Pikassoksen toimintaa Kanta-Hämeessä vuonna 2021

Pikassos toimii Kanta-Hämeessä kehittämisen asiantuntijana sosiaalialalla koordinoimalla erilaisia maakunnallisia monitoimijaisia verkostoja, toimeenpanemalla omia kehittämishankkeita sekä toimimalla kumppanina Hämeen liiton hallinnoimille sote-kehittämishankekokonaisuuksille.

Pikassos koordinoi neljä kertaa vuodessa kokoontuvaa Kanta-Hämeen sosiaalijohdon foorumia. Foorumiin osallistuvat kuntien sosiaalijohdon ohessa myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin PETE-yksikön edustajat. Foorumilla keskustellaan sosiaalipalveluista ja tarvittaessa linjataan kuntien välisestä yhteistyöstä sekä maakunnallisesti jo organisoiduista sosiaalipalveluista. Foorumissa seurataan osaltaan Pikassoksen hallinnoimien kehittämishankkeiden etenemistä Kanta-Hämeessä. Syksystä 2021 eteenpäin sosiaalijohdon foorumi osaltaan tukee hyvinvointialueen valmistelua sosiaalihuollon palvelutehtävien kokonaisuuden näkökulmasta.

Pikassos toimii aktiivisesti kumppanina Kanta-Hämeen sote-palveluita uudistavissa kehittämishankkeissa. Pikassos on asiantuntijana mukana Hämeen liiton hallinnoimissa Tulevaisuuden sote-keskusohjelman sekä Rakenteellisen uudistuksen rahoituksen hankkeiden ohjausryhmässä. Pikassoksen edustus on mukana myös useissa TulSote-hankkeen alatyöryhmissä.

Pikassoksen hallinnoima MONNI - Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022 -hanke käynnistyi marraskuussa 2020 ja toimeenpano konkretisoituu vuosien 2021-2022 aikana myös Kanta-Hämeessä. MONNI-hanke tekee tiivistä yhteistyötä Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sote-keskusohjelman lapsiperhepalveluiden kehittämiskokonaisuuden kanssa. Kanta-Häme on vuonna 2021 mukana myös sosiaalialan osaamiskeskusten toimeenpanemassa valtakunnallisessa sosiaalihuollon kirjaamisosaamista edelleen kehittävässä ja toimeenpanevassa Kansa-koulu III -hankkeessa.

Pikassoksen monitoimijaisessa verkostotyössä Kunnallisten lastensuojelulaitosten verkosto jatkaa toimintaansa Kanta-Hämeessä Pikassoksen koolle kutsumana. Laitosten esimiesverkosto kokoontuu säännöllisesti suunnitellen myös aika ajoin maakunnallisia henkilöstön koulutustilaisuuksias. Kanta-Hämeen varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden monitoimijainen kehittäjäverkosto kokoontuu säännöllisiin työkokouksiin Pikassoksen koollekutsumana. Verkoston toiminnassa seurataan myös lapsiperhepalveluiden kehittämisen ajankohtaisasioita. Laajempi varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden toimijoiden ajankohtaisfoorumi järjestettiin viimeksi helmikuussa 2020 teemalla 'Monitoimijaisuuden voimaa varhaisvuosien lapsiperhepalveluissa'. Lastensuojelun edunvalvonnan viranomaistoimijat  Kanta-Hämeestä (kuntien lastensuojelun edustajat, poliisi, maistraatti, käräjäoikeus, AVI) sekä alueella toimivat lastensuojelun edunvalvojat kokoontuvat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa yhteistyökokouksiin Pikassoksen koordinoimana. Seuraava lastensuojelun edunvalvonnan yhteistyökokous on sovittu marraskuulle 2021. Loka-marraskuussa 2021 on toteutumassa etenkin Kanta-Hämeen alueelle suunnattu lapsen edunvalvojan koulutusprosessi Pikassoksen ja XAMKin yhteistyönä.

Edellä mainittujen kehittämistoimien lisäksi sosiaalialan osaamiskeskuksella on mahdollisuus toteuttaa yksittäisiä kehittämistoimia, arviointeja ja suunnitelmia yhteistyössä Kanta-Hämeen kuntien,  kehittämishankkeiden, ja Hämeen ammattikorkeakoulun sekä muiden oppilaitosten kanssa. Pikassos tukee maakunnan alueen kehittämishankkeiden toimijoita tarpeiden mukaan myös sparraavan työnohjauksen muodossa. Pikassos tuottaa sosiaaliasiamies-palvelut ostopalveluna koko Kanta-Hämeelle.

Kanta-Hämeen maakunta muodostuu kolmesta seutukunnasta. Hämeenlinnan seutukunta muodostuu keskuskaupunki Hämeenlinnasta sekä Hattulasta ja Janakkalasta. Riihimäen seudulla on Riihimäen kaupunki sekä Lopen ja Hausjärven kunnat. Forssan seutukunta muodostuu Forssan kaupungin sekä Humppilan, Tammelan, Jokioisten ja Ypäjän kuntien alueesta. Forssan seudulla sosiaali- ja terveyspalvelut on organisoitu 1.1.2016 alusta alkaen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kautta. Kanta-Hämeen maakunnan alueella asuu yli 170 000 asukasta.

Kanta-Hämeen maakunta koostuu Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnista. Forssan seutukunta muodostuu Forssan kaupungista sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnista. Riihimäen seutukuntaan kuuluvat Riihimäen kaupunki sekä Hausjärven ja Lopen kunnat.  Hämeenlinnan seutukunnan muodostavat Hämeenlinnan kaupunki sekä Hattulan ja Janakkalan kunnat.

Pikassoksen perustaa rakennettiin Kanta-Hämeessä ESR-rahoitteisessa Osaava lastensuojelu ‑hankkeessa 2001–2003. Sosiaalialan kehittämishankkeen aikana 2003–2007 Kanta-Hämeeseen virisi vilkas hanketoiminta; 29 kehittämishankkeeseen saatiin valtionosuutta 4 miljoonaa euroa. Pikassos kehitti myös sosiaaliasiamiestoimintaa hankerahoituksella vuosina 2003–2004. Siitä alkaen Hämeenlinnan seutu on ostanut sosiaaliasiamiespalvelut Pikassoksesta. Nykyisin palvelua myydään myös Etelä-Pirkanmaalle sekä Riihimäen seudulle.

Pikassos järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa seudullisia, maakunnallisia ja ylimaakunnallisia asiantuntijaryhmiä, joista osa on pysyväisluontoisia ja osa määräaikaisia. Kanta-Hämeessä Pikassoksen toiminnassa painottuvat seuraavat toimet:

-           sosiaalialan verkostojen ylläpitäminen ja yhteistyökokousten järjestäminen,

-           tiedontuotanto ja -välittäminen,

-           maakunnassa yhteisesti järjestettävien palvelukokonaisuuksien kehittäminen,

-           verkostoyhteistyö monialaisten asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien rakentumiseksi,

-           Kaste-hankkeissa kehitettyjen menetelmien, käytäntöjen ja palvelurakenteiden juurruttaminen,

-           kuntapalvelujen kehittämistä koskevien hankkeiden suunnittelu sekä

-           yhteistyön tiivistäminen perusterveydenhuollon yksikön ja POTKUn kanssa.

Kanta-Hämeen toimipiste sijaitsee Sorsanpolulla Hämeenlinnassa. Toimipisteessä on työtilat kehittämispäällikkö Seija Junnolla, suunnittelija Minna Niemellä, projektijohtaja Vuokko Lehtimäellä ja projektisuunnittelija Ulriika Kannas-Honkaniemellä.

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE