Pikassoksen toimintaa Kanta-Hämeessä vuonna 2019

Pikassos koordinoi Kanta-Hämeen sosiaalijohdon foorumia. Foorumiin osallistuvat myös AVIn sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin PETE-yksikön edustajat. Foorumilla tiedotetaan sosiaalialan ja maakunnan ajankohtaisista asioista sekä keskustellaan ja päätetään kuntia koskevista yhteisistä tehtävistä ja maakunnallisista palveluista. Vuoden 2019 aikana Sosiaalijohdon foorumissa seurataan säännöllisesti myös Sote-uudistuksen etenemistä ja rakentumista. 

Pikassos on aktiivisesti mukana Kanta-Hämeen maakunnallisessa Sote-valmistelussa, Oma Hämeessä. Pikassoksen edustajia osallistuu muun muassa sote-muutosryhmään, eri työryhmätyöskentelyihin, indikaattori-yhteistyön koordinaatioon sekä maakunnallisen LAPE-ryhmän toimintaan. 

Kunnallisten lastensuojelulaitosten verkosto jatkaa toimintaansa Kanta-Hämeessä Pikassoksen koolle kutsumana. Laitosten esimiesverkosto kokoontuu säännöllisesti ja vuosittain järjestetään kaikkien yksiköiden henkilöstön yhteinen koulutustilaisuus. Tänä vuonna verkostossa tehdään myös Oma Hämeen LAPE-valmistelun taustatyötä tulevien lastensuojelun laitoshoidon palveluiden suunnittelemiseksi maakuntaan. Kanta-Hämeen varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden kehittäjäverkosto kokoontuu säännöllisiin työkokouksiin Pikassoksen koollekutsumana. Verkoston toiminnassa seurataan myös Oma Hämeen lapsiperhepalveluiden kokonaisuuden suunnittelua ja LAPE-muutosagentin työtä. Lastensuojelun edunvalvonnan viranomaistoimijat Kanta-Hämeestä (kuntien lastensuojelun edustajat, poliisi, maistraatti, käräjäoikeus, AVI) sekä alueella toimivat lastensuojelun edunvalvojat kokoontuvat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa yhteistyökokouksiin Pikassoksen koordinoimana. Seuraava lastensuojelun edunvalvonnan yhteistyökokous on sovittu huhtikuulle 2019.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan sosiaalipäivystykset kokoontuivat säännöllisesti yhteistyötapaamisiin. Viimeisin Pikassos-alueen sosiaalipäivystysten yhteistyökokoontuminen järjestettiin Tampereella helmikuussa 2017. 

Edellä mainittujen kehittämistoimien lisäksi sosiaalialan osaamiskeskuksella on mahdollisuus toteuttaa yksittäisiä kehittämistoimia, arviointeja ja suunnitelmia yhteistyössä Kanta-Hämeen kuntien,  kehittämishankkeiden, Hämeenlinnan kehittämispalvelujen ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Pikassos tukee maakunnan alueen kehittämishankkeiden toimijoita myös sparraavan työnohjauksen muodossa.

Kanta-Hämeen maakunta muodostuu kolmesta seutukunnasta. Hämeenlinnan seutukunta muodostuu keskuskaupunki Hämeenlinnasta sekä Hattulasta ja Janakkalasta. Riihimäen seudulla on Riihimäen kaupunki sekä Lopen ja Hausjärven kunnat. Forssan seutukunta muodostuu Forssan kaupungin sekä Humppilan, Tammelan, Jokioisten ja Ypäjän kuntien alueesta. Forssan seudulla sosiaali- ja terveyspalvelut on organisoitu 1.1.2016 alusta alkaen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kautta. Kanta-Hämeen maakunnan alueella asuu yli 175 000 asukasta.

Kanta-Hämeen maakunta koostuu Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnista. Forssan seutukunta muodostuu Forssan kaupungista sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnista. Riihimäen seutukuntaan kuuluvat Riihimäen kaupunki sekä Hausjärven ja Lopen kunnat.  Hämeenlinnan seutukunnan muodostavat Hämeenlinnan kaupunki sekä Hattulan ja Janakkalan kunnat.

Pikassoksen perustaa rakennettiin Kanta-Hämeessä ESR-rahoitteisessa Osaava lastensuojelu ‑hankkeessa 2001–2003. Sosiaalialan kehittämishankkeen aikana 2003–2007 Kanta-Hämeeseen virisi vilkas hanketoiminta; 29 kehittämishankkeeseen saatiin valtionosuutta 4 miljoonaa euroa. Pikassos kehitti myös sosiaaliasiamiestoimintaa hankerahoituksella vuosina 2003–2004. Siitä alkaen Hämeenlinnan seutu on ostanut sosiaaliasiamiespalvelut Pikassoksesta. Nykyisin palvelua myydään myös Etelä-Pirkanmaalle sekä Riihimäen seudulle.

Pikassos järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa seudullisia, maakunnallisia ja ylimaakunnallisia asiantuntijaryhmiä, joista osa on pysyväisluontoisia ja osa määräaikaisia. Kanta-Hämeessä Pikassoksen toiminnassa painottuvat seuraavat toimet:

-           sosiaalialan verkostojen ylläpitäminen ja yhteistyökokousten järjestäminen,

-           tiedontuotanto ja -välittäminen,

-           maakunnassa yhteisesti järjestettävien palvelukokonaisuuksien kehittäminen,

-           verkostoyhteistyö monialaisten asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien rakentumiseksi,

-           Kaste-hankkeissa kehitettyjen menetelmien, käytäntöjen ja palvelurakenteiden juurruttaminen,

-           kuntapalvelujen kehittämistä koskevien hankkeiden suunnittelu sekä

-           yhteistyön tiivistäminen perusterveydenhuollon yksikön ja POTKUn kanssa.

Kanta-Hämeen toimipiste sijaitsee Sorsanpolulla Hämeenlinnassa. Toimipisteessä on työtilat kehittämispäällikkö Seija Junnolla, suunnittelija Minna Niemellä, projektijohtaja Vuokko Lehtimäellä ja projektisuunnittelija Ulriika Kannas-Honkaniemellä.

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE