

Pikassos on Tuki oikeasta paikasta (TOP) – Stöd från rätt plats. Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen vahvistaminen 2020-2022 -hankkeen osatoteuttaja. Hanke on yksi STM:n rahoittamista lastensuojelun monialaisen kehittämisen hankkeista, ja osa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa.

Vuoden 2022 alusta alkaen Pikassos koordinoi Satakunnassa lastensuojelun edunvalvontaa, eli hankkii alueen kuntien sosiaalityöntekijöille edunvalvojat, toimii linkkinä edunvalvojien ja kuntien viranhaltijoiden välillä sekä tukee edunvalvojia heidän toiminnassaan.

Pikassos toimii Satakunnassa yhteistyössä sen 18 kunnan kanssa (Pori, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Ulvila, Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Siikainen, Rauma, Eura, Eurajoki, Rauma ja Säkylä) sekä alueella toimivien kuntayhtymien kanssa (Satasairaala, Porin YTA, Kessote, POSA). Satakunnan väkiluku on 215 300 asukasta ja sen nimikkokala on nahkiainen.