Pikassoksen toimintaa Kanta-Hämeessä vuonna 2022

Pikassos toimii Kanta-Hämeessä kehittämisen asiantuntijana sosiaalialalla koordinoimalla erilaisia maakunnallisia monitoimijaisia verkostoja, toimeenpanemalla omia kehittämishankkeita sekä toimimalla kumppanina Hämeen liiton hallinnoimille sote-kehittämishankekokonaisuuksille ja hyvinvointialuevalmistelulle.

Pikassos koordinoi neljä kertaa vuodessa kokoontuvaa Kanta-Hämeen sosiaalijohdon foorumia. Foorumiin osallistuvat kuntien sosiaalijohdon ohessa myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin PETE-yksikön edustajat. Foorumilla keskustellaan sosiaalipalveluista ja tarvittaessa linjataan kuntien välisestä yhteistyöstä sekä maakunnallisesti jo organisoiduista sosiaalipalveluista. Foorumissa seurataan säännöllisesti Pikassoksen hallinnoimien kehittämishankkeiden etenemistä Kanta-Hämeessä. Sosiaalijohdon foorumin keskustelut tukevat osaltaan myös hyvinvointialueen valmistelua sosiaalihuollon palvelutehtävien kokonaisuuden näkökulmasta.

Pikassos toimii aktiivisesti kumppanina Kanta-Hämeen sote-palveluita uudistavissa kehittämishankkeissa. Pikassos on asiantuntijana mukana Hämeen liiton hallinnoiman Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankekonaisuuden ohjausryhmässä. Pikassoksen edustus on mukana myös useissa TulSote-hankkeen alatyöryhmissä.

Pikassoksen hallinnoima MONNI - Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022 -hanke käynnistyi marraskuussa 2020 ja toimeenpano konkretisoituu vuosien 2021-2022 aikana myös Kanta-Hämeessä. MONNI-hanke tekee tiivistä yhteistyötä Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sote-keskusohjelman lapsiperhepalveluiden kehittämiskokonaisuuden kanssa. Vuoden 2022 alusta käynnistyi myös yhteistyöalueen laajuinen lasten, nuorten ja perheiden erityisen vaativien palveluiden OT-verkostorakenteen kehittäminen.

Kanta-Häme on ollut viime vuodet mukana myös sosiaalialan osaamiskeskusten toimeenpanemissa valtakunnallisissa sosiaalihuollon kirjaamisosaamista vahvistavissa Kansa-koulu -hankkeissa. Keväällä 2022 käynnistyi hankejatkumon neljäs kokonaisuus Kansa-koulu 4.0. 

Pikassoksen monitoimijaisessa verkostotyössä Kunnallisten lastensuojelulaitosten verkosto jatkaa toimintaansa Kanta-Hämeessä Pikassoksen koolle kutsumana. Laitosten esimiesverkosto kokoontuu säännöllisesti suunnitellen myös aika ajoin maakunnallisia henkilöstön koulutustilaisuuksias. Kanta-Hämeen varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden monitoimijainen kehittäjäverkosto kokoontuu säännöllisiin työkokouksiin Pikassoksen koollekutsumana. Verkoston toiminnassa seurataan myös lapsiperhepalveluiden kehittämisen ajankohtaisasioita. Lastensuojelun edunvalvonnan viranomaistoimijat  Kanta-Hämeestä (kuntien lastensuojelun edustajat, poliisi, Digi- ja väestötietovirasto, käräjäoikeus, AVI) sekä alueella toimivat lasten edunvalvojat kokoontuvat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa yhteistyökokouksiin Pikassoksen koordinoimana. Seuraava lastensuojelun edunvalvonnan yhteistyökokous on sovittu marraskuulle 2022. Loka-marraskuussa 2021 toteutui etenkin Kanta-Hämeen alueelle suunnattu lapsen edunvalvojan koulutusprosessi Pikassoksen ja XAMKin yhteistyönä. Koulutuksen myötä maakuntaan saatiin merkittävästi lisää lasten edunvalvojia sekä lastensuojelu- että rikosprosesseihin.

Edellä mainittujen kehittämistoimien lisäksi sosiaalialan osaamiskeskuksella on mahdollisuus toteuttaa yksittäisiä kehittämistoimia, arviointeja ja suunnitelmia yhteistyössä Kanta-Hämeen kuntien,  kehittämishankkeiden, ja Hämeen ammattikorkeakoulun sekä muiden oppilaitosten kanssa. Pikassos tukee maakunnan alueen kehittämishankkeiden toimijoita tarpeiden mukaan myös sparraavan työnohjauksen muodossa. Pikassos tuottaa sosiaaliasiamies-palvelut ostopalveluna koko Kanta-Hämeelle.

Kanta-Hämeen maakunta muodostuu kolmesta seutukunnasta. Hämeenlinnan seutukunta muodostuu keskuskaupunki Hämeenlinnasta sekä Hattulasta ja Janakkalasta. Riihimäen seudulla on Riihimäen kaupunki sekä Lopen ja Hausjärven kunnat. Forssan seutukunta muodostuu Forssan kaupungin sekä Humppilan, Tammelan, Jokioisten ja Ypäjän kuntien alueesta. Forssan seudulla sosiaali- ja terveyspalvelut on organisoitu 1.1.2016 alusta alkaen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kautta. Kanta-Hämeen maakunnan alueella asuu yli 170 000 asukasta.

Kanta-Hämeen maakunta koostuu Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnista. Forssan seutukunta muodostuu Forssan kaupungista sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnista. Riihimäen seutukuntaan kuuluvat Riihimäen kaupunki sekä Hausjärven ja Lopen kunnat.  Hämeenlinnan seutukunnan muodostavat Hämeenlinnan kaupunki sekä Hattulan ja Janakkalan kunnat.

Pikassoksen perustaa rakennettiin Kanta-Hämeessä ESR-rahoitteisessa Osaava lastensuojelu ‑hankkeessa 2001–2003. Sosiaalialan kehittämishankkeen aikana 2003–2007 Kanta-Hämeeseen virisi vilkas hanketoiminta; 29 kehittämishankkeeseen saatiin valtionosuutta 4 miljoonaa euroa. Pikassos kehitti myös sosiaaliasiamiestoimintaa hankerahoituksella vuosina 2003–2004. Siitä alkaen Hämeenlinnan seutu on ostanut sosiaaliasiamiespalvelut Pikassoksesta. Nykyisin palvelua myydään myös Etelä-Pirkanmaalle sekä Riihimäen seudulle.

Pikassos järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa seudullisia, maakunnallisia ja ylimaakunnallisia asiantuntijaryhmiä, joista osa on pysyväisluontoisia ja osa määräaikaisia. Kanta-Hämeessä Pikassoksen toiminnassa painottuvat seuraavat toimet:

-           sosiaalialan verkostojen ylläpitäminen ja yhteistyökokousten järjestäminen,

-           tiedontuotanto ja -välittäminen,

-           maakunnassa yhteisesti järjestettävien palvelukokonaisuuksien kehittäminen,

-           verkostoyhteistyö monialaisten asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien rakentumiseksi,

-           Kaste-hankkeissa kehitettyjen menetelmien, käytäntöjen ja palvelurakenteiden juurruttaminen,

-           kuntapalvelujen kehittämistä koskevien hankkeiden suunnittelu sekä

-           yhteistyön tiivistäminen perusterveydenhuollon yksikön ja POTKUn kanssa.

Kanta-Hämeen toimipiste sijaitsee Sorsanpolulla Hämeenlinnassa. Toimipisteessä on työtilat kehittämispäällikkö Seija Junnolla, suunnittelija Minna Niemellä, projektijohtaja Vuokko Lehtimäellä ja projektisuunnittelija Ulriika Kannas-Honkaniemellä.

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE