Pikassoksen toimintaa Satakunnassa vuonna 2018

Satakunnassa käynnistyi sote-valmistelun toinen vaihe kesällä 2017. Pikassos on ollut siitä alkaen mukana kolmen valmisteluryhmän työssä: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmässä  ja sen alatyöryhmissä jäsenenä, aikuispalvelujen valmisteluryhmän puheenjohtajana sekä sen alatyöryhmissä jäsenenä, aikuissosiaalityön alatyöryhmässä vetäjänä sekä kasvupalvelujen ja soten yhdyspintatyöryhmässä jäsenenä. 

Sosiaalipalvelujen kehittäminen Satakunnassa liittyy tavalla tai toisella maakunta- ja soteuudistukseen ja sen valmisteluun. Pikassos tekee aktiivisesti yhteistyötä maakunnan uudistusta varten perustettujen hankkeiden kanssa, mm. Satakunto, Sataosaa ja Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen-hankkeiden. Sosiaalisen kuntoutuksen maakunnallinen malli on yksi hankeyhteistyön tavoitteista. Asiakas- ja kuntalaisosallisuuden ja moninäkökulmaisuuden lisääminen on kehittämistoiminnassa läpileikkaavana teemana palveujen ja palvelujärjestelmän kehittämisen ohella.

Pikassos koordinoi myös Satakunnan varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden toimijoiden verkostoa, jossa on edustajia muun muassa kunnista, seurakunnasta, SAMKista, Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitokselta sekä MLLn Satakunnan piiristä. Maakunnallista verkostoyhteistyötä tehdään tiiviisti lapsiperhepalveluita kehittävän LAPE-rahoitteisen Satakunnassa tulevaisuus lapsissa SATULA -hankkeen sekä maakunnallisen LAPE-muutosagentin kanssa. Pikassoksen, maakunnallisen verkoston ja SATULA-hankkeen yhteistyönä järjestettiin maaliskuussa myös perinteinen, jo 9. kerran toteutettu lapsiperhepalveluiden toimijoiden ajankohtaisfoorumi.

Pikassos toimii Satakunnassa yhteistyössä 18 kunnan kanssa. Satakunnassa on kolme seutukuntaa. Porin seutukunta on suurin ja siihen kuuluvat Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila. Pohjois-Satakunnan seutukuntaan kuuluvat Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen. Rauman seutukunnan kuntia ovat Eura, Eurajoki, Rauma ja Säkylä.