Pikassoksen toimintaa Kanta-Hämeessä vuonna 2020

Pikassos koordinoi Kanta-Hämeen sosiaalijohdon foorumia. Foorumiin osallistuvat myös AVIn sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin PETE-yksikön edustajat. Foorumilla tiedotetaan sosiaalialan ja maakunnan ajankohtaisista asioista sekä keskustellaan ja linjataan kuntia koskevista yhteisistä tehtävistä ja maakunnallisista sosiaalipalveluista. Syyskuusta 2019 alkaen foorumi on toiminut myös Pikassoksessa toimivan sosiaalihuollon Kanta-koordinaattorin työn ohjausryhmänä.

Pikassos toimi aktiivisesti mukana Kanta-Hämeen edellisen vaiheen maakunnallisessa Sote-valmistelussa, Oma Hämeessä. Pikassoksen asiantuntijoita osallistui muun muassa sote-muutosryhmään ja useiden eri valmistelutyöryhmien työhön. Erityisen vahvasti Pikassos on osallistunut viime vuodet maakunnalliseen lapsiperhepalveluiden LAPE-kehittämiseen. Kanta-Hämeen LAPE-yhteistyöryhmä jatkaa toimintaansa edelleen. Tällä hetkellä Pikassos on asiantuntijana mukana myös elokuussa 2019 käynnistetyssä Hämeen liiton koordinoimassa strategisessa sote-kehittämisryhmässä. Sote-kehittämisryhmä toimii syksyllä 2020 käynnistyvien maakunnallisten Tulevaisuuden sote-keskusohjelman sekä Rakenteellisen rahoituksen hankkeen ohjausryhmänä. Kevätkauden aikana valmisteltiin myös maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa, Pikassos teki osaltaan taustavalmistelua etenkin sosiaalihuollon osalta.

Pikassos toimi vastuuvalmistelijana huhti-toukokuussa Kanta-Hämeenkin osalta ylimaakunnallisessa lastensuojelun monialaisen kehittämishankkeen valtionavustushaussa yhteistyössä Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien sekä SONet BOTNIAn kanssa. Pikassoksen hallinnoima MONNI-hanke käynnistyy marraskuussa. Pikassos ja kaikki muut Suomen sosiaalialan osaamiskeskukset valmistelivat keväällä myös valtakunnallisen sosiaalihuollon kirjaamisosaamista edelleen kehittävän ja toimeenpanevan Kansa-koulu III -hankkeen ja hanke käynnistyy syksyn aikana.

Pikassoksen monitoimijaisessa verkostotyössä Kunnallisten lastensuojelulaitosten verkosto jatkaa toimintaansa Kanta-Hämeessä Pikassoksen koolle kutsumana. Laitosten esimiesverkosto kokoontuu säännöllisesti ja vuosittain järjestetään kaikkien yksiköiden henkilöstön yhteinen koulutustilaisuus. Kanta-Hämeen varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden monitoimijainen kehittäjäverkosto kokoontuu säännöllisiin työkokouksiin Pikassoksen koollekutsumana. Verkoston toiminnassa seurataan myös lapsiperhepalveluiden kehittämisen ajankohtaisasioita. Laajempi varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden toimijoiden ajankohtaisfoorumi järjestettiin helmikuussa teemalla 'Monitoimijaisuuden voimaa varhaisvuosien lapsiperhepalveluissa'. Lastensuojelun edunvalvonnan viranomaistoimijat  Kanta-Hämeestä (kuntien lastensuojelun edustajat, poliisi, maistraatti, käräjäoikeus, AVI) sekä alueella toimivat lastensuojelun edunvalvojat kokoontuvat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa yhteistyökokouksiin Pikassoksen koordinoimana. Seuraava lastensuojelun edunvalvonnan yhteistyökokous on sovittu maaliskuulle 2021 2020. Syyskuussa 2020 järjestetätiin laajempi maakunnallinen lasten ja lastensuojelun edunvalvonnan sekä sen koordinaation kehittämisseminaari.

Edellä mainittujen kehittämistoimien lisäksi sosiaalialan osaamiskeskuksella on mahdollisuus toteuttaa yksittäisiä kehittämistoimia, arviointeja ja suunnitelmia yhteistyössä Kanta-Hämeen kuntien,  kehittämishankkeiden, Hämeenlinnan kehittämispalvelujen ja Hämeen ammattikorkeakoulun sekä muiden oppilaitosten kanssa. Pikassos tukee maakunnan alueen kehittämishankkeiden toimijoita myös sparraavan työnohjauksen muodossa.

Kanta-Hämeen maakunta muodostuu kolmesta seutukunnasta. Hämeenlinnan seutukunta muodostuu keskuskaupunki Hämeenlinnasta sekä Hattulasta ja Janakkalasta. Riihimäen seudulla on Riihimäen kaupunki sekä Lopen ja Hausjärven kunnat. Forssan seutukunta muodostuu Forssan kaupungin sekä Humppilan, Tammelan, Jokioisten ja Ypäjän kuntien alueesta. Forssan seudulla sosiaali- ja terveyspalvelut on organisoitu 1.1.2016 alusta alkaen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kautta. Kanta-Hämeen maakunnan alueella asuu yli 170 000 asukasta.

Kanta-Hämeen maakunta koostuu Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnista. Forssan seutukunta muodostuu Forssan kaupungista sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnista. Riihimäen seutukuntaan kuuluvat Riihimäen kaupunki sekä Hausjärven ja Lopen kunnat.  Hämeenlinnan seutukunnan muodostavat Hämeenlinnan kaupunki sekä Hattulan ja Janakkalan kunnat.

Pikassoksen perustaa rakennettiin Kanta-Hämeessä ESR-rahoitteisessa Osaava lastensuojelu ‑hankkeessa 2001–2003. Sosiaalialan kehittämishankkeen aikana 2003–2007 Kanta-Hämeeseen virisi vilkas hanketoiminta; 29 kehittämishankkeeseen saatiin valtionosuutta 4 miljoonaa euroa. Pikassos kehitti myös sosiaaliasiamiestoimintaa hankerahoituksella vuosina 2003–2004. Siitä alkaen Hämeenlinnan seutu on ostanut sosiaaliasiamiespalvelut Pikassoksesta. Nykyisin palvelua myydään myös Etelä-Pirkanmaalle sekä Riihimäen seudulle.

Pikassos järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa seudullisia, maakunnallisia ja ylimaakunnallisia asiantuntijaryhmiä, joista osa on pysyväisluontoisia ja osa määräaikaisia. Kanta-Hämeessä Pikassoksen toiminnassa painottuvat seuraavat toimet:

-           sosiaalialan verkostojen ylläpitäminen ja yhteistyökokousten järjestäminen,

-           tiedontuotanto ja -välittäminen,

-           maakunnassa yhteisesti järjestettävien palvelukokonaisuuksien kehittäminen,

-           verkostoyhteistyö monialaisten asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien rakentumiseksi,

-           Kaste-hankkeissa kehitettyjen menetelmien, käytäntöjen ja palvelurakenteiden juurruttaminen,

-           kuntapalvelujen kehittämistä koskevien hankkeiden suunnittelu sekä

-           yhteistyön tiivistäminen perusterveydenhuollon yksikön ja POTKUn kanssa.

Kanta-Hämeen toimipiste sijaitsee Sorsanpolulla Hämeenlinnassa. Toimipisteessä on työtilat kehittämispäällikkö Seija Junnolla, suunnittelija Minna Niemellä, projektijohtaja Vuokko Lehtimäellä ja projektisuunnittelija Ulriika Kannas-Honkaniemellä.

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE