Pikassoksen toimintaa Kanta-Hämeessä vuonna 2019

Pikassos koordinoi Kanta-Hämeen sosiaalijohdon foorumia. Foorumiin osallistuvat myös AVIn sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin PETE-yksikön edustajat. Foorumilla tiedotetaan sosiaalialan ja maakunnan ajankohtaisista asioista sekä keskustellaan ja linjataan kuntia koskevista yhteisistä tehtävistä ja maakunnallisista palveluista. Syyskuusta 2019 alkaen foorumi toimii Pikassoksessa toimivan sosiaalihuollon Kanta-koordinaattorin työn ohjausryhmänä.

Pikassos on ollut aktiivisesti mukana Kanta-Hämeen maakunnallisessa Sote-valmistelussa, Oma Hämeessä. Pikassoksen asiantuntijoita on osallistunut muun muassa sote-muutosryhmään ja useiden eri valmistelutyöryhmien työhön. Erityisen vahvasti Pikassos on osallistunut viime vuodet maakunnalliseen lapsiperhepalveluiden LAPE-kehittämiseen. Kanta-Hämeen LAPE-yhteistyöryhmä sekä muutamat alatyöryhmät jatkavat toimintaansa koko tämän vuoden. Pikassos on asiantuntijana mukana elokuussa 2019 käynnistetyssä Hämeen liiton koordinoimassa strategisessa sote-kehittämisryhmässä.

Pikassoksen jo vuosia koordinoima maakunnallinen indikaattoriyhteistyö on laajentunut Oma Häme -yhteistyössä lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden tunnuslukujen ohessa terveydenhuollon indikaattoreihin. Pikassos kokoaa vuosittain myös aikuisten sosiaalipalveluiden palveluindikaattoreita sekä ikäihmisten palveluindikaattoreita. 

Pikassoksen monitoimijaisessa verkostotyössä Kunnallisten lastensuojelulaitosten verkosto jatkaa toimintaansa Kanta-Hämeessä Pikassoksen koolle kutsumana. Laitosten esimiesverkosto kokoontuu säännöllisesti ja vuosittain järjestetään kaikkien yksiköiden henkilöstön yhteinen koulutustilaisuus. Tänä vuonna verkostossa tehdään myös LAPE-suunnittelun taustatyötä lastensuojelun kunnallisen laitoshoidon palveluiden yhteistyön tiivistämiseksi maakunnan alueella. Kanta-Hämeen varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden monitoimijainen kehittäjäverkosto kokoontuu säännöllisiin työkokouksiin Pikassoksen koollekutsumana. Verkoston toiminnassa seurataan myös LAPE-kehittämiskokonaisuuden rakentumista ja LAPE-muutosagentin työtä. Lastensuojelun edunvalvonnan viranomaistoimijat Kanta-Hämeestä (kuntien lastensuojelun edustajat, poliisi, maistraatti, käräjäoikeus, AVI) sekä alueella toimivat lastensuojelun edunvalvojat kokoontuvat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa yhteistyökokouksiin Pikassoksen koordinoimana. Seuraava lastensuojelun edunvalvonnan yhteistyökokous on sovittu marraskuulle 2019.

Edellä mainittujen kehittämistoimien lisäksi sosiaalialan osaamiskeskuksella on mahdollisuus toteuttaa yksittäisiä kehittämistoimia, arviointeja ja suunnitelmia yhteistyössä Kanta-Hämeen kuntien,  kehittämishankkeiden, Hämeenlinnan kehittämispalvelujen ja Hämeen ammattikorkeakoulun sekä muiden oppilaitosten kanssa. Pikassos tukee maakunnan alueen kehittämishankkeiden toimijoita myös sparraavan työnohjauksen muodossa.

Kanta-Hämeen maakunta muodostuu kolmesta seutukunnasta. Hämeenlinnan seutukunta muodostuu keskuskaupunki Hämeenlinnasta sekä Hattulasta ja Janakkalasta. Riihimäen seudulla on Riihimäen kaupunki sekä Lopen ja Hausjärven kunnat. Forssan seutukunta muodostuu Forssan kaupungin sekä Humppilan, Tammelan, Jokioisten ja Ypäjän kuntien alueesta. Forssan seudulla sosiaali- ja terveyspalvelut on organisoitu 1.1.2016 alusta alkaen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kautta. Kanta-Hämeen maakunnan alueella asuu yli 175 000 asukasta.

Kanta-Hämeen maakunta koostuu Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnista. Forssan seutukunta muodostuu Forssan kaupungista sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnista. Riihimäen seutukuntaan kuuluvat Riihimäen kaupunki sekä Hausjärven ja Lopen kunnat.  Hämeenlinnan seutukunnan muodostavat Hämeenlinnan kaupunki sekä Hattulan ja Janakkalan kunnat.

Pikassoksen perustaa rakennettiin Kanta-Hämeessä ESR-rahoitteisessa Osaava lastensuojelu ‑hankkeessa 2001–2003. Sosiaalialan kehittämishankkeen aikana 2003–2007 Kanta-Hämeeseen virisi vilkas hanketoiminta; 29 kehittämishankkeeseen saatiin valtionosuutta 4 miljoonaa euroa. Pikassos kehitti myös sosiaaliasiamiestoimintaa hankerahoituksella vuosina 2003–2004. Siitä alkaen Hämeenlinnan seutu on ostanut sosiaaliasiamiespalvelut Pikassoksesta. Nykyisin palvelua myydään myös Etelä-Pirkanmaalle sekä Riihimäen seudulle.

Pikassos järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa seudullisia, maakunnallisia ja ylimaakunnallisia asiantuntijaryhmiä, joista osa on pysyväisluontoisia ja osa määräaikaisia. Kanta-Hämeessä Pikassoksen toiminnassa painottuvat seuraavat toimet:

-           sosiaalialan verkostojen ylläpitäminen ja yhteistyökokousten järjestäminen,

-           tiedontuotanto ja -välittäminen,

-           maakunnassa yhteisesti järjestettävien palvelukokonaisuuksien kehittäminen,

-           verkostoyhteistyö monialaisten asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien rakentumiseksi,

-           Kaste-hankkeissa kehitettyjen menetelmien, käytäntöjen ja palvelurakenteiden juurruttaminen,

-           kuntapalvelujen kehittämistä koskevien hankkeiden suunnittelu sekä

-           yhteistyön tiivistäminen perusterveydenhuollon yksikön ja POTKUn kanssa.

Kanta-Hämeen toimipiste sijaitsee Sorsanpolulla Hämeenlinnassa. Toimipisteessä on työtilat kehittämispäällikkö Seija Junnolla, suunnittelija Minna Niemellä, projektijohtaja Vuokko Lehtimäellä ja projektisuunnittelija Ulriika Kannas-Honkaniemellä.

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE